Jeśli zbyt wiele razy wprowadzono niepoprawny kod bezpieczeństwa iCloud

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie pamiętasz kodu bezpieczeństwa iCloud dla pęku kluczy iCloud. 

Jeśli ostatnio zostało włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe, koniecze może być podanie kodu bezpieczeństwa iCloud, aby zalogować się do usługi iCloud. Po zalogowaniu się urządzenie jest uznawane za zaufane i nie będzie trzeba wprowadzać już kodu bezpieczeństwa iCloud, aby korzystać z pęku kluczy iCloud.

Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod bezpieczeństwa iCloud podczas korzystania z pęku kluczy iCloud, spowoduje to wyłączenie pęku kluczy iCloud na danym urządzeniu i usunięcie pęku kluczy w usłudze iCloud. Może pojawić się jeden z następujących komunikatów:

 • „Błędny kod bezpieczeństwa podany zbyt wiele razy. Zatwierdź tego iPhone'a z innego swojego urządzenia używającego pęku kluczy iCloud. Jeśli nie masz innych urządzeń, wyzeruj pęk kluczy iCloud.”
 • „Kod bezpieczeństwa iCloud został wprowadzony zbyt wiele razy. Zatwierdź tego Maca z innego swojego urządzenia używającego pęku kluczy iCloud. Jeśli nie masz innych urządzeń, wyzeruj pęk kluczy iCloud.”

Jeśli dostępne jest inne zatwierdzone urządzenie używające pęku kluczy iCloud

Możesz utworzyć nowy kod bezpieczeństwa iCloud na innym urządzeniu, na którym również jest używany pęk kluczy iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud. 
 2. Stuknij opcję Zmień kod bezpieczeństwa.
  Telefon iPhone z włączoną opcją Zatwierdź (kod bezp.)
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Wprowadź nowy kod bezpieczeństwa iCloud. 
  Telefon iPhone wyświetlający ekran Utwórz kod bezpieczeństwa

Na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu  Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Pęk kluczy.
 3. Kliknij opcję Zmień kod bezpieczeństwa, a następnie wprowadź nowy kod bezpieczeństwa iCloud.

Na urządzeniu z wyłączonym pękiem kluczy iCloud utwórz nowy pęk kluczy iCloud zawierający nazwę użytkownika, hasła i inne elementy pęku kluczy z tego urządzenia:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy, a następnie włącz opcję Pęk kluczy iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 • Na komputerze Mac wybierz menu  Apple > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, a następnie wybierz opcję Pęk kluczy.

Na urządzeniu, które zostało użyte do utworzenia nowego kodu bezpieczeństwa iCloud, pojawi się powiadomienie dotyczące zatwierdzenia. Zatwierdź dodanie nowego pęku kluczy iCloud na urządzeniu.


Jeśli nie jest dostępne inne zatwierdzone urządzenie używające pęku kluczy iCloud

Wykonaj poniższe czynności, aby wyzerować pęk kluczy iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy i włącz opcję Pęk kluczy iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Apple ID.
 2. Jeśli Twoje konto jest zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania dwupoziomowego, stuknij opcję Użyj kodu bezpieczeństwa. Jeśli nie korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, stuknij opcję Zatwierdź (kod bezp.).
 3. Stuknij opcję Nie pamiętasz kodu.
  Telefon iPhone wyświetlający ekran Kod bezpieczeństwa
 4. Stuknij opcję Wyzeruj pęk kluczy iCloud, aby zamienić pęk kluczy w usłudze iCloud na pęk kluczy iCloud z urządzenia.
 5. W celu potwierdzenia stuknij opcję Wyzeruj.
 6. Postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie, aby utworzyć nowy kod bezpieczeństwa iCloud.

Na komputerze Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno menu  Apple > Preferencje systemowe. 
 2. Kliknij opcję iCloud, a następnie wybierz opcję Pęk kluczy. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Apple ID. 
 3. Kliknij opcję Użyj kodu, a następnie wybierz opcję Nie pamiętasz kodu, gdy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa iCloud.
 4. Kliknij opcję Wyzeruj pęk kluczy, aby zamienić pęk kluczy w usłudze iCloud na pęk kluczy iCloud z urządzenia.
 5. Kliknij opcję Wyzeruj pęk kluczy iCloud, aby potwierdzić tę operację.
 6. Postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie, aby utworzyć nowy kod bezpieczeństwa iCloud.
Data publikacji: