Anulowanie planu AppleCare lub zmiana metody płatności dla planu

Wprowadź zmiany w planie AppleCare+ lub AppleCare Protection Plan.

Jeśli opłacasz plan AppleCare co miesiąc

Jeśli chcesz zmienić metodę płatności używaną dla planu AppleCare, możesz to zrobić na swoim koncie Apple ID.

Aby anulować plan AppleCare, postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojego urządzenia. Jeśli nie widzisz swojego planu, gdy próbujesz go anulować, zakończ konfigurowanie konta. Jeśli konfiguracja konta została zakończona i nadal nie widzisz swojego planu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Po anulowaniu planu AppleCare nie możesz odnowić płatności comiesięcznych. Jeśli nie spełniasz już kryteriów planu AppleCare, nie możesz dodać go ponownie do urządzenia.

Jeśli opłacono plan AppleCare w całości z góry

Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby anulować plan. Przydatne może być przygotowanie numeru umowy AppleCare, numeru seryjnego urządzenia objętego planem lub oryginalnego dowodu zakupu. Aby sprawdzić numer umowy i numer seryjny, zaloguj się na stronie Moje wsparcie.

  • Jeśli anulujesz plan AppleCare w ciągu 30 dni od daty zakupu, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy pomniejszony jedynie o koszty ewentualnych wykonanych już napraw*.
  • Jeśli anulujesz plan AppleCare po upływie 30 dni od daty zakupu, otrzymasz zwrot pieniędzy za pozostały niewykorzystany okres umowy, pomniejszony o koszty ewentualnych wykonanych już napraw*.

* Zasady zwrotu pieniędzy mogą się różnić w danym kraju lub regionie. Więcej informacji na temat anulowania i zwrotu pieniędzy można znaleźć w warunkach i zasadach planu AppleCare Protection Plan lub warunkach i zasadach planu AppleCare+. Jeśli masz wykupiony plan AppleCare+ z ochroną przed kradzieżą i zgubieniem, więcej informacji znajdziesz w dokumentach ubezpieczeniowych.

Więcej informacji

 

Data publikacji: