Wysyłanie wiadomości grupowych z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Dowiedz się, jak rozpocząć wiadomość grupową. Następnie nadaj grupie nazwę, dodaj osoby do grupy lub usuń je z niej, wycisz powiadomienia lub opuść rozmowę.

Pierwsze kroki

Typy wiadomości grupowych

Trzy typy wiadomości grupowych to: grupowa wiadomość iMessage, grupowa wiadomość MMS i grupowa wiadomość SMS. Aplikacja Wiadomości automatycznie wybiera typ wiadomości grupowej do wysłania na podstawie ustawień odbiorców, połączenia sieciowego i planu operatora. Na przykład:

 • Jeśli Ty i odbiorcy używacie urządzeń firmy Apple, a funkcja iMessage jest włączona, wiadomość grupowa zostanie wysłana jako wiadomość iMessage.
 • Jeśli wysyłasz wiadomość grupową do osób, które nie korzystają z usługi iMessage, wiadomość zostanie wysłana jako wiadomość MMS lub SMS.

Grupowe wiadomości iMessage

Treść takich wiadomości jest wyświetlana w niebieskich dymkach, są one obsługiwane przez firmę Apple, a nie przez operatora, i są chronione za pomocą kompleksowego szyfrowania. Każdy uczestnik grupowej wiadomości iMessage może:

 • wysyłać i odbierać wiadomości ze zdjęciami, nagraniami wideo i nagraniami audio;
 • śledzić odpowiedzi w wątku grupowym;
 • wysyłać i odbierać efekty wiadomości, np. szkice, animacje i efekty dymków;
 • udostępniać grupie swoją lokalizację;
 • nadać nazwie grupie, dodać osoby do grupy lub usunąć je z niej, wyciszyć powiadomienia lub opuścić grupę.

Grupowe wiadomości MMS

Treść takich wiadomości jest wyświetlana w zielonych dymkach i są one obsługiwane przez operatora, a nie przez firmę Apple. Każdy uczestnik grupowej wiadomości MMS może:

 • wysyłać i odbierać zdjęcia i filmy;
 • śledzić odpowiedzi w wątku grupowym;
 • wyciszać powiadomienia.

Grupowe wiadomości SMS

Treść takich wiadomości również jest wyświetlana w zielonych dymkach i są one obsługiwane przez operatora. Grupowe wiadomości SMS nie obsługują załączników multimedialnych, takich jak zdjęcia czy nagrania wideo. Wszystkie odpowiedzi w grupowej wiadomości SMS są wysyłane jako pojedyncze wiadomości tekstowe i odbiorcy nie będą widzieli pozostałych odpowiedzi od grupy.

Wysyłanie wiadomości grupowej

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości.
 2. Wpisz nazwy odbiorców lub stuknij ikonę Dodaj kontakt, aby dodać kontakty.
 3. Wpisz treść wiadomości i stuknij opcję Wyślij ikona wysyłania.

Aby wysłać grupową wiadomość MMS z telefonu iPhone, upewnij się, że opcja Wiadomości MMS jest włączona. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i włącz opcję Wiadomości MMS.

Jeśli nie widzisz opcji służącej do włączenia Wiadomości MMS lub Wiadomości grupowych, skontaktuj się z operatorem w celu sprawdzenia, czy grupowe wiadomości MMS są obsługiwane w Twoim planie taryfowym.

Potwierdzenia przeczytania wiadomości nie będą widoczne w wiadomościach grupowych.

Nadawanie nazwy rozmowie grupowej

Masz wiele grupowych wiadomości iMessage? Nadaj im nazwy, aby ułatwić ich odnajdywanie. Aby nadać nazwę wiadomości grupowej:

 1. Stuknij rozmowę grupową, a następnie stuknij górną część rozmowy.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Nazwę można nadać tylko grupowym wiadomościom iMessage. Nie jest to możliwe w przypadku grupowych wiadomości MMS.

Dodawanie osób do rozmowy grupowej i usuwanie ich z niej

Każdy uczestnik grupowej wiadomości iMessage może dodawać do niej inne osoby oraz usuwać bieżących rozmówców. Możesz usunąć osobę z grupowej wiadomości iMessage, jeśli ma ona co najmniej trzech innych uczestników. Nie można dodawać ani usuwać osób z grupowych wiadomości MMS i grupowych wiadomości SMS.

Dodawanie osoby

 1. Stuknij rozmowę grupową, do której chcesz dodać osobę.
 2. Stuknij górną część rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj kontakt.
 4. Wprowadź informacje kontaktowe osoby, którą chcesz dodać. Następnie stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie osoby

 1. Stuknij rozmowę grupową, z której chcesz usunąć kontakt.
 2. Stuknij górną część rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę , a następnie przesuń palcem w lewo na nazwie osoby, którą chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Gotowe.
   

Data publikacji: