iOS 6: moduły kryptograficzne Apple FIPS iOS Cryptographic Module 3.0

Dowiedz się na temat modułów FIPS w systemie iOS 6.

Moduły kryptograficzne iOS Cryptographic Module, Apple iOS CoreCrypto Module 3.0 i Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 3.0 nie wymagają instalacji ani konfigurowania w celu działania w trybie FIPS zgodnie ze standardem FIPS 140-2 na urządzeniach z systemem iOS 6.

Pełne instrukcje dotyczące właściwego korzystania z tych modułów zawiera dokument Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6 (Przewodnik dla użytkowników zarządzających funkcjami kryptograficznym zgodnie ze standardem FIPS 140-2 — iOS 6).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: