Kupowanie planu AppleCare

Większość urządzeń firmy Apple jest objęta ograniczoną gwarancją i maksymalnie 90-dniowym bezpłatnym wsparciem. Jeśli urządzenie spełnia kryteria, istnieje możliwość zakupienia planu AppleCare+ lub planu AppleCare Protection Plan w celu uzyskania dodatkowej ochrony.

Kupowanie planu AppleCare przez Internet

Uzyskaj plan dla kwalifikującego się telefonu iPhone, iPada, komputera Mac, zegarka Apple Watch, słuchawek AirPods lub innego urządzenia.

Wybierz produkt do objęcia planem

 

Telefon iPhone, na ekranie którego wyświetlana jest opcja Dodaj dostępną gwarancję AppleCare+ w menu Ustawienia.

Kupowanie planu AppleCare na urządzeniu

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Wybierz kolejno opcje Ogólne > To urządzenie.
  3. Stuknij opcję Dodaj dostępną gwarancję AppleCare+. Jeśli nie widzisz opcji Dodaj dostępną gwarancję AppleCare+, sprawdź, czy Twoje urządzenie się kwalifikuje.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać zakupu. Aby sprawdzić cenę planu AppleCare, należy wykonać te czynności.

Co obejmują plany?

Dowiedz się, jakie usługi i opcje wsparcia obejmuje plan AppleCare.

Więcej informacji

  • Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w zakupie planu AppleCare, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  • W większości krajów i regionów plan AppleCare+ można kupić w ciągu 60 dni od zakupu urządzenia. W Japonii plan AppleCare+ można kupić w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia. W Chinach kontynentalnych plan AppleCare+ można kupić na urządzeniu w ciągu 7 dni od zakupu urządzenia lub w sklepie Apple Store w ciągu 60 dni od zakupu urządzenia. (W sklepie Apple Store będzie trzeba okazać dowód zakupu, a urządzenie zostanie skontrolowane).
  • W niektórych krajach i regionach plan AppleCare Protection Plan można kupić w ciągu 1 roku od zakupu spełniającego kryteria komputera Mac, produktu Apple TV lub innego urządzenia.

Korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji firmy Apple i planu AppleCare stanowią dodatek do uprawnień z tytułu prawa konsumenckiego. Nie wszystkie produkty i opcje zakupu są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: