Dyski backupów, których można używać z aplikacją Time Machine

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na dysku zewnętrznym podłączonym do komputera Mac lub obsługiwanej stacji bazowej AirPort. Może także utworzyć backup na komputerze Mac lub urządzeniu NAS (Network-attached storage) w sieci.

Dysk zewnętrzny podłączony do komputera Mac

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do portu USB, FireWire lub Thunderbolt komputera Mac.

Dysk zewnętrzny podłączony do stacji bazowej AirPort Extreme (802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na dysku zewnętrznym USB podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme (model 802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule.

 1. Upewnij się, że dysk USB jest sformatowany dla aplikacji Time Machine.
 2. Podłącz dysk do portu USB stacji bazowej AirPort i włącz go.
 3. Otwórz Narzędzie AirPort, wybierz stację bazową i kliknij opcję Edycja, aby wyświetlić ustawienia.
 4. Kliknij kartę Dyski w oknie ustawień.
 5. Wybierz swój dysk backupu z listy partycji i wybierz opcję Włącz udostępnianie plików: 
 6. Możesz zapobiec wyświetlaniu swoich backupów przez inne osoby, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba w sieci utworzy backup aplikacji Time Machine na tym dysku. W tym celu wybierz opcję Zabezpiecz udostępniane dyski z menu podręcznego. Wybierz z menu opcję używając kont, a następnie kliknij przycisk Dodaj (+), aby dodać użytkowników.
 7. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby ponownie uruchomić stację bazową i zastosować ustawienia.

AirPort Time Capsule

Aplikacja Time Machine może utworzyć backup na wbudowanym dysku twardym urządzenia AirPort Time Capsule w sieci.

Komputer Mac udostępniony jako miejsce docelowe backupu aplikacji Time Machine

Aby użyć innego komputera Mac w sieci jako miejsca docelowego aplikacji Time Machine, wykonaj następujące czynności na tym komputerze:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Udostępnianie.
 2. Z listy usług po lewej wybierz pozycję Udostępnianie plików.
 3. Na liście udostępnianych folderów po prawej kliknij z naciśniętym klawiszem Control folder, którego chcesz użyć dla backupów aplikacji Time Machine. 
 4. W otwartym menu skrótów wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
 5. Z okna dialogowego pozycji Opcje zaawansowane wybierz opcję Udostępnij jako lokalizację docelową backupu Time Machine.

Podczas konfigurowania aplikacji Time Machine na innych komputerach Mac folder udostępniony powinien być dostępny jako dysk backupu.

Urządzenie NAS (Network-attached storage) obsługujące aplikację Time Machine przez protokół SMB

Wiele urządzeń NAS innych firm obsługuje aplikację Time Machine przez protokół SMB. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentacji urządzenia NAS.
 

Formatowanie dysku dla aplikacji Time Machine

Aplikacja Time Machine obsługuje formaty Mac OS Extended (kronikowany) oraz Xsan. Jeśli dysk nie jest w odpowiednim formacie, po podłączeniu go do komputera Mac aplikacja Time Machine wyświetli monit o wymazanie dysku: 

monit o wymazanie dysku

Jeśli musisz wymazać dysk ręcznie, użyj Narzędzia dyskowego, aby wymazać w formacie Mac OS Extended (kronikowany).

Aplikacja Time Machine nie może utworzyć backupu na urządzeniu z systemem iOS ani na dysku sformatowanym do działania w systemie Windows. Jeśli dysk zawiera typ partycji głównego rekordu rozruchowego (MBR), niektóre partycje mogą być niedostępne w aplikacji Time Machine.

Data publikacji: