Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.5 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2013-004

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.5 i Uaktualnieniu zabezpieczeń 2013-004.

Można je pobrać i zainstalować za pomocą preferencji Uaktualnienia programów lub w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.5 i Uaktualnienie zabezpieczeń 2013-004

 • Apache

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach serwera Apache.

  Opis: oprogramowanie Apache zawiera wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą spowodować atak XSS (cross-site scripting). W celu rozwiązania tych problemów należy uaktualnić serwer Apache do wersji 2.2.24.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0883

  CVE-2012-2687

  CVE-2012-3499

  CVE-2012-4558

 • Bind

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach programu BIND.

  Opis: program BIND zawiera szereg luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą pozwolić na atak typu „odmowa usługi”. Rozwiązanie tych problemów polega na uaktualnieniu programu BIND do wersji 9.8.5-P1. Błąd o identyfikatorze CVE-2012-5688 nie występuje na komputerach z systemem Mac OS X 10.7.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3817

  CVE-2012-4244

  CVE-2012-5166

  CVE-2012-5688

  CVE-2013-2266

 • Zasady dotyczące zaufania dla certyfikatów

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: nastąpiło uaktualnienie certyfikatu głównego

  Opis: wiele certyfikatów dodano do lub usunięto z listy certyfikatów głównych. Kompletna lista rozpoznawanych przez system certyfikatów głównych jest dostępna w aplikacji Dostęp do pęku kluczy.

 • ClamAV

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach w programie ClamAV.

  Opis: w programie ClamAV występuje wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. To uaktualnienie rozwiązuje problemy przez uaktualnienie programu ClamAV do wersji 0.97.8.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2020

  CVE-2013-2021

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi danych zakodowanych metodą JBIG2 w plikach PDF występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1025: Felix Groebert z zespołu firmy Google do spraw bezpieczeństwa.

 • ImageIO

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi danych zakodowanych metodą JPEG2000 w plikach PDF występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1026: Felix Groebert z zespołu firmy Google do spraw bezpieczeństwa.

 • Instalator

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: pakiety mogą być otwierane po unieważnieniu certyfikatu.

  Opis: gdy Instalator wykrywa nieważny certyfikat, wyświetla okno dialogowe z opcją kontynuowania. Rozwiązanie tego problemu polega na usunięciu okna dialogowego i wprowadzeniu odmowy użycia nieważnego certyfikatu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1027

 • IPSec

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: osoba atakująca może przechwycić dane chronione przez usługę IPSec Hybrid Auth.

  Opis: nie jest sprawdzana zgodność nazwy DNS serwera usługi IPSec Hybrid Auth z danymi certyfikatu, przez co osoba atakująca posiadająca certyfikat dowolnego serwera może podszyć się pod inny. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu właściwej procedury sprawdzania certyfikatu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1028: Alexander Traud z witryny www.traud.de

 • Jądro

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: użytkownik w sieci lokalnej może wywołać atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: nieprawidłowy test w kodzie analizy pakietów IGMP w jądrze umożliwia użytkownikowi mogącemu wysyłać pakietu IGMP do systemu wywołanie błędu jądra. Rozwiązanie tego problemu polega na usunięciu opisanego testu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1029: Christopher Bohn z firmy PROTECTSTAR Inc.

 • Pakiet Mobile Device Management

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: hasła mogą zostać ujawnione użytkownikom lokalnym.

  Opis: hasło może zostać przekazane w wierszu polecenia do narzędzia mdmclient, co powoduje jego ujawnienie innym użytkownikom tego samego komputera. Rozwiązanie tego problemu polega na ustawieniu przekazywania hasła przez potok.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1030: Per Olofsson z Uniwersytetu w Göteborgu

 • OpenSSL

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach programu OpenSSL.

  Opis: w programie OpenSSL występuje wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może spowodować ujawnienie danych użytkownika. Rozwiązanie tych problemów polega na uaktualnieniu programu OpenSSL do wersji 0.9.8y.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2686

  CVE-2013-0166

  CVE-2013-0169

 • PHP

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach języka PHP.

  Opis: język PHP zawiera wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Rozwiązanie tych problemów polega na uaktualnieniu języka PHP do wersji 5.3.26.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1635

  CVE-2013-1643

  CVE-2013-1824

  CVE-2013-2110

 • PostgreSQL

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach systemu PostgreSQL.

  Opis: system PostgreSQL zawiera wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą prowadzić do uszkodzenia danych lub poszerzenia uprawnień. Problem CVE-2013-1901 nie występuje na komputerach z systemem OS X Lion. To uaktualnienie rozwiązuje problem przez uaktualnienie systemu PostgreSQL do wersji 9.1.9 na komputerach z systemem OS X Mountain Lion i 9.0.4 na komputerach z systemem OS X Lion.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1899

  CVE-2013-1900

  CVE-2013-1901

 • Zarządzanie energią

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: wygaszacz ekranu może nie zostać uruchomiony po określonym czasie.

  Opis: występuje problem z blokadą logiczną w procedurach obsługi zasilania. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur obsługi blokad.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1031

 • QuickTime

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atomów „idsc” w plikach filmów w formacie QuickTime występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1032: Jason Kratzer we współpracy z organizacją iDefense VCP

 • Blokada ekranu

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion w wersji od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: użytkownik z dostępem do funkcji współdzielenia ekranu może być w stanie ominąć blokadę ekranu, gdy inny użytkownik jest zalogowany.

  Opis: procedury zarządzania sesją współdzielenia ekranu przez blokadę ekranu zawierają błąd. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedur śledzenia sesji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1033: Jeff Grisso z firmy Atos IT Solutions, Sébastien Stormacq

 • sudo

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach od 10.8 do 10.8.4

  Zagrożenie: osoba atakująca kontrolująca konto administratora może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root, nie znając hasła użytkownika.

  Opis: ustawiając zegar systemowy, osoba atakująca może być w stanie użyć polecenia sudo, aby uzyskać uprawnienia użytkownika root na komputerze, na którym wcześniej użyto polecenia sudo. W systemie OS X tylko użytkownik będący administratorem może modyfikować zegar systemowy. Rozwiązanie tego problemu polega na dodaniu testu prawidłowości znacznika czasowego.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1775

 

 • Uwaga: w systemie OS X Mountain Lion 10.8.5 usunięto też problem, w wyniku którego niektóre ciągi Unicode mogły powodować nieoczekiwane zamykanie aplikacji.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: