Komunikaty alarmowe i rządowe na iPhonie

Dowiedz się, jak włączyć komunikaty alarmowe, rządowe i bezpieczeństwa publicznego na iPhonie.

Na iPhonie można odbierać komunikaty alarmowe, rządowe i bezpieczeństwa publicznego. W nagłych wypadkach na iPhonie mogą się pojawiać następujące typy komunikatów:

 • Komunikaty wydane przez krajowe lub regionalne organy państwowe
 • Komunikaty dotyczące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia
 • Komunikaty dotyczące ekstremalnych warunków pogodowych
 • Komunikaty AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response)1
 • Komunikaty bezpieczeństwa publicznego1

Możesz również otrzymywać komunikaty alarmowe, rządowe i bezpieczeństwa publicznego na zegarku Apple Watch.

1. Komunikaty AMBER i komunikaty bezpieczeństwa publicznego nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów rządowych

Komunikaty rządowe są domyślnie włączone na urządzeniu.2 Otrzymaniu komunikatu rządowego towarzyszy specjalny dźwięk przypominający alarm. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć te komunikaty, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Przewiń ekran do dołu.
 3. W obszarze Government Alerts włącz lub wyłącz typ komunikatu.3.

2. Komunikaty rządowe są obsługiwane w przypadku używania karty SIM od obsługiwanego operatora. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem. 

3. W niektórych krajach lub regionach wyłączenie komunikatów rządowych może nie być możliwe.

Włączanie odbioru testowych komunikatów alarmowych w Stanach Zjednoczonych

Kiedy iPhone jest połączony z siecią operatora w Stanach Zjednoczonych (przy użyciu amerykańskiej karty SIM lub podczas roamingu w Stanach Zjednoczonych), można włączyć testowe komunikaty alarmowe. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Otrzymaniu komunikatu tego typu towarzyszy dźwięk przypominający alarm, a w treści pojawia się informacja, ze jest to test.

Testowe komunikaty alarmowe są dostępna w sieciach operatorów amerykańskich, łącznie z Portoryko. Rząd lokalny jest odpowiedzialny za zawartość i częstotliwość komunikatów testowych. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć, wykonując poniższe czynności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Jeśli używasz systemu iOS 15.4 lub nowszego

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Test Alert:

 1. Upewnij się, że na iPhonie jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS (iOS 15.6 lub nowszy).
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Test Alert.

Jeśli używasz systemu iOS 15.3 lub starszego

Aby włączyć funkcję Test Alert:

 1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Klawiatura.
 2. Wprowadź numer *5005*25371# i stuknij przycisk Połącz . Zostanie wyświetlony komunikat „Test alerts enabled”.

Aby wyłączyć alerty testowe:

 1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Klawiatura.
 2. Wprowadź numer *5005*25370# i stuknij przycisk Połącz . Zostanie wyświetlony komunikat „Test alerts disabled”.

Więcej informacji

Data publikacji: