Tworzenie woluminu NetBoot, NetInstall lub NetRestore

Dowiedz się, jak utworzyć sieciowe woluminy startowe dla komputerów Mac, które je obsługują.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli musisz ponownie zainstalować system macOS, dowiedz się o ponownym instalowaniu systemu macOS w swojej organizacji.

Komputery obsługujące sieciowe woluminy startowe

Następujące modele komputerów Mac obsługują uruchamianie z woluminu NetBoot, NetInstall lub NetRestore:

Tworzenie sieciowego woluminu startowego

Jeśli komputer Mac obsługuje sieciowe woluminy startowe, możesz utworzyć taki wolumin za pomocą dowolnego z tych narzędzi:

  • System Image Utility znajdujące się w folderze /System/Library/CoreServices/Applications/.
  • Wiersz poleceń imagetool. Aby uzyskać informacje na temat narzędzia, wpisz w oknie aplikacji Terminal następujące polecenie:
/System/Library/CoreServices/Applications/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool


Wolumin sieciowy musi zawierać wersję i kompilację systemu macOS zgodną z tymi używanymi na komputerze Mac. Aby komputer Mac nie uruchamiał się z niezgodnego woluminu sieciowego, użyj z Narzędziem obrazu systemu opcji Filtruj modele komputerów.

Data publikacji: