Logic Remote — uwagi do wydania

Dowiedz się, co nowego w aplikacji Logic Remote.

Nowości w Logic Remote 1.3.5

• Zawiera ulepszenia w zakresie stabilności i poprawki błędów.

Poprzednie wersje

  

Logic Remote 1.3.4

• Zawiera ulepszenia w zakresie stabilności i poprawki błędów.

Logic Remote 1.3.3

 Nowe funkcje/ulepszenia

 • Telefon iPhone ma teraz więcej funkcji sterowania instrumentami dotykowymi, w tym gitarą, gitarą basową, perkusją, Smart Strings i paskami akordów.

Mikser

 • Nazwa głównego kanału wyjściowego miksera nie znika teraz po dodaniu ścieżek.
 • Na telefonie iPhone wybranie pustego kanału instrumentu programowego nie powoduje już nieprawidłowego wyświetlania ustawień wejścia interfejsu audio.
 • Poprawiono wyświetlanie EQ na urządzeniu z systemem iOS. 
 • Paski kanałów zewnętrznych instrumentów dodane do programu MainStage pokazują teraz przyciski partii solowej w Logic Remote.
 • Kanał wyjścia stereo nie pokazuje już czasami przycisku Nagraj na telefonie iPhone. 
 • Nakładka ustawień wtyczki pozostaje teraz otwarta, dopóki użytkownik nie stuknie poza jej granicami. Ułatwia to sprawdzenie ustawień.

Stabilność i niezawodność

 • Logic Remote nie zamyka się już nieoczekiwanie na telefonie iPhone, gdy urządzenie zostanie obrócone podczas wyświetlania okna dialogowego „Aby zacząć otwórz projekt Logic”. 

Kwestie ogólne

 • Gdy program MainStage zostanie otwarty ponownie, gdy w Logic Remote wyświetlane jest okno dialogowe „Aby zacząć, otwórz koncert MainStage”, po otwarciu kontaktu okno dialogowe zamyka się teraz zgodnie z oczekiwaniami. 
 • Logic Remote wyświetla teraz okno dialogowe „Aby zacząć otwórz projekt Logic” zamiast miksera z poprzedniego projektu, gdy plik zostanie zamknięty na hoście. 
 • Logic Remote pozwala teraz utworzyć maksymalnie sześć ścieżek typu Drummer z aplikacją GarageBand.
 • Wyciszone nuty grane na gryfie paska akordów są teraz poprawnie nagrywane w aplikacji GarageBand. 
 • Opcja Sustain jest teraz automatycznie wyłączana po włączeniu arpeggiatora.
 • Poprawiono czułość dynamiki podczas gry na instrumentach dotykowych.

Wtyczki

 • Logic Remote steruje teraz kostką w Alchemy zgodnie z oczekiwaniami. 

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Przewijanie miksera nie powoduje już, że mierniki wartości szczytowej stają się puste.
 • Zmiany w nazwach ścieżek i kolorach na hoście są teraz natychmiast widoczne w Inspektorze w Logic Remote.
 • Stuknięcie pustej wysyłki w Logic Remote nie powoduje już wyświetlenia nieużytecznych poleceń, takich jak Efekt Bypass.
 • Menu Wysyłka nie pojawia się już nieoczekiwanie po stuknięciu MIDI zewnętrznego lub kanału wyjściowego.
 • Zmiany w trybie panoramy w obszarze aplikacji hosta są teraz natychmiast odzwierciedlone w Logic Remote.
 • Elementy sterowania panoramy stereo można teraz odwrócić bezpośrednio z poziomu Logic Remote.
 • Przycisk Nagrywaj zawsze się teraz pojawia po wybraniu opcji Pokaż/Ukryj przycisk gotowości do nagrywania w aplikacji GarageBand podczas używania Logic Remote na telefonie iPhone.
 • Można teraz dodawać wysyłki za pomocą Logic Remote, gdy pierwsza strona wysyłek jest pełna, a na drugiej nie ma jeszcze ani jednej.

Kwestie ogólne

 • Na telefonie iPhone wszystkie wartości pozycji taktów i rytmów są teraz widoczne, gdy głowica znajduje się przed pierwszym taktem utworu.
 • Linia czasu pozostaje teraz widoczna po obróceniu urządzenia do pozycji poziomej, a następnie z powrotem do pozycji pionowej.
 • Znaczniki pomocy zawsze pozostają teraz widoczne na telefonie iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Instrumenty dotykowe

 • Można teraz ustawić perkusję jako wejście instrumentu dotykowego do dowolnej łaty instrumentu programowego.
 • Metoda wejścia instrumentu dotykowego Logic Remote zawsze jest teraz uaktualniana przy zmianie łat.
 • Klawiatura instrumentów dotykowych nie wysyła już w niektórych okolicznościach nieoczekiwanie dużej liczby komunikatów o wyłączeniu funkcji Sustain.

Mikser

 • Mierniki poziomu w aplikacji rejestrują teraz wartości szczytowe w spójny sposób.
 • Mierniki poziomu pokazują teraz odczyty wartości.
 • Dwukrotne stuknięcie pustego podglądu EQ dodaje teraz typ wtyczki EQ określony przez aplikację hosta.
 • Dwukrotne stuknięcie miejsca na compressor powoduje teraz wstawienie wtyczki compressora.
 • Dwukrotne stuknięcie suwaka głośności ustawia teraz wzmocnienie 0 dB.
 • Kanały miksera pokazują teraz wskaźnik klipu na telefonie iPhone.
 • Można teraz zresetować wszystkie wskaźniki poziomu, stukając wyświetlacz poziomu wartości szczytowej na jednym ze wskaźników.
 • Można teraz pominąć pojedyncze wysyłki w widoku miksera Logic Remote.
 • Można teraz przypisać nowe wysyłki w widoku miksera Logic Remote.
 • Pominięte wysyłki są teraz przygaszone w widoku miksera Logic Remote.
 • Dwukrotne stuknięcie wtyczek przypisanych do pasków kanałów powoduje teraz ich otwarcie.
 • Usunięcie na telefonie iPhone ostatniej wysyłki z banku wysyłek 5-8 powoduje teraz poprawne przełączenie na bank wysyłek 1-4.
 • Na telefonie iPhone skala licznika głośności ścieżki wyjściowej nie jest już wyświetlana jako liniowa, gdy w preferencjach aplikacji Logic wybrano skalę wykładniczą.
 • W EXS24 przyciski Poprzedni/Następny są teraz poprawnie oznaczone.

Polecenia klawiszowe

 • Przyciski poleceń klawiszowych w aplikacji Logic Remote są teraz podświetlane zależnie od ich stanu.

Kwestie ogólne

 • Logic Remote obsługuje teraz tryby automatyzacji Przycinanie i Względna.
 • Logic Remote zawsze pokazuje teraz poprawną ścieżkę do wybranych łat.
 • Logic Remote nie wysyła już nieoczekiwanych komunikatów o wyłączeniu funkcji Sustain na początku nagrywania MIDI.
 • Spacji klawiatury iPad Pro Smart Keyboard można teraz używać do zatrzymywania/rozpoczynania.

Logic Remote 1.3

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Dodano obsługę iPada Pro i telefonu iPhone.
  (Wersja na telefon iPhone jest zgodna tylko z Logic Pro X, a jej funkcjonalność ogranicza się do sterowania przesyłaniem, suwaków podwójnego paska kanałów, nagrywania automatyzacji oraz używania poleceń klawiszowych).
 • Można teraz jednocześnie połączyć wiele urządzeń używających Logic Remote z tą samą aplikacją hosta.
 • Przyciski poleceń klawiszowych można teraz przeciągnąć w nowe miejsca w widoku poleceń klawiszowych.
 • Przycisk Wyzeruj solo steruje teraz przyciskiem Kill/Recall Solo w Logic Pro X.

Usprawnienia na iPadzie Pro

 • Wyższa rozdzielczość iPada Pro pozwala wyświetlać więcej zawartości:
  • Zwiększono liczbę widocznych pasków kanałów w mikserze z 9 do 12.
  • Zwiększono maksymalną liczbę klawiszy pianina, które można obecnie odtwarzać, z 31 do 41.
  • Zwiększono liczbę widocznych przycisków poleceń klawiszowych z 24 do 35.
  • Zwiększono maksymalną liczbę pasków akordów, które można obecnie odtwarzać, z 8 do 12.
 • Logic Remote na iPadzie Pro zawiera połączony widok udostępniający rząd poleceń klawiszowych, oprócz widoku Smart Controls i instrument klawiszowy oraz widoku Paski akordów.
 • Na iPadzie Pro element paska kanału jest połączony z interfejsem wtyczki. Dzięki temu łańcucha wtyczki można używać bez powrotu do widoku Mikser.

Niezawodność

 • Logic Remote 1.3 zawiera liczne poprawki i usprawnienia łączności.

Polecenia klawiszowe 

 • Okno poleceń klawiszowych odświeża się teraz zgodnie z oczekiwaniami podczas ponownego łączenia z hostem.
 • Stuknięcie nieprzypisanej komórki polecenia klawiszowego w Logic Remote nie powoduje już migania ekranu Logic Pro X.

Wtyczki

 • Wyświetlanie krzywej EQ przez Logic Remote nie wymaga teraz otwarcia okna wtyczki korektora kanałów.
 • Poruszanie suwakiem ES2 Digiwaves z poziomu Logic Remote nie powoduje teraz nieoczekiwanego przełączania się ES2 między falami.

Instrumenty dotykowe

 • Po przejściu z klawiatury na paski akordów i z powrotem klawiatura ekranowa odtwarza teraz dźwięk zgodnie z oczekiwaniami.

Logic Remote 1.2.3

 • Wykres EQ na korektorze kanałów jest teraz rysowany poprawnie.
 • Wartości wzmocnienia na korektorze kanałów są teraz wyświetlane w poprawnej pozycji na ekranie.
 • Przy używaniu z GarageBand aplikacja Logic Remote nie wyświetla już przycisków Powtórzenie nuty i Wymazanie nuty w widoku Blaty perkusji.

Logic Remote 1.2.2

Nowe funkcje

 • Logic Remote zawiera teraz umieszczone w poszczególnych kartach elementy Smart Controls do sterowania panelem Transform Pad oraz X/Y Pad do instrumentów Alchemy.
 • Logic Remote pozwala teraz tworzyć więcej niż jedną ścieżkę typu Drummer w Logic Pro X lub GarageBand.
 • Dwukrotne stuknięcie miejsca na instrument otwiera teraz wtyczkę instrumentu.

Dodatkowe uaktualnienia

 • Wprowadzono ogólne usprawnienia zwiększające stabilność.
 • Logic Remote pokazuje teraz takie samo okno dialogowe z ostrzeżeniem co Logic Pro X przy wybranym trybie Automation Write.
 • Przy wyborze wejścia lub wyjścia w Logic Remote bieżący kanał jest teraz oznaczony znacznikiem wyboru.

Logic Remote 1.2.1

Nowe funkcje

 • Logic Remote nie pokazuje już zbędnego przycisku Solo na paskach kanałów MIDI zewnętrznego.
 • Edytowanie wykresów graficznego korektora jest teraz szybsze.
 • Można teraz odrzucić menu wyskakujące z paska kanału, stukając dowolne miejsce na tym samym pasku kanału.

Logic Remote 1.2

Nowe funkcje

 • Umożliwiono dostosowywanie korektora kanału aplikacji Logic Pro X bezpośrednio z iPada.
 • Nowy widok wtyczek umożliwia dostęp do parametrów wtyczki Logic lub Audio Unit w Logic Pro X.
 • Umożliwiono zdalne dodawanie i porządkowanie wtyczek przy użyciu Logic Pro X.
 • Sterowanie ustawieniami mikrofonu i innych wejść w przypadku zgodnych interfejsów audio.
 • Poruszenie się między ścieżkami jest teraz możliwe z poziomu podręcznego menu wyświetlacza.
 • Przytrzymanie przycisków do przełączania kanałów transportowych powoduje teraz przewijanie ścieżek lub kanałów.
 • Jedno stuknięcie pośrodku pokrętła nie zmienia już wartości pokrętła.
 • Instrument Gryf basowy jest teraz dostępny ze wszystkimi łatami.
 • Logic Remote ma teraz opcję umożliwiającą zastąpienie systemowych ustawień usypiania na iPadzie.
 • Stan przycisku Metronom odzwierciedla teraz stan przycisku Metronome w Logic Pro X lub GarageBand.
 • W panelu Mikser otwiera się teraz ostatni wybrany widok.

Stabilność

 • Logic Remote nie zamyka się już nieoczekiwanie po przełączeniu do widoku Smart Controls z widoku Blat perkusji lub Pasek akordów przy wybranej łacie automatu perkusyjnego.

Kwestie ogólne

 • Jeśli ponownie otwierasz Logic Pro X, podczas nawiązywania połączenia Logic Remote nie wyświetla już na chwilę zbędnego okna „Aby zacząć, otwórz projekt Logic”.
 • Logic Remote nie przestawia już położenia pokrętła Tremolo w MainStage.
 • Przyciski następnej i poprzedniej łaty są teraz zawsze dostępne w MainStage po wybraniu pierwszej lub ostatniej łaty na liście.

Logic Remote 1.1.1

 • Dodano obsługę systemu iOS 8.

Logic Remote 1.1

 • Nowy ulepszony design.
 • Dodano więcej skal instrumentów dotykowych.

Logic Remote 1.0.4

Naprawiono błąd uniemożliwiający uaktualnienie trybów skali i pasków akordów zgodnie z bieżącą tonacją projektu.

Logic Remote 1.0.3

 • Dodano obsługę programu MainStage 3.
 • Dodano suwak umożliwiający zmianę czułości dynamiki instrumentów dotykowych.
 • Logic Remote nie wyświetla już opcji „Nowa ścieżka typu Drummer”, jeśli w bieżącym projekcie Logic znajduje się już ścieżka typu Drummer.
 • Ekran umożliwiający wstawianie wtyczek nie jest już pusty po utworzeniu nowego projektu w widoku Smart Controls/Instrumenty dotykowe.
 • Polecenie menu Usuń polecenie klawiszowe nie pojawia się już po stuknięciu pustego kafelka w oknie Polecenia klawiszowe.
 • Rozwiązano rzadki problem mogący powodować desynchronizację linii czasowych w aplikacjach Logic Remote i GarageBand. 
 • Logic Remote nie powstrzymuje już iPada przed przejściem w tryb uśpienia.
 • Utworzenie nowej łaty przy użyciu menu z kołem zębatym powoduje przejście aplikacji Logic Remote do widoku biblioteki.
 • Wprowadzono kilka ulepszeń związanych z ułatwieniami dostępu.

Logic Remote 1.0.2

 • Dodano obsługę aplikacji GarageBand dla komputerów Mac (10.0).
 • Wprowadzono możliwość zmieniania zakresu dynamiki instrumentów dotykowych.
 • Przeglądarka biblioteki i Smart Controls mogą być teraz wyświetlane obok siebie na tym samym ekranie.
 • Wprowadzono rozmaite ulepszenia wydajności i stabilności.

Logic Remote 1.0.1

 • Wprowadzono szereg poprawek rozwiązujących problemy z nawiązywaniem połączenia między aplikacją Logic Remote a komputerem z aplikacją Logic Pro X.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Logic Remote mogła się nieoczekiwanie zamykać przy zmianie banków w Mikserze podczas przesuwania tłumika.
 • Rozwiązano problem mogący powodować zawieszanie się dźwięków podczas przełączania ustawień artykulacji.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego otwarte okno Pasek akordów mogło się zrobić czarne, jeśli w tym samym czasie utworzono pustą ścieżkę instrumentu programowego.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego na wyświetlaczu aplikacji Logic Remote czasami pojawiał się komunikat „Brak połączenia”, mimo że aplikacja połączyła się z Logic Pro X.
 • Zwiększono zakres dynamiki przy graniu na instrumentach programowych w Logic Remote.
 • Rozwiązano problem, który mógł doprowadzić do zawieszenia się dźwięków w Logic Pro X w przypadku wyjścia z aplikacji Logic Remote, trzymając naciśnięte klawisze na klawiaturze.
 • Wprowadzono kilka poprawek zmniejszających ryzyko zawieszenia się dźwięków przy korzystaniu z klawiatury USB na iPadzie.
 • iPad nie przechodzi już w tryb uśpienia, jeśli Logic Remote wysyła dane MIDI lub jeśli trwa odtwarzanie w Logic Pro X.
Data publikacji: