Dyski backupów, których można używać z aplikacją Time Machine

Aplikacja Time Machine może tworzyć backupy niektórych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera Mac lub dostępnych w sieci.


Dysk zewnętrzny podłączony do komputera Mac

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do portu USB, FireWire lub Thunderbolt komputera Mac. W przypadku nieprawidłowego formatu dysku aplikacja Time Machine wyświetli monit o jego wymazanie. 


Urządzenie NAS (Network-attached storage) obsługujące aplikację Time Machine przez protokół SMB

Wiele urządzeń NAS innych producentów obsługuje aplikację Time Machine przez protokół SMB. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentacji urządzenia NAS. 


Komputer Mac udostępniony jako miejsce docelowe backupu aplikacji Time Machine

Aby użyć innego komputera Mac w sieci jako miejsca docelowego aplikacji Time Machine, wykonaj następujące czynności na tym komputerze:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Udostępnianie.
 2. Z listy usług po lewej wybierz pozycję Udostępnianie plików.
 3. Na liście Udostępniane foldery, która jest widoczna po prawej stronie, kliknij przycisk dodawania (+), a następnie wybierz folder, w którym mają być zapisywane backupy aplikacji Time Machine.
 4. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control dodany folder, a następnie wybierz pozycję Opcje zaawansowane z menu skrótów, które pojawi się na ekranie.
  Opcje udostępnianych folderów w preferencjach systemowych macOS dotyczących udostępniania
 5. Z okna dialogowego Opcje zaawansowane wybierz opcję Udostępnij jako lokalizację docelową backupu Time Machine.

Podczas konfigurowania aplikacji Time Machine na innych komputerach Mac udostępniany folder powinien być dostępny jako dysk backupu.


Dysk zewnętrzny podłączony do stacji bazowej AirPort Extreme (802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na dysku zewnętrznym USB podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme (model 802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule.

 1. Podłącz dysk bezpośrednio do komputera Mac, a następnie użyj Narzędzia dyskowego, aby go wymazać.
 2. Podłącz dysk do portu USB stacji bazowej AirPort i włącz go.
 3. Otwórz Narzędzie AirPort, wybierz stację bazową i kliknij opcję Edycja, aby wyświetlić ustawienia.
 4. Kliknij kartę Dyski w oknie ustawień.
 5. Wybierz dysk backupu z listy partycji i wybierz opcję Włącz udostępnianie plików: 
  Karta Dyski w oknie Narzędzie AirPort z włączonym ustawieniem Włącz udostępnianie plików
 6. Możesz zapobiec wyświetlaniu swoich backupów przez inne osoby, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba w sieci utworzy backup aplikacji Time Machine na tym dysku. W tym celu wybierz opcję Zabezpiecz udostępniane dyski z menu podręcznego. Wybierz z menu opcję „używając kont”, a następnie kliknij przycisk dodawania (+), aby dodać użytkowników.
 7. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby ponownie uruchomić stację bazową i zastosować ustawienia.


AirPort Time Capsule

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na wbudowanym dysku twardym urządzenia AirPort Time Capsule w sieci.

 


Więcej informacji

Data publikacji: