Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.3

Dowiedz się o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.3.

Informacje ogólne

Zawartość związaną z zabezpieczeniami dla przeglądarki Safari 6.0.3 można pobrać i zainstalować za pośrednictwem preferencji narzędzia Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Safari 6.0.3

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2824: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2857: Arthur Gerkis

  CVE-2013-0948: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0949: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0950: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0951: firma Apple

  CVE-2013-0952: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0953: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0954: Dominic Cooney z firmy Google i Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0955: firma Apple

  CVE-2013-0956: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2013-0958: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0959: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2013-0960: firma Apple

  CVE-2013-0961: użytkownik wushi z grupy team509 pracujący w ramach programu iDefense VCP

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować atak XSS (cross-site scripting).

  Opis: w procedurach obsługi elementów ramek występuje błąd mogący powodować ataki XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur śledzenia źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2889: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion 10.8.2

  Zagrożenie: kopiowanie i wklejanie zawartości w obrębie złośliwej witryny może spowodować atak XSS (cross-site scripting).

  Opis: w procedurach obsługi zawartości wklejanej z innego źródła występuje błąd mogący powodować ataki XSS (cross-site scripting). Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowego sprawdzania poprawności wklejanej zawartości.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0962: Mario Heiderich z firmy Cure53

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: