Podczas importowania użytkowników, którzy mają mieć dostęp przez FileVault, z pliku należy użyć hasła administratora

Podczas importowania użytkowników z pliku za pomocą polecenia fdesetup należy podać hasło administratora w polu hasła najwyższego poziomu.

Przygotowując plik plist w celu włączenia listy użytkowników dla polecenia fdesetup add -inputplist, użyj hasła administratora w polu hasła najwyższego poziomu.

Uwaga: użycie klucza odzyskiwania w polu hasła najwyższego poziomu może spowodować zwrócenie błędu. Należy zamiast tego użyć hasła administratora.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat używania tego narzędzia wiersza polecenia zawiera strona pomocy polecenia fdesetup.

Oto przykład pliku listy właściwości, który można importować:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • admin to krótka nazwa użytkownika będącego administratorem.
  • Apple123 to hasło użytkownika „admin”.
  • travis to krótka nazwa użytkownika, który ma zostać włączony.
  • topsecret to hasło użytkownika „travis”.
Data publikacji: