Kupowanie planu AppleCare

Większość urządzeń firmy Apple jest objęta ograniczoną gwarancją i maksymalnie 90-dniowym bezpłatnym wsparciem. Jeśli urządzenie spełnia kryteria, istnieje możliwość zakupienia planu AppleCare+ lub planu AppleCare Protection Plan w celu uzyskania dodatkowej ochrony.

Kupowanie planu AppleCare przez Internet

Wybierz swoje urządzenie Apple, aby nabyć plan AppleCare w naszej witrynie:

Przycisk Zaczynamy powoduje przejście do witryny Moje wsparcie AppleCare, gdzie można wybrać urządzenie Apple, które ma zostać objęte planem AppleCare.

Kupowanie planu AppleCare na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Otwórz menu Ustawienia.
  2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > To urządzenie.
  3. Stuknij opcję Dodaj dostępną gwarancję AppleCare+ i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i kupić plan AppleCare+.

W zależności od kraju lub regionu ta opcja może nie być widoczna na urządzeniu. Jeśli masz urządzenie spełniające kryteria, możesz kupić plan przez Internet.

Więcej informacji

  • Dowiedz się więcej na temat planów AppleCare.
  • Przed zakupem możesz się zapoznać z cenami planów AppleCare. W tym celu wykonaj powyższe czynności.
  • Plan AppleCare+, jeśli jest dostępny, można zakupić w ciągu 60 dni od zakupu urządzenia. W Japonii plan AppleCare+ można zakupić w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia. Plan AppleCare Protection Plan, jeśli jest dostępny, można zakupić w ciągu 1 roku od zakupu komputera Mac.
  • Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w zakupie planu AppleCare, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji firmy Apple i planu AppleCare stanowią dodatek do uprawnień z tytułu prawa konsumenckiego. Nie wszystkie produkty i opcje zakupu są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: