Konfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci w Asystencie ustawień systemu iOS

Dowiedz się, jak skonfigurować serwery proxy i inne zaawansowane ustawienia sieci w środowisku korporacyjnym, korzystając z Asystenta ustawień systemu iOS.

Jeśli jesteś administratorem systemu przedsiębiorstwa, poleć użytkownikom korzystanie z Asystenta ustawień systemu iOS podczas konfiguracji zaawansowanych ustawień sieciowych na nowych urządzeniach.

  1. Na ekranie powitalnym przesuń palcem od lewej do prawej strony.
  2. Na ekranie Wybierz sieć Wi-Fi naciśnij przycisk Początek
  3. Stuknij opcję Więcej ustawień Wi-Fi.
  4. Stuknij obok nazwy Twojej sieci

Na tym ekranie możesz:

  • Ustawić adres HTTP serwera proxy
  • Zdefiniować statyczne ustawienia sieci
  • Odświeżyć ustawienia, pobierając je z serwera DHCP
  • Włączyć protokół BootP
Data publikacji: