Wysyłanie wiadomości grupowych z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Aplikacja Wiadomości umożliwia wysyłanie wiadomości do grupy osób. Można także nadać nazwie grupie, dodać osoby do grupy lub usunąć je z niej, wyciszyć powiadomienia lub opuścić grupę.

Pierwsze kroki

Typy wiadomości grupowych

Trzy typy wiadomości grupowych to: grupowa wiadomość iMessage, grupowa wiadomość MMS i grupowa wiadomość SMS. Aplikacja Wiadomości automatycznie wybiera typ wiadomości grupowej do wysłania na podstawie ustawień odbiorców, połączenia sieciowego i planu operatora. Na przykład:

 • Jeśli Ty i odbiorcy używacie urządzeń firmy Apple, a funkcja iMessage jest włączona, wiadomość grupowa zostanie wysłana jako wiadomość iMessage.
 • Jeśli wysyłasz wiadomość grupową do osób, które nie korzystają z usługi iMessage, wiadomość zostanie wysłana jako wiadomość MMS lub SMS.

Grupowe wiadomości iMessage

Treść takich wiadomości jest wyświetlana w niebieskich dymkach, są one obsługiwane przez firmę Apple, a nie przez operatora, i są chronione za pomocą kompleksowego szyfrowania. Każdy uczestnik grupowej wiadomości iMessage może:

 • wysyłać i odbierać wiadomości ze zdjęciami, nagraniami wideo i nagraniami audio;
 • śledzić odpowiedzi w wątku grupowym;
 • wysyłać i odbierać efekty wiadomości, np. szkice, animacje i efekty dymków;
 • udostępniać grupie swoją lokalizację;
 • nadać nazwie grupie, dodać osoby do grupy lub usunąć je z niej, wyciszyć powiadomienia lub opuścić grupę.

Grupowe wiadomości MMS

Treść takich wiadomości jest wyświetlana w zielonych dymkach i są one obsługiwane przez operatora, a nie przez firmę Apple. Każdy uczestnik grupowej wiadomości MMS może:

 • wysyłać i odbierać zdjęcia i filmy,
 • śledzić odpowiedzi w wątku grupowym;
 • wyciszać powiadomienia.

Grupowe wiadomości SMS

Treść takich wiadomości również jest wyświetlana w zielonych dymkach i są one obsługiwane przez operatora. Grupowe wiadomości SMS nie obsługują załączników multimedialnych, takich jak zdjęcia czy nagrania wideo. Wszystkie odpowiedzi w grupowej wiadomości SMS są wysyłane jako pojedyncze wiadomości tekstowe i odbiorcy nie będą widzieli pozostałych odpowiedzi od grupy.

Wysyłanie wiadomości grupowej

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę  , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości.
 2. Wpisz nazwy odbiorców lub stuknij ikonę , aby dodać kontakty.
 3. Wpisz treść wiadomości i stuknij opcję Wyślij .

Aby wysłać grupową wiadomość MMS z telefonu iPhone, upewnij się, że opcja Wiadomości MMS jest włączona. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i włącz opcję Wiadomości MMS.

Jeśli nie widzisz opcji służącej do włączenia Wiadomości MMS lub Wiadomości grupowych, skontaktuj się z operatorem w celu sprawdzenia, czy grupowe wiadomości MMS są obsługiwane w Twoim planie taryfowym.

Potwierdzenia przeczytania wiadomości nie będą widoczne w wiadomościach grupowych.

Odpowiadanie na grupową wiadomość iMessage za pomocą funkcji Tapback

Dzięki funkcji Tapback możesz szybko odpowiedzieć na wiadomość wyrażeniami, takimi jak kciuk w górę lub serce. Aby odpowiedzieć za pomocą funkcji Tapback:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij rozmowę grupową.
 2. Stuknij dwukrotnie dymek wiadomości lub zdjęcie.
 3. Stuknij jedną z sześciu wyświetlonych odpowiedzi, aby odpowiedzieć na wiadomość.

Aby sprawdzić, kto wysłał odpowiedź Tapback, stuknij odpowiedź Tapback.

Nadawanie nazwy rozmowie grupowej

Masz wiele grupowych wiadomości iMessage? Nadaj im nazwy, aby ułatwić ich odnajdywanie. Aby nadać nazwę wiadomości grupowej:

 1. Stuknij rozmowę grupową, a następnie stuknij górną część rozmowy.
 2. Stuknij opcję .
 3. Stuknij opcję Podaj nazwę grupy.
 4. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Nazwę można nadać tylko grupowym wiadomościom iMessage. Nie jest to możliwe w przypadku grupowych wiadomości MMS.

Dodawanie osób do rozmowy grupowej i usuwanie ich z niej

Każdy uczestnik grupowej wiadomości iMessage może dodawać do niej inne osoby oraz usuwać bieżących rozmówców. Możesz usunąć osobę z grupowej wiadomości iMessage, jeśli ma ona co najmniej trzech innych uczestników. Nie można dodawać ani usuwać osób z grupowych wiadomości MMS i grupowych wiadomości SMS.

Dodawanie osoby

 1. Stuknij rozmowę grupową, do której chcesz dodać osobę.
 2. Stuknij górną część rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj kontakt.
 4. Wprowadź informacje kontaktowe osoby, którą chcesz dodać. Następnie stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie osoby

 1. Stuknij rozmowę grupową, z której chcesz usunąć kontakt.
 2. Stuknij górną część rozmowy grupowej.
 3. Stuknij ikonę , a następnie przesuń palcem w lewo na nazwie osoby, którą chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Gotowe.
   

Ukrywanie alertów

Otrzymujesz zbyt wiele powiadomień od grupy? Jeśli nie chcesz opuszczać rozmowy, możesz włączyć opcję Ukryj alerty:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij rozmowę grupową.
 2. Stuknij górną część rozmowy, a następnie stuknij ikonę .
 3. Włącz opcję Ukryj alerty.

Możesz również przesunąć palcem w lewo po rozmowie grupowej i stuknąć opcję Ukryj alerty.

Gdy opcja Ukryj alerty jest włączona, obok rozmowy jest wyświetlana ikona . Powoduje to wyłączenie powiadomień tylko dla tej rozmowy, nie dla urządzenia. Nadal będziesz otrzymywać wszystkie pozostałe wiadomości, a powiadomienia dla nich będą widoczne na ekranie blokady.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania powiadomieniami.

Opuszczanie rozmowy grupowej

 1. Stuknij górną część rozmowy grupowej.
 2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Opuść rozmowę.

Opcja Opuść rozmowę jest dostępna tylko dla wiadomości iMessage, które mają co najmniej trzech innych uczestników.

Data publikacji: