Jak za pomocą aplikacji Mail na komputerze Mac przenosić, usuwać lub kopiować wiadomości e-mail usługi iCloud

W przypadku korzystania z poczty e-mail usługi iCloud przy użyciu aplikacji Mail w systemie OS X 10.7.5 lub nowszym aplikacja ta umożliwia przenoszenie i kopiowanie wiadomości e-mail z usługi iCloud na komputer, a także usuwanie wiadomości z usługi iCloud.

Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail z usługi iCloud na komputer Mac

Przeniesienie wiadomości z usługi iCloud na komputer może być dobrym rozwiązaniem, gdy skrzynka pocztowa usługi iCloud jest pełna lub trzeba zmniejszyć ilość używanego miejsca w tej usłudze. Aby przenieść wiadomości z usługi iCloud i zapisać je na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności.

 1. W aplikacji Mail wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Nowa skrzynka pocztowa.
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa skrzynka pocztowa. Z menu podręcznego Lokalizacja wybierz pozycję Na moim Macu, a następnie wpisz nazwę nowej skrzynki pocztowej. Kliknij przycisk OK.
 3. Z listy skrzynek pocztowych na pasku bocznym wybierz skrzynkę Przychodzące usługi iCloud, a następnie zaznacz wiadomości do przeniesienia.
 4. Aby przenieść wybrane wiadomości, przeciągnij je do nowej skrzynki pocztowej. Ewentualnie wybierz kolejno opcje Wiadomość > Przenieś do > nowa skrzynka pocztowa.
 5. Aby skopiować wybrane wiadomości, przeciągnij je, przytrzymując naciśnięty klawisz Option, do nowej skrzynki pocztowej. Ewentualnie wybierz kolejno opcje Wiadomość > Kopiuj do > nowa skrzynka pocztowa.

Aby utworzyć archiwum całej skrzynki pocztowej usługi iCloud, w tym wszystkich wiadomości i katalogów w tej skrzynce:

 1. Z listy skrzynek pocztowych na pasku bocznym wybierz skrzynkę Przychodzące usługi iCloud.
 2. Wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Eksportuj skrzynkę pocztową.
 3. Wybierz katalog docelowy dla archiwum skrzynki pocztowej i kliknij pozycję Wybierz, aby je zapisać.

Usuwanie wiadomości z usługi iCloud

Aby trwale usunąć wiadomości z usługi iCloud bez zachowywania kopii na komputerze, wykonaj poniższe czynności.

 1. Z listy skrzynek pocztowych na pasku bocznym wybierz skrzynkę Przychodzące usługi iCloud. 
 2. Zaznacz wiadomości do usunięcia, a następnie naciśnij klawisz Delete lub wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń. Wiadomości zostaną przeniesione do katalogu Kosz w usłudze iCloud.
 3. Aby trwale usunąć wiadomości znajdujące się w katalogu Kosz, wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy.
Data publikacji: