iOS 6: moduły kryptograficzne Apple FIPS iOS Cryptographic Module 3.0

Dowiedz się na temat modułów FIPS w systemie iOS 6.

Moduły kryptograficzne iOS Cryptographic Module, Apple iOS CoreCrypto Module 3.0 i Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 3.0 nie wymagają instalacji ani konfigurowania w celu działania w trybie FIPS zgodnie ze standardem FIPS 140-2 na urządzeniach z systemem iOS 6.

Pełne instrukcje dotyczące właściwego korzystania z tych modułów zawiera dokument Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6 (Przewodnik dla użytkowników zarządzających funkcjami kryptograficznym zgodnie ze standardem FIPS 140-2 — iOS 6).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: