Używanie aplikacji Pages, Numbers i Keynote w sieci za pośrednictwem witryny iCloud.com

Dowiedz się, jak używać witryny iCloud.com do wyświetlania i edytowania plików aplikacji Pages, Numbers lub Keynote utworzonych na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Wyświetlanie plików

Aby wyświetlać w witrynie iCloud.com pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote utworzone na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, należy skonfigurować usługę iCloud Drive. Gdy tworzysz nowe dokumenty iWork, zachowuj je w usłudze iCloud Drive. Umożliwi to uzyskiwanie dostępu do plików w usłudze iCloud Drive z dowolnego urządzenia.

W systemie iOS 11 lub nowszym dostęp do plików można uzyskać również w aplikacji Pliki. Dowiedz się więcej o używaniu aplikacji Pliki.

Ograniczenia dotyczące plików

 • Jeśli rozmiar pliku aplikacji Pages, Numbers lub Keynote nie przekracza 1 GB, możesz go otworzyć w witrynie iCloud.com.
 • Jeśli rozmiar obrazu w formacie GIF, JPEG i PNG z aplikacji Pages, Numbers lub Keynote nie przekracza 10 MB, możesz go dodać w witrynie iCloud.com. Jeśli dodasz obraz o rozmiarze przekraczającym 10 MB za pomocą pakietu iWork na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS, możesz go również zobaczyć w aplikacjach Pages, Numbers lub Keynote w witrynie iCloud.com.
 • Udostępniane dokumenty może jednocześnie wyświetlać i edytować maksymalnie 50 osób. 
 • Każdy dokument aplikacji Pages może mieć nieograniczoną liczbę znaków. Do dokumentu można wkleić około 2 miliony znaków jednocześnie.
 • W dokumencie aplikacji Numbers można utworzyć dowolną liczbę arkuszy. Każda tabela może zawierać maksymalnie 255 kolumn, 65 535 wierszy i około 130 000 komórek z danymi. Można modyfikować maksymalnie 100 000 komórek jednocześnie.

Funkcje pakietu iWork działające inaczej w witrynie iCloud.com

Te funkcje działają inaczej w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote w usłudze iCloud.

Wszystkie aplikacje pakietu iWork

 • Wykresy 3D są wyświetlane jako wykresy 2D. Są one nadal wyświetlane jako 3D w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na urządzenia z systemem iOS i komputery Mac.
 • Nie można dodawać ani edytować filmów i plików audio. Jeśli prezentacja Keynote zawiera już filmy lub pliki audio, będą one odtwarzane, o ile używana przeglądarka obsługuje dany format filmów lub plików audio. Gdy prezentacja nie jest odtwarzana, filmy są wyświetlane jako kadry afiszowe, a pliki audio są reprezentowane ikonami.
 • Wyróżnianie warunkowe w komórkach tabeli jest widoczne, ale nie można edytować reguł takiego wyróżniania. Możesz edytować reguły w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputer Mac i dla systemu iOS.
 • Wyświetlane są linie prowadzące wykresów, ale nie można ich edytować.
 • Wyświetlane są równania, ale nie można ich edytować.

Pages

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz go otworzyć za pomocą tej aplikacji w witrynie iCloud.com, ale edytowanie dokumentu nie będzie możliwe. Właściciel dokumentu może wyłączyć śledzenie zmian za pomocą aplikacji Pages na komputer Mac lub dla systemu iOS. 
 • Nie można dodawać ani edytować zakładek, ale łącza do zakładek dodanych w aplikacji Pages na komputer Mac lub dla systemu iOS działają po kliknięciu.
 • Nie można wyświetlać stron jedna obok drugiej, gdy włączona jest opcja Rozkładówki.

Keynote

 • Nie można wyświetlać ani edytować animacji, ale pozostają one w dokumencie i są widoczne oraz możliwe do edycji na komputerach Mac i w systemie iOS.
 • Przejścia i animacje, które nie są obsługiwane w aplikacji Keynote dla iCloud, są wyświetlane jako efekt Rozpuszczanie. Oryginalne przejścia pozostają w dokumencie i są widoczne oraz możliwe do edycji w aplikacji Keynote na komputer Mac i dla systemu iOS. Dowiedz się więcej na temat korzystania z aplikacji Keynote dla iCloud w przeglądarce Internet Explorer.
 • Ścieżka dźwiękowa (tj. dźwięk ustawiony do odtwarzania podczas pokazu slajdów) nie jest odtwarzana w usłudze iCloud. Pozostaje ona w dokumencie i będzie odtwarzana w aplikacjach Keynote na komputer Mac i dla systemu iOS.
 • Nagrany głos (narracja) nie jest odtwarzany w usłudze iCloud. Pozostaje on w dokumencie i będzie odtwarzany w aplikacjach Keynote na komputer Mac i dla systemu iOS. Edytowanie dokumentu w aplikacji Keynote dla iCloud może spowodować utratę synchronizacji nagrania z pokazem slajdów.
 • Ustawienie automatycznego odtwarzania pokazu slajdów po otwarciu plików jest ignorowane.
 • Ustawienie ponownego uruchomienia pokazu slajdów w przypadku bezczynności jest ignorowane.

Numbers

 • Gdy arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w aplikacji Numbers dla iCloud, formularze w arkuszu kalkulacyjnym aplikacji Numbers dla systemu iOS będą ukryte. 
 • W aplikacji Numbers dla iCloud można edytować tabelę połączoną z formularzem i zmiany te pojawią się w formularzu, gdy arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w aplikacji Numbers dla systemu iOS. 
 • Usunięcie tabeli połączonej z formularzem w aplikacji Numbers dla iCloud powoduje usunięcie zawartości formularza. Scalenie komórek w tabeli połączonej z formularzem może spowodować usunięcie zawartości formularza.

Więcej informacji

Data publikacji: