Komunikaty alarmowe i rządowe na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać komunikaty alarmowe i rządowe na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch.

Na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch można odbierać komunikaty alarmowe i rządowe. W nagłych wypadkach mogą się pojawiać następujące typy komunikatów:

  • Komunikaty wydane przez krajowe lub regionalne organy państwowe
  • Komunikaty dotyczące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia
  • Komunikaty dotyczące ekstremalnych warunków pogodowych
  • Komunikaty AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

*Alerty AMBER nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów rządowych

Komunikaty rządowe są domyślnie włączone na urządzeniu.* Otrzymaniu komunikatu rządowego towarzyszy specjalny dźwięk przypominający alarm. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć te komunikaty, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
  2. Przewiń na sam dół ekranu.
  3. W obszarze Government Alerts włącz lub wyłącz typ komunikatu.*

*Komunikaty rządowe są obsługiwane w przypadku używania karty SIM od obsługiwanego operatora. Zegarek Apple Watch może odbierać te komunikaty, jeśli telefon iPhone może je odbierać i znajduje się w pobliżu lub zegarek Apple Watch znajduje się w sieci Wi-Fi. Jeśli masz plan komórkowy od obsługiwanego operatora, zegarek Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) może odbierać te alerty bez telefonu iPhone w pobliżu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. 

*W niektórych krajach wyłączenie komunikatów rządowych może nie być możliwe.

Więcej informacji

Data publikacji: