Komunikaty alarmowe i rządowe na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch

Dowiedz się, jak włączyć komunikaty alarmowe, rządowe i bezpieczeństwa publicznego na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch.

Na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch można odbierać komunikaty alarmowe, rządowe i bezpieczeństwa publicznego. W nagłych wypadkach mogą się pojawiać następujące typy komunikatów:

 • Komunikaty wydane przez krajowe lub regionalne organy państwowe
 • Komunikaty dotyczące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia
 • Komunikaty dotyczące ekstremalnych warunków pogodowych
 • Komunikaty AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*
 • Komunikaty bezpieczeństwa publicznego*

*Komunikaty AMBER i komunikaty bezpieczeństwa publicznego nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów rządowych

Komunikaty rządowe są domyślnie włączone na urządzeniu.* Otrzymaniu komunikatu rządowego towarzyszy specjalny dźwięk przypominający alarm. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć te komunikaty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Przewiń na sam dół ekranu.
 3. W obszarze Government Alerts włącz lub wyłącz typ komunikatu.*

*Komunikaty rządowe są obsługiwane w przypadku używania karty SIM od obsługiwanego operatora. Zegarek Apple Watch może odbierać te komunikaty, jeśli telefon iPhone może je odbierać i znajduje się w pobliżu lub zegarek Apple Watch znajduje się w sieci Wi-Fi. Jeśli masz plan komórkowy od obsługiwanego operatora, zegarek Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) może odbierać te alerty bez telefonu iPhone w pobliżu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. 

*W niektórych krajach wyłączenie komunikatów rządowych może nie być możliwe.

Włączanie odbioru testowych komunikatów alarmowych w Stanach Zjednoczonych

Kiedy iPhone jest połączony z siecią operatora w Stanach Zjednoczonych (przy użyciu amerykańskiej karty SIM lub podczas roamingu w Stanach Zjednoczonych), można włączyć testowe komunikaty alarmowe. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Otrzymaniu komunikatu tego typu towarzyszy dźwięk przypominający alarm, a w treści pojawia się informacja, ze jest to test. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć te komunikaty, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Klawiatura.
  • Aby włączyć: wprowadź *5005*25371# i stuknij ikonę . Zostanie wyświetlony komunikat „Test alerts enabled”. 
  • Aby wyłączyć: wprowadź *5005*25370# i stuknij ikonę . Zostanie wyświetlony komunikat „Test alerts disabled”. 

Testowe komunikaty alarmowe są dostępna w sieciach operatorów amerykańskich, łącznie z Portoryko. Rząd lokalny jest odpowiedzialny za zawartość i częstotliwość komunikatów testowych. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć, wykonując powyższe czynności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Więcej informacji

Data publikacji: