Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4

Ten artykuł zawiera informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4.

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mountain Lion i zawiera nowe funkcje oraz poprawki.

Uaktualnianie systemu

 1. Przed instalacją utwórz kopię zapasową swojego systemu. Możesz to zrobić przy użyciu programu Time Machine.
 2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
 3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
 4. Kliknij menu Apple () i wybierz polecenie Uaktualnienia, aby znaleźć najnowsze oprogramowanie firmy Apple w sklepie Mac App Store, w tym to uaktualnienie.
 5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mountain Lion i zawiera funkcje oraz poprawki zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac:

 • Ulepszenia zwiększające zgodność w przypadku łączenia się z określonymi firmowymi sieciami Wi-Fi
 • Ulepszenia zwiększające zgodność z programem Microsoft Exchange w programie Kalendarz
 • Rozwiązanie problemu uniemożliwiającego połączenia FaceTime z numerami telefonów spoza Stanów Zjednoczonych
 • Rozwiązanie problemu uniemożliwiającego zaplanowane przełączanie do trybu uśpienia po użyciu programu Boot Camp
 • Ulepszenia zwiększające zgodność funkcji VoiceOver z tekstem w dokumentach PDF
 • Dostępność przeglądarki Safari 6.0.5 zapewniającej większą stabilność w przypadku niektórych witryn z funkcjami czatu i grami
 • Rozwiązanie problemu, który mógł powodować, że wiadomości usługi iMessage w programie Wiadomości były wyświetlane w niewłaściwej kolejności
 • Rozwiązanie problemu, który mógł powodować niepoprawne wyświetlanie dat urodzin w kalendarzach w niektórych strefach czasowych
 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego obraz tła biurka mógł nie być zachowywany po ponownym uruchomieniu
 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego dokumenty mogły nie być zachowywane na serwerze za pomocą protokołu SMB
 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego pewne pliki mogły nie być otwierane po skopiowaniu do woluminu o nazwie „Home”
 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego zmiany w plikach wprowadzane za pośrednictwem systemu plików NFS mogły nie być wyświetlane
 • Rozwiązanie problemu dotyczącego zachowywania plików w woluminie Xsan z poziomu niektórych aplikacji
 • Większa wydajność logowania do usługi Active Directory, szczególnie w przypadku używania kont zapisanych w pamięci podręcznej lub korzystania z domeny .local
 • Ulepszona replikacja danych OpenDirectory
 • Większa zgodność z technologiami 802.1X w przypadku sieci usługi Active Directory
 • Większa zgodność w przypadku korzystania z kont przenośnych

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o zawartości dotyczącej zabezpieczeń w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: