Jeśli komputer Mac wydaje sygnał dźwiękowy podczas uruchamiania

Pewne warunki związane z pamięcią lub oprogramowaniem sprzętowym mogą być powodem odtwarzania co najmniej pojedynczego sygnału dźwiękowego przez komputer Mac podczas jego uruchamiania.

W niektórych modelach komputerów Mac możesz usłyszeć jedną z tych sekwencji sygnałów dźwiękowych na początku procesu uruchamiania, gdy ekran jest nadal pusty. Nie są one tożsame z dźwiękiem startowym odtwarzanym przez komputer Mac podczas normalnego uruchamiania. 

Jeden sygnał co 5 sekund

Komputer Mac nie wykrywa żadnej pamięci (RAM). Jeśli pamięć została niedawno dodana lub wymieniona, upewnij się, że jest ona poprawnie zainstalowana.

Trzy sygnały, 5-sekundowa przerwa i powtórzenie

Pamięć w komputerze Mac nie przeszła kontroli integralności. Jeśli pamięć została dodana lub wymieniona, upewnij się, że jest ona poprawnie zainstalowana.

Trzy długie sygnały, trzy krótkie, a potem trzy długie

Komputer Mac odtwarza oprogramowanie sprzętowe, aby rozwiązać problem z tym oprogramowaniem. Może zostać wyświetlony pasek postępu, po czym komputer Mac powinien uruchomić się normalnie.

Data publikacji: