Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4.

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mountain Lion i zawiera nowe funkcje oraz poprawki.

Uaktualnianie systemu

 1. Przed instalacją utwórz backup systemu. Możesz to zrobić przy użyciu aplikacji Time Machine.
 2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
 3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
 4. Wybierz kolejno opcje menu Apple () Uaktualnienia, aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania Apple w sklepie Mac App Store, w tym tego uaktualnienia.
 5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu funkcji Uaktualnienia. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie plików do pobrania Apple

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mountain Lion i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac:

 • Poprawiono zgodność podczas podłączania do niektórych firmowych sieci Wi-Fi.
 • Poprawiono zgodność programu Microsoft Exchange w aplikacji Kalendarz.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał wykonywanie połączeń FaceTime na numery telefonów poza Stanami Zjednoczonymi.
 • Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić zaplanowane uśpienie po użyciu aplikacji Boot Camp.
 • Poprawiono zgodność funkcji VoiceOver z tekstem w dokumentach PDF.
 • Uaktualnienie obejmuje przeglądarkę Safari 6.0.5, która zawiera ulepszenia w zakresie stabilności dla niektórych witryn internetowych z funkcją czatu oraz gier.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować wyświetlanie wiadomości iMessage w nieprawidłowej kolejności.
 • Rozwiązano problem związany z nieprawidłowym wyświetlaniem urodzin w aplikacji Kalendarz w niektórych strefach czasowych.
 • Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić zachowanie obrazka tła pulpitu po ponownym uruchomieniu.
 • Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić zachowywanie dokumentów na serwerze za pomocą protokołu SMB.
 • Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić otworzenie niektórych plików po skopiowaniu ich na wolumin o nazwie Dom.
 • Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić wyświetlanie zmian w plikach dokonanych w systemie NFS.
 • Rozwiązano problem dotyczący zachowywania plików z niektórych aplikacji na woluminie Xsan.
 • Ulepszono wydajność logowania do usługi Active Directory, szczególnie dla kont z pamięci podręcznej lub podczas używania domeny .local.
 • Ulepszono replikację danych usługi Open Directory.
 • Ulepszono zgodność certyfikatu 802.1X z sieciami usługi Active Directory.
 • Ulepszono zgodność podczas używania kont przenośnych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: