Dźwięki startowe na komputerze Mac

Dowiedz się więcej o dźwiękach, które mogą być emitowane przy uruchamianiu komputera Mac, oraz poznaj ich znaczenie.

Modele komputera Mac z początku 2016 r. i starsze wydają dźwięk podczas uruchamiania. Modele komputera Mac z końca 2016 r. i nowsze nie wydają dźwięku startowego. Wyjątkiem jest MacBook Air (13-calowy, 2017 r.).

Jeśli podczas uruchamiania komputera Mac słychać jeden z poniższych dźwięków, oznacza to problem z komputerem:

  • Jeden dźwięk powtarzany co pięć sekund: brak zainstalowanej pamięci RAM. Jeśli ostatnio wymieniono lub rozbudowano pamięć RAM komputera, sprawdź, czy została poprawnie zainstalowana. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  • Trzy następujące po sobie dźwięki i pięciosekundowa pauza (powtarzane): negatywny wynik kontroli integralności danych pamięci RAM. Jeśli ostatnio wymieniono lub rozbudowano pamięć RAM komputera, sprawdź, czy została poprawnie zainstalowana. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  • Jeden długi dźwięk przy wciśniętym przycisku zasilania: trwa uaktualnianie pamięci ROM interfejsu EFI. Dotyczy to komputerów Mac sprzed 2012 r.
  • Trzy długie dźwięki, trzy krótkie dźwięki i trzy długie dźwięki: wykryto uszkodzenie pamięci ROM interfejsu EFI, a komputer Mac działa w trybie przywracania pamięci ROM interfejsu EFI. Nowsze komputery wykonują automatyczną naprawę uszkodzonej pamięci ROM. Jest to sygnalizowane wyświetleniem pasku postępu na ekranie podczas pracy w trybie przywracania pamięci ROM. Nie zakłócaj działania komputera Mac podczas przywracania pamięci ROM. Po ukończeniu przywracania komputer Mac uruchomi się ponownie.

Więcej informacji

Data publikacji: