Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 6.1.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 6.1.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

iOS 6.1.3

 • dyld

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie uruchomić niepodpisany kod.

  Opis: w procedurze obsługi plików wykonywalnych Mach-O z nakładającymi się segmentami występował błąd dotyczący zarządzania stanem. Rozwiązanie tego problemu polega na odmowie ładowania plików wykonywalnych z nakładającymi się segmentami.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0977: evad3rs

 • Jądro

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie ustalić adres struktur w jądrze.

  Opis: w procedurze obsługi przerwań przy pobieraniu z wyprzedzeniem w architekturze firmy ARM występował błąd mogący powodować ujawnienie informacji. Rozwiązanie tego problemu polega na zainicjowaniu paniki, jeśli procedura obsługi przerwań przy pobieraniu z wyprzedzeniem nie zostanie wywołana w kontekście przerwania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0978: evad3rs

 • Lockdown

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie zmienić uprawnienia do dowolnych plików.

  Opis: podczas odtwarzania z kopii zapasowej demon lockdownd zmieniał uprawnienia do pewnych plików, nawet jeśli ścieżka do pliku zawierała łącze symboliczne. Rozwiązanie tego problemu polega na niezmienianiu uprawnień do żadnego pliku z łączem symlink w ścieżce.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0979: evad3rs

 • Kod blokady

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: osoba posiadająca fizyczny dostęp do urządzenia może ominąć blokadę ekranu.

  Opis: w procedurze obsługi połączeń awaryjnych wykonywanych z poziomu ekranu blokady występował błąd logiczny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania stanem blokady.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0980: Christopher Heffley z theMedium.ca, videosdebarraquito

 • USB

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie wykonać dowolny kod w jądrze.

  Opis: sterownik IOUSBDeviceFamily korzystał ze wskaźników do obiektów potoku, które to wskaźniki pochodziły z przestrzeni użytkownika. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowej procedury sprawdzania poprawności wskaźników do obiektów potoku.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0981: evad3rs

 • WebKit

  Dostępne dla: iPhone 3GS lub nowszy, iPod touch (4. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików SVG występował błąd powodujący nieprawidłowe rzutowanie typów. Rozwiązanie tego problemu polega na ulepszeniu procedury sprawdzania typów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0912: Nils i Jon z firmy MWR Labs pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP TippingPoint

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: