Funkcje w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote w witrynie iCloud.com

Pakiet iWork jest dostępny na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie i w witrynie iCloud.com. Uzyskaj informacje na temat funkcji, które działają inaczej w witrynie iCloud.com.

Ograniczenia dotyczące plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote w witrynie iCloud.com

 • Można otwierać pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote o rozmiarze nieprzekraczającym 2 GB.
 • Można dodawać obrazy GIF, JPEG i PNG o rozmiarze jednostkowym maksymalnie 10 MB. Aby dodać większe obrazy, skorzystaj z aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputerze Mac, telefonie iPhone lub iPadzie. Obrazy te można następnie wyświetlać w dokumentach w witrynie iCloud.com.
 • Do dokumentu można wkleić około 2 miliony znaków jednocześnie.
 • W arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Numbers można utworzyć dowolnie wiele arkuszy. Każda tabela może zawierać maksymalnie 255 kolumn, 65 535 wierszy i około 130 000 komórek z danymi. Można modyfikować maksymalnie 100 000 komórek jednocześnie.
 • Udostępnione dokumenty mogą być wyświetlane i edytowane przez maksymalnie 100 osób jednocześnie.
 • Dokumenty z pionowym tekstem można wyświetlać, ale nie można ich edytować.

Różnice funkcji aplikacji Pages w witrynie iCloud.com

Między aplikacją Pages w witrynie iCloud.com i aplikacją Pages na komputerze Mac, telefonie iPhone lub iPadzie występują różnice dotyczące następujących funkcji:

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz otworzyć dokument za pomocą aplikacji Pages w witrynie iCloud.com, ale nie możesz go edytować. Właściciel dokumentu może wyłączyć śledzenie zmian po otwarciu go w aplikacji Pages na komputer Mac, telefonie iPhone lub iPadzie. Dowiedz się więcej na temat śledzenia zmian.
 • Nie można dodawać ani edytować zakładek, ale łącza do zakładek dodanych w aplikacji Pages na komputer Mac, telefonie iPhone lub iPadzie działają po kliknięciu.
 • Wykresy 3D są wyświetlane jako wykresy 2D. 
 • Nie można dodawać ani edytować filmów i plików audio.
 • Można wyświetlać równania, linie prowadzące wykresów i reguły wyróżniania warunkowego, ale nie można ich edytować. 
 • Wypełnienia tekstu gradientem i wypełnienia tekstu obrazem są wyświetlane jako jednokolorowe.
 • Obrysy tekstu inne niż ciągłe są wyświetlane jako ciągłe.
 • Cienie wygięte i cienie przyległe są wyświetlane jako cienie zwykłe.
 • Nie można kopiować i wklejać stron i sekcji.
 • Nie można edytować wzorców stron, zmieniać wzorców dla strony ani ponownie stosować wzorca do strony.

Różnice funkcji aplikacji Keynote w witrynie iCloud.com

Między aplikacją Keynote w witrynie iCloud.com i aplikacją Keynote na komputerze Mac, telefonie iPhone lub iPadzie występują różnice dotyczące następujących funkcji:

 • Nie można wyświetlać ani edytować animacji, ale pozostają one w prezentacji i są widoczne oraz możliwe do edycji na komputerze Mac, telefonie iPhone lub iPadzie.
 • Przejścia i animacje, które nie są obsługiwane w aplikacji Keynote w witrynie iCloud.com, są wyświetlane jako efekt Rozpuszczanie. Oryginalne przejścia pozostają w dokumencie i są widoczne oraz możliwe do edycji w aplikacjach Keynote na komputer Mac, telefon iPhone lub iPada. Dowiedz się więcej na temat tego, jak aplikacja Keynote dla iCloud współdziała z programem Internet Explorer.
 • Ścieżka dźwiękowa (tj. dźwięk ustawiony do odtwarzania podczas pokazu slajdów) nie jest odtwarzana w witrynie iCloud.com. Pozostaje ona w dokumencie i będzie odtwarzana w aplikacji Keynote na komputer Mac, telefon iPhone lub iPada.
 • Nagrany głos (narracja) nie jest odtwarzany w witrynie iCloud.com. Pozostaje on w dokumencie i będzie odtwarzany w aplikacji Keynote na komputer Mac, telefon iPhone lub iPada. Wyedytowanie dokumentu w aplikacji Keynote w witrynie iCloud.com może spowodować utratę synchronizacji nagrania z pokazem slajdów.
 • Ustawienia automatycznego odtwarzania pokazu slajdów po otwarciu i ponownym uruchomieniu pokazu slajdów w przypadku bezczynności są ignorowane.
 • Wykresy 3D są wyświetlane jako wykresy 2D. 
 • Nie można dodawać ani edytować filmów i plików audio. Jeśli prezentacja Keynote zawiera już filmy lub pliki audio, będą one odtwarzane, o ile Twoja przeglądarka obsługuje dany format filmów lub plików audio.
 • Można wyświetlać równania, linie prowadzące wykresów i reguły wyróżniania warunkowego, ale nie można ich edytować. 
 • Wypełnienia tekstu gradientem i wypełnienia tekstu obrazem są wyświetlane jako jednokolorowe.
 • Obrysy tekstu inne niż ciągłe są wyświetlane jako ciągłe.
 • Cienie wygięte i cienie przyległe są wyświetlane jako cienie zwykłe.
 • Nie można edytować wzorców slajdów, zmieniać wzorców dla slajdu ani ponownie stosować wzorca do slajdu.

Różnice funkcji aplikacji Numbers w witrynie iCloud.com

Między aplikacją Numbers w witrynie iCloud.com i aplikacją Numbers na komputerze Mac, telefonie iPhone lub iPadzie występują różnice dotyczące następujących funkcji:

 • Gdy arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w aplikacji Numbers w witrynie iCloud.com, formularze w arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Numbers na telefonie iPhone lub iPadzie będą ukryte.
 • W aplikacji Numbers w witrynie iCloud.com można edytować tabelę połączoną z formularzem i zmiany te pojawią się w formularzu, gdy arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w aplikacji Numbers na telefonie iPhone lub iPadzie.
 • Jeśli w aplikacji Numbers w usłudze iCloud.com usuniesz tabelę połączoną z formularzem, formularz zostanie wyczyszczony. W przypadku scalenia komórek w tabeli połączonej z formularzem może on zostać wyczyszczony.
 • Wykresy 3D są wyświetlane jako wykresy 2D. 
 • Nie można dodawać ani edytować filmów i plików audio.
 • Można wyświetlać równania, linie prowadzące wykresów i reguły wyróżniania warunkowego, ale nie można ich edytować. 
 • Wypełnienia tekstu gradientem i wypełnienia tekstu obrazem są wyświetlane jako jednokolorowe.
 • Obrysy tekstu inne niż ciągłe są wyświetlane jako ciągłe.
 • Cienie wygięte i cienie przyległe są wyświetlane jako cienie zwykłe.

Data publikacji: