Zachowaj dowód zakupu po nabyciu urządzenia firmy Apple

Gratulujemy zakupu urządzenia firmy Apple! Wiemy, że chcesz o nie jak najlepiej dbać, dlatego zalecamy schowanie dowodu zakupu i innych ważnych dokumentów w bezpiecznym miejscu.

Jeśli w przyszłości zechcesz uaktualnić dane dotyczące urządzenia, poprosimy Cię o przedstawienie kopii oryginalnego dowodu zakupu. Jeśli masz plan AppleCare, zachowaj także dokument Dowód objęcia gwarancją.

Wszystkie dokumenty muszą być wydane przez Autoryzowanego Sprzedawcę Apple i muszą spełniać następujące kryteria:

 • Dowód zakupu musi być czytelny
 • Dowód zakupu musi zawierać następujące informacje:
  • Klarowny opis produktu.
  • Data zakupu urządzenia.
  • Numer faktury lub paragonu.
  • Cena urządzenia.
  • Dane kontaktowe sprzedawcy, najlepiej razem z pieczęcią firmową lub logo. 
  • Numer seryjny urządzenia, jeśli sprzedawca umieszcza numery seryjne na wystawianych dowodach sprzedaży.
Data publikacji: