Konfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci w Asystencie ustawień systemu iOS

Dowiedz się, jak skonfigurować serwery proxy i inne zaawansowane ustawienia sieci w środowisku korporacyjnym, korzystając z Asystenta ustawień systemu iOS.

Jeśli jesteś administratorem systemu przedsiębiorstwa, poleć użytkownikom korzystanie z Asystenta ustawień systemu iOS podczas konfiguracji zaawansowanych ustawień sieciowych na nowych urządzeniach.

 1. Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk Początek lub przesuń palcem w górę.
 2. Wybierz język.
 3. Wybierz kraj lub region.
 4. Na ekranie Szybki start wybierz opcję Skonfiguruj ręcznie.
 5. Na ekranie Wybierz sieć Wi-Fi naciśnij przycisk Początek lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk boczny.
 6. Stuknij opcję Ustawienia sieci Wi-Fi.
 7. Stuknij przycisk przycisk informacji obok nazwy Twojej sieci.

Na tym ekranie możesz dostosować następujące ustawienia:

 • Ustawić adres HTTP serwera proxy
 • Zdefiniować statyczne ustawienia sieci
 • Włączyć protokół BootP
 • Skonfigurować DNS
Data publikacji: