Konfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci w Asystencie ustawień systemu iOS

Dowiedz się, jak skonfigurować serwery proxy i inne zaawansowane ustawienia sieci w środowisku korporacyjnym, korzystając z Asystenta ustawień systemu iOS.

Jeśli jesteś administratorem systemu przedsiębiorstwa, poleć użytkownikom korzystanie z Asystenta ustawień systemu iOS podczas konfiguracji zaawansowanych ustawień sieciowych na nowych urządzeniach.

  1. Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk Początek lub przesuń palcem w górę.
  2. Na ekranie Wybierz sieć Wi-Fi naciśnij przycisk Początek lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk boczny.
  3. Stuknij opcję Więcej ustawień Wi-Fi.
  4. Stuknij przycisk przycisk informacji obok nazwy Twojej sieci.

Na tym ekranie możesz dostosować następujące ustawienia:

  • Ustawić adres HTTP serwera proxy
  • Zdefiniować statyczne ustawienia sieci
  • Odświeżyć ustawienia, pobierając je z serwera DHCP
  • Włączyć protokół BootP
  • Skonfigurować DNS
Data publikacji: