Tworzenie obrazu NetBoot, NetInstall lub NetRestore

Użyj Narzędzia obrazu systemu lub narzędzia imagetool z wiersza polecenia, aby utworzyć sieciowy wolumin startowy.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Używanie Narzędzia obrazu systemu

Zapoznaj się z poniższymi stronami pomocy aplikacji Server, aby uzyskać więcej informacji:

Używanie narzędzia imagetool z wiersza polecenia

Aby uzyskać informacje na temat narzędzia imagetool, wpisz w oknie aplikacji Terminal następujące polecenie:

/System/Library/CoreServices/Applications/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool

Więcej informacji

  • Jeśli nie można uruchomić komputera Mac ze zgodnej wersji systemu macOS znajdującej się na woluminie sieciowym, może być wymagana określona kompilacja tej wersji systemu.
  • Komputery Mac z układem Apple T2 nie obsługują uruchamiania z woluminów sieciowych.
  • Aby komputer Mac nie uruchamiał się z niezgodnego woluminu sieciowego, użyj z Narzędziem obrazu systemu opcji „Filter Computer Models”. Możesz również wybrać obraz z aplikacji Server, a następnie kliknąć przycisk Edycja, aby ustawić opcje filtrowania.
Data publikacji: