iPhoto, Aperture: definicje związane z rozmiarem obrazów

Dowiedz się więcej na temat rozmiaru obrazów i związanej z tym terminologii. 

Piksele
Piksel to najmniejszy element na wyświetlaczu, matrycy lub obrazie mający własną wartość koloru. Obrazy składają się z pikseli (w skrócie „px” od angielskiego „pixel”).

Rozmiar matrycy aparatu czy kamery jest zwykle wyrażony całkowitą liczbą pikseli. A zatem matryca o szerokości 4000 pikseli i wysokości 3000 pikseli będzie miała łącznie 12 000 000 pikseli i będzie określana mianem matrycy 12-megapikselowej. Współczesne monitory komputerowe mają stałe wymiary w pikselach w pionie i poziomie. Monitory o różnej wielkości mogą mieć takie same wymiary w pikselach, ale różną rozdzielczość (zobacz sekcję „Rozdzielczość” poniżej).

 

Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba pikseli na jednostkę długości podawana najczęściej w PPI (Pixels Per Inch — piksele na cal) lub DPI (Dots Per Inch — punkty na cal).

  • PPI to właściwa jednostka służąca do określania rozdzielczości wyświetlacza lub obrazu. Przykładowo monitor z wyświetlaczem, który ma wymiary 1920 x 1080 px i szerokość 30 cali, będzie miał poziomą rozdzielczość wynoszącą 64 PPI (1920 pikseli / 30 cali = 64 PPI). Rozdzielczość w pionie ma zwykle taką samą wartość, tak aby piksele miały kształt kwadratów i nie deformowały obrazu.
  • DPI to termin wywodzący się z poligrafii i odnoszący się do nadrukowanych punktów, które tworzą plamki w układzie rastrowym. Jeśli obraz zostanie wydrukowany w wystarczająco wysokiej rozdzielczości, nie będzie można rozróżnić na nim plamek — zamiast tego będzie widać gładki gradient. Niektóre drukarki symulują gradient z zastosowaniem rastra. 

 

Resampling
Przy wyświetlaniu obrazu na monitorze można odwzorować każdy piksel obrazu w postaci piksela na ekranie lub — ze względu na to, że nie da się zmienić pikselowego rozmiaru monitora — przeskalować obraz, przeliczając jego piksele. Takie skalowanie w celu zmiany rozdzielczości jest z języka angielskiego określane jako resampling. Zmianę rozdzielczości na większą można uzyskać po prostu przez zwielokrotnienie istniejących pikseli lub przez zastosowanie bardziej inteligentnych algorytmów interpolacji. Zmniejszanie rozdzielczości przeprowadza się podobnymi metodami.

Uwaga: wielokrotny resampling obrazu może skutkować utratą jakości. Punktem wyjściowym do zmiany rozdzielczości powinien więc zawsze być oryginalny obraz (należy unikać operacji takich, jak zmniejszanie rozdzielczości obrazów, które zostały wcześniej powiększone).

 

Rozmiar obrazu
Jeśli obraz ma wymiary podane w pikselach bez informacji o rozdzielczości, nie wiadomo, jaką będzie miał faktycznie wielkość po wyświetleniu. Można to obliczyć, dzieląc wymiary w pikselach przez rozdzielczość w PPI. Uzyskamy w ten sposób wynik w calach.

Przykład: jeśli zdjęcie ma wymiary 4000 x 3000 px i rozdzielczość 300 dpi, to po wydrukowaniu będzie miało rozmiar 13,33 x 10 cali (czyli około 34 x 25 cm). Przy rozdzielczości 150 dpi wydruk miałby rozmiar 26,67 x 20 cali (około 68 x 50 cm).

Aby wydrukować obraz o określonej wielkości, można zdać się na oprogramowanie, które automatycznie zmieni jego rozdzielczość, i na sterownik drukowania, który dostosuje rozdzielczość do wydruku, albo ręcznie ustawić odpowiednie wymiary w pikselach. W większości przypadków oba rozwiązania dadzą taki sam efekt.

Data publikacji: