Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 2.2.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu OS X Server 2.2.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Server 2.2.2

 • ClamAV

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszy

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach w programie ClamAV.

  Opis: program ClamAV zawierał wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może spowodować wykonanie dowolnego kodu. To uaktualnienie rozwiązuje problemy przez uaktualnienie programu ClamAV do wersji 0.97.8.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-2020

  CVE-2013-2021

 • PostgreSQL

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszy

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach systemu PostgreSQL.

  Opis: system PostgreSQL zawierał wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą prowadzić do uszkodzenia danych lub poszerzenia uprawnień. To uaktualnienie rozwiązuje problemy przez uaktualnienie systemu PostgreSQL do wersji 9.2.4

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1899

  CVE-2013-1900

  CVE-2013-1901

 • Serwer Wiki

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszy

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach serwera Wiki

  Opis: w serwerze Wiki występowało wiele problemów mogących powodować ataki XSS (cross-site scripting). Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury kodowania wyjściowych danych HTML.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1034: David Hoyt z Hoyt LLC Research

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: