Zarządzanie planem AppleCare

Jeśli chcesz anulować plan AppleCare+ lub plan AppleCare Protection Plan albo zarządzać nimi, zawsze służymy pomocą.

Zarządzanie planem AppleCare podlegającym comiesięcznym opłatom

Jeśli co miesiąc dokonujesz opłaty za plan AppleCare, możesz zarządzać nim z poziomu urządzenia z systemem iOS, komputera Mac lub komputera PC. Plan AppleCare korzysta z informacji dotyczących płatności powiązanych z Twoim kontem Apple ID. Dowiedz się, jak zmieniać informacje dotyczące płatności na koncie Apple ID.

Plan AppleCare podlegający comiesięcznym opłatom, oraz pozostałe usługi Apple, można przeglądać lub anulować. Zarządzanie usługami.

Jeśli Twój plan AppleCare nie został uwzględniony razem z innymi usługami lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Anulowanie planu AppleCare opłaconego w całości

Jeśli chcesz anulować plan AppleCare, który został opłacony w całości, musisz pamiętać o kilku kwestiach:

  • Jeśli anulujesz plan AppleCare w ciągu 30 dni od daty zakupu, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy pomniejszony jedynie o koszty ewentualnych wykonanych już napraw.
  • Jeśli anulujesz plan AppleCare po upływie 30 dni od daty zakupu, otrzymasz zwrot pieniędzy za pozostały niewykorzystany okres umowy, pomniejszony o koszty ewentualnych wykonanych już napraw. Więcej informacji na temat planów AppleCare Protection Plan i AppleCare+ znajdziesz w Warunkach i zasadach korzystania z produktów AppleCare. Jeśli masz wykupiony plan AppleCare+ z ochroną przed kradzieżą i zgubieniem, więcej informacji znajdziesz w dokumentach ubezpieczeniowych.

Zasady zwrotu pieniędzy mogą się różnić w obrębie regionu. Dowiedz się, jakie warunki obowiązują dla Twojego produktu w Twoim kraju lub regionie.

Co zrobić, aby anulować plan

Gdy zechcesz anulować plan AppleCare, skontaktuj się ze Wsparciem Apple i powiedz doradcy, że potrzebujesz pomocy związanej z anulowaniem planu AppleCare. Upewnij się, że masz następujące informacje:

  • Numer umowy AppleCare znajdujący się na Dowodzie objęcia gwarancją.
  • Numer seryjny urządzenia firmy Apple objętego planem AppleCare.
  • Oryginalny dowód zakupu. Dowód zakupu może nie być potrzebny, jeśli plan AppleCare i urządzenie, którego ten plan dotyczy, zostały kupione bezpośrednio od firmy Apple.
Data publikacji: