Korekta daty zakupu lub daty wygaśnięcia umowy AppleCare

Ten artykuł zawiera przydatne informacje dla osób, które chcą uaktualnić dane dotyczące zakupu lub umowy zarejestrowane w systemie Apple.

Czerwona ikona przedstawiająca telefon iPhone i komputer Mac

Czy moje urządzenie jest objęte planem?

Sprawdź, czy masz już plan AppleCare lub czy możesz go kupić.

Dane rejestrowane w systemie

Zrozumienie ograniczeń systemu firmy Apple zawierającego informacje o zakresie obsługi serwisowej (dalej określanego jako „System”) może pomóc w uniknięciu problemów. Dane zawarte w Systemie mają ułatwić klientom zorientowanie się, czy ich produkty kwalifikują się do naprawy w ramach ograniczonej gwarancji firmy Apple lub w ramach przedłużonej umowy serwisowej firmy Apple, takiej jak AppleCare Protection Plan lub AppleCare+.

W przypadku klientów, których produkty są objęte przepisami prawa konsumenckiego w kraju, regionie lub stanie nabycia produktu, zakres gwarancji serwisowej opisany w systemie może nie odzwierciedlać wszystkich przysługujących im praw i uprawnień w świetle tego prawa. Może to dotyczyć prawa konsumentów w stanie Kalifornia i innych jurysdykcjach do przedłużenia okresu gwarancji o liczbę pełnych dni, w czasie których produkt nie znajdował się w posiadaniu konsumenta z uwagi na naprawy gwarancyjne. Aby obliczyć, o ile dni gwarancja ulega przedłużeniu, firma Apple może poprosić klienta o przedstawienie oryginału paragonu otrzymanego przy zakupie produktu i dokumentacji serwisowej. Prosimy pamiętać, że informacje zawarte w Systemie nie uwzględniają żadnych innych dodatkowych programów mogących wydłużać okres gwarancji firmy Apple, takich jak te opisane na stronie Programy wymiany i przedłużenia okresu serwisowego.

Odnotowany w Systemie okres objęcia produktu obsługą serwisową opiera się na dostępnej firmie Apple informacji o dacie zakupu. Poprawność szacowanej daty zakupu jest uzależniona od tego, kiedy (i czy w ogóle) dany produkt został zarejestrowany i od tego, czy został on zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy Apple, czy w sklepie Apple Store. Jeśli informacje są niezgodne z prawdą, można je skorygować, kontaktując się z firmą Apple za pomocą odpowiedniego łącza umieszczonego na tej stronie. System może nie uwzględniać niedawno przekazanych danych i informacji o przysługującym zakresie napraw gwarancyjnych. Niedozwolone jest używanie Systemu do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych w myśl przepisów prawa ani też w celu nakłaniania do jakichkolwiek czynności niedozwolonych bądź czynności naruszających prawa firmy Apple lub innych podmiotów.

Prawo konsumenckie

Uprawnienia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple1 oraz planu AppleCare Protection Plan i planu AppleCare+ stanowią dodatek do uprawnień wynikających z przepisów prawa konsumenckiego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tutaj

Aby zgłosić roszczenie z tytułu praw konsumenta, prosimy o kontakt z nami

Przechowywanie dowodu zakupu i gwarancji w bezpiecznym miejscu

Prosimy o schowanie dowodu zakupu produktu i ewentualnie dokumentu Proof of Coverage (POC, Dowód objęcia gwarancją) AppleCare w bezpiecznym miejscu. Kopia tych dokumentów może być potrzebna, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy produkt kwalifikuje się do naprawy serwisowej w ramach gwarancji lub umowy serwisowej AppleCare. Przed naprawą produktu Apple może poprosić o przesłanie oryginalnego dowodu zapłaty za produkt w celu zweryfikowania spełniania kryteriów serwisowania w ramach gwarancji, nawet jeśli produkt został już zarejestrowany. Gwarancja pozostaje taka sama, bez względu na to, czy produkt został zarejestrowany.

Uaktualnianie informacji w systemie firmy Apple

Jeśli data wygaśnięcia gwarancji jest nieprawidłowa

Skontaktuj się z nami, jeśli szacowana data wygaśnięcia telefonicznego wsparcia technicznego, ograniczonej gwarancji lub umowy AppleCare dla Twojego numeru seryjnego jest nieprawidłowa. Konieczne będzie przesłanie Apple oryginalnego dowodu zakupu produktu w celu uaktualnienia daty zakupu. Dokumentem stanowiącym dowód zakupu może być paragon z numerem, opisem produktu, datą pierwotnego zakupu, ceną i danymi sprzedawcy.

Aby uaktualnić datę zakupu, wyślij do Apple dowód zakupu

Brak umowy AppleCare

Jeśli wykupiona umowa AppleCare, taka jak plan AppleCare Protection Plan, nie jest widoczna w systemie, możliwe, że nie została ona jeszcze zarejestrowana.

Zarejestruj umowę AppleCare

Więcej informacji o ochronie gwarancyjnej produktów Apple

Nie wszystkie plany AppleCare są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Więcej informacji o opcjach serwisowych

Firma Apple oferuje różne opcje serwisowe do wyboru: klient może osobiście dostarczyć produkt do serwisu, przesłać go do serwisu albo zamówić części i samodzielnie przeprowadzić naprawę. Dostępność danej usługi jest uzależniona od produktu oraz kraju lub regionu.

  • Możesz wejść bezpośrednio na stronę sprawdzania gwarancji. Podaj numer seryjny, aby zobaczyć dostępne opcje serwisowe.
  • Uzyskaj dostęp do podręczników, plików do pobrania, procedur rozwiązywania problemów i innych zasobów w witrynie Wsparcia Apple.

1. W Turcji okres ochrony gwarancyjnej urządzenia w ramach ograniczonej gwarancji firmy Apple wynosi dwa lata.

Data publikacji: