OS X: tagi ułatwiają organizowanie plików

System OS X Mavericks obsługuje tagi — nową, zaawansowaną metodę organizowania plików. Pliki przechowywane na komputerze Mac lub w usłudze iCloud można odnaleźć za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Korzystanie z tagów

Tagi pozwalają organizować pliki według projektów bez konieczności przenoszenia ich do folderu. Tagi są automatycznie wyświetlane na pasku bocznym programu Finder, dzięki czemu można łatwo znajdować oznaczone pliki niezależnie od ich lokalizacji. 

Aby dowiedzieć się, jak oznaczać pliki i foldery tagami, znajdować elementy oznaczone tagami i konfigurować tagi, kliknij poniższy temat.

Dodawanie tagu do pliku

   

Podczas zachowywania pliku

Tagi można dodać do pliku podczas zachowywania go. Ułatwia to późniejsze odnalezienie pliku.

 1. W aplikacji wybierz kolejno opcje Plik > Zachowaj lub Plik > Eksportuj.
 2. W wyświetlonym arkuszu kliknij pole tekstowe obok opcji Tagi.
 3. Aby dodać tag:
  • Kliknij ostatnio używany tag widoczny w menu, aby połączyć go z dokumentem. Możesz nawet dodać wiele tagów.
  • Kliknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić wszystkie utworzone tagi. Następnie kliknij tag, aby go dodać.
  • Możesz też wpisać odpowiedni tag. Podczas wpisywania tekstu w polu Tagi będą wyświetlane sugestie istniejących tagów.
  • Aby dodać nowy tag, wpisz go w polu.
  • Nowo utworzone tagi są automatyczne wyświetlane w innych lokalizacjach obsługujących tagi, na przykład na pasku bocznym programu Finder.
 4. Aby usunąć tag z dokumentu, kliknij istniejący tag w polu Tagi w celu jego zaznaczenia, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Z menu Dokument

W systemie OS X Mavericks jest dostępne menu Dokument, za pomocą którego można uaktualnić nazwę i inne właściwości pliku — również tagi. Umieść kursor na nazwie okna dokumentu i kliknij przycisk menu po prawej stronie nazwy dokumentu. Tagi możesz dodawać i edytować za pomocą menu nakładki, które się pojawi.

W programie Finder

Jeśli plik został już zachowany, można dodać do niego tagi bezpośrednio z poziomu programu Finder. 

 1. Zaznacz pliki i foldery, do których chcesz dodać tagi.
 2. Kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych elementów.
 3. Wybierz ulubiony tag w menu skrótów, które się pojawi. Wybierz tag ponownie, aby go usunąć.

  Wybierz opcję Tagi, aby uzyskać dostęp do menu nakładki Tagi.
 4. Aby dodać tag z menu nakładki:
  • Kliknij ulubiony tag widoczny w menu, aby połączyć go z dokumentem. Klikaj kolejne ulubione tagi, aby dodać je do dokumentu.
  • Kliknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić wszystkie utworzone tagi. Następnie kliknij każdy tag, który chcesz dołączyć.
  • W polu tekstowym zacznij wpisywać nazwę dowolnego z utworzonych tagów. Funkcja automatycznego uzupełniania tekstu wyświetli każdy tag pasujący do wpisywanego tekstu. Naciśnij klawisz Return lub kliknij tag, aby go dołączyć. 
  • Zacznij wpisywać nowy wyraz lub nową frazę, aby utworzyć nowy tag. Naciśnij klawisz Return, aby utworzyć tag i dołączyć go do dokumentu. 
   Nowo utworzone tagi są automatyczne wyświetlane w innych lokalizacjach obsługujących tagi, na przykład na pasku bocznym programu Finder.
 5. Aby usunąć tag z dokumentu, kliknij istniejący tag w polu Tagi w celu jego zaznaczenia, a następnie naciśnij klawisz Delete.

W usłudze iCloud

Tagi można też dodawać do plików w usłudze iCloud, dzięki czemu można tworzyć projekty z plikami z komputera Mac i usługi iCloud. Dodawanie tagów do plików jest możliwe podczas otwierania lub zachowywania pliku w usłudze iCloud albo za pomocą menu Dokument, gdy plik jest już otwarty. Tagi używane na komputerze Mac są wyświetlane w dokumentach w usłudze iCloud.

Znajdowanie plików oznaczonych tagami

Kliknij tag na pasku bocznym w oknie programu Finder albo w oknie otwierania lub zachowywania. Zostaną wyświetlone wszystkie elementy z tym tagiem.

W oknie programu Finder w polu wyszukiwania wprowadź tag, który chcesz znaleźć. Zostaną wyświetlone elementy oznaczone tym tagiem. Wprowadź wiele tagów szukanych elementów, aby zawęzić lub rozszerzyć zakres wyszukiwania.

Pasek boczny programu Finder

Wszystkie ostatnio używane tagi są wyświetlane na pasku bocznym okien programu Finder. Aby dodać tag do elementu za pomocą paska bocznego, przeciągnij jego ikonę na tag na pasku bocznym okna programu Finder.

 

Możesz też zmienić właściwości tagu bezpośrednio z poziomu paska bocznego w oknach programu Finder. Aby edytować tag z paska bocznego, kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub kliknij prawym przyciskiem myszy tag, który chcesz uaktualnić.

W menu skrótów, które się pojawi:

 • Wybierz opcję Otwórz w nowej karcie, aby otworzyć nową kartę programu Finder zawierającą wszystkie pliki skojarzone z danym tagiem.
 • Wybierz opcję Zmień nazwę, aby zmienić nazwę tagu.
 • Wybierz opcję Usuń tag, aby usunąć tag. Tag zostanie usunięty ze wszystkich skojarzonych z nim plików i nie będzie można używać go jako wyszukiwanego terminu. Jeśli chcesz nadal używać tego tagu w przyszłości, ale nie chcesz, aby był wyświetlany na pasku bocznym, wybierz opcję Usuń z paska bocznego.
 • Wybierz opcję Kolor lub Brak koloru, aby skojarzyć kolor z określonym tagiem. Wybrany kolor będzie wyświetlany obok nazwy pliku w programie Finder, jeśli tag jest skojarzony z tym plikiem.
Ustawianie preferencji tagów

W preferencjach tagów można ustawiać nazwy, kolory i inne właściwości tagów.

 1. W programie Finder wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, aby otworzyć okno preferencji programu Finder.
 2. W oknie preferencji programu Finder kliknij przycisk Tagi.

 1. Kropka tagu
  Każda kropka odpowiada jednemu tagowi. Takie same kropki są wyświetlane obok nazwy elementu zawierającego tag w programie Finder.
  • Kliknij i przeciągnij kropkę, aby określić kolejność tagów.
  • Kliknij i przeciągnij kropkę do obszaru Ulubione tagi (element 4), aby ustawić tag jako ulubiony.
  • Kliknij kropkę, aby przypisać do niej kolor lub brak koloru.
  • Kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub kliknij prawym przyciskiem myszy kropkę, aby usunąć tag lub zmienić jego nazwę.
 2. Etykieta tagu
  Jest to tekstowa nazwa tagu. Tag powinien mieć unikatową nazwę ułatwiającą późniejsze wyszukiwanie lub organizowanie tagów.
  • Kliknij etykietę, aby zmienić nazwę tagu.
 3. Preferencje paska bocznego
  Dostępne są 3 stany tagów: nowe, aktywne i nieaktywne. Nieaktywne tagi nie są wyświetlane na pasku bocznym, ale nadal można je dodawać do elementów i wyszukiwać.
  • Nowy tag jest oznaczony łącznikiem (-).
  • Znacznik wyboru (✓) oznacza, że tag jest wyświetlany na pasku bocznym w oknach dialogowych i oknach programu Finder.
  • Jeśli usuniesz zaznaczenie tagu, nadal będzie możliwe jego używanie, ale nie będzie on wyświetlany na pasku bocznym w oknach dialogowych i w oknach programu Finder.
 4. Ulubione tagi
  Ulubione tagi są wyświetlane w menu Plik i w menu skrótów programu Finder 
  • Przeciągnij tag z listy tagów do okienka Ulubione tagi w preferencjach tagów. Aby zamienić ulubione tagi, przeciągnij nowy tag w miejsce istniejącego ulubionego tagu w okienku Ulubione tagi.
  • Przeciągnij ulubione tagi w okienku Ulubione tagi, aby zmienić ich kolejność.
  • Przeciągnij ulubiony tag poza okienko Ulubione tagi w oknie preferencji, aby usunąć go z ulubionych.

Więcej informacji

Aby dołączyć tagi podczas wysyłania plików za pośrednictwem aplikacji Mail, Wiadomości lub innych aplikacji, skompresuj pliki i foldery przed wysłaniem.

Data publikacji: