iPod nano (7. generacji): napisy dla niesłyszących

Uaktualnienie oprogramowania iPoda nano (7. generacji) do wersji 1.0.3 zapewnia możliwość dostosowywania napisów i podpisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Włączanie napisów i podpisów

Po uaktualnieniu iPoda nano przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Podpisy i napisy > Włącz napisy dla niesłyszących.

Napisy i podpisy można wybrać z menu Napisy, jeśli zostały dołączone do oglądanego filmu wideo. Aby wyświetlić opcje dostępne dla tego filmu wideo, kliknij przycisk Napisy Po stuknięciu przycisku zostaną wyświetlone opcje dla odtwarzanego filmu wideo:

Jeśli napisy ani podpisy nie są dostępne dla tego materiału wideo, przycisk Napisy nie będzie widoczny w elementach sterujących odtwarzaniem. Informacje o dostępności napisów i podpisów

Ustawianie preferencji napisów

Sposób wyświetlania napisów i podpisów na iPodzie można dostosować do własnych potrzeb. Na iPodzie nano przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Podpisy i napisy > Styl. Możesz wybrać jeden z gotowych stylów: Domyślny, Duża czcionka lub Klasyczny. Aby utworzyć własny styl, stuknij opcję Utwórz nowy styl.

Możesz zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu oraz kolor i przejrzystość tła. Podgląd nowego stylu jest wyświetlany u góry okna.

Jeśli wszystkie wybory są zadowalające, wykonaj gest machnięcia od lewej do prawej strony ekranu, aby przejść z powrotem do listy opcji dostosowywania. Gdy nowy styl jest ukończony, wykonaj gest machnięcia z powrotem do ekranu głównego stylu, aby zachować zmiany i ustawić nowy styl jako domyślny.

Niestandardowe elementy sterujące napisami

Niektóre witryny internetowe i aplikacje innych firm mogą udostępniać niestandardowe elementy sterujące napisami dla materiałów wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: