Włączanie napisów dla niesłyszących i napisów na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch można włączyć napisy dla niesłyszących i napisy oraz dostosować sposób ich wyświetlania, aby czytać dialogi zawarte w materiale wideo.

Podczas oglądania filmów, programów TV lub teledysków w aplikacji Wideo na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz włączyć napisy dla niesłyszących lub napisy. Możesz też domyślnie włączyć napisy dla niesłyszących i napisy oraz dostosować sposób ich wyświetlania.

Włączanie napisów dla niesłyszących i napisów

Jeśli oglądane wideo zawiera napisy dla niesłyszących i napisy, można je znaleźć w menu Audio i napisy:

  1. Podczas oglądania pliku wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje sterowania.
  2. Stuknij ikonę dymka dialogowego ikona dymka dialogowego, aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Wybierz opcję napisów, której chcesz użyć.

      napisy domyślnie włączone

Określanie preferencji dotyczących napisów dla niesłyszących i napisów

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania plików wideo domyślnie wyświetlane były napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność.
  2. Przewiń do sekcji Multimedia i stuknij opcję Napisy.
  3. Włącz opcję Napisy dla niesłyszących.

Dostosowywanie napisów dla niesłyszących i napisów

Możesz dostosować styl napisów lub napisów dla niesłyszących do własnych potrzeb:

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Napisy > Styl.
 


Możesz wybrać jeden z gotowych stylów: Domyślny, Duża czcionka lub Klasyczny. Albo utworzyć własny styl, wybierz opcję Utwórz nowy styl. Możesz zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu oraz kolor i przejrzystość tła. Aby wyświetlić podgląd nowego stylu na pełnym ekranie, stuknij ikonę pełnego ekranu 
 


Jeśli chcesz, aby utworzony styl był używany dla wszystkich plików wideo oglądanych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wyłącz opcję Pobierz z wideo znajdującą się na dole ekranu z opcjami tworzenia. Jeśli opcja Pobierz z wideo pozostanie włączona, utworzony styl może zostać zastąpiony zgodnie z ustawieniami domyślnymi pliku wideo. 
 

Po zakończeniu pracy nad nowym stylem stuknij opcję Zachowaj na górze ekranu. Styl zostanie stylem domyślnym napisów i podpisów.


Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają ścieżki podpisów lub napisów. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera te funkcje, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące napisami dla materiałów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących napisami podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Możesz też włączyć napisy dla niesłyszących i napisy na innych urządzeniach, wykonując poniższe czynności:

Dowiedz się, jak znaleźć materiały z podpisami dla niesłyszących i napisami w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: