iPhoto '11: importowanie zdjęć z urządzenia z systemem iOS, gdy jest włączona funkcja Mój strumień zdjęć

Dowiedz się, jak program iPhoto obsługuje import zdjęć z urządzenia z systemem iOS, gdy jest włączona funkcja Mój strumień zdjęć.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS jest włączona funkcja Mój strumień zdjęć, wszystkie nowe zdjęcia zrobione przy użyciu tego urządzenia lub na nie zaimportowane będą automatycznie przesyłane do albumu Mój strumień zdjęć, gdy tylko urządzenie nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi. Zdjęcia będą przechowywane w usłudze iCloud przez 30 dni, tak aby urządzenia zdążyły połączyć się z usługą i je pobrać.

Jeśli funkcja Mój strumień zdjęć została włączona w programie iPhoto, najnowsze zdjęcia ze Strumienia zdjęć będą się automatycznie pojawiały w programie iPhoto. W sytuacji, gdy jest włączona opcja Automatyczne importowanie, program iPhoto importuje zdjęcia ze Strumienia zdjęć do swojej biblioteki w pełnym rozmiarze. Opcja ta, dostępna na karcie Strumień zdjęć w preferencjach programu iPhoto, umożliwia trwałe zachowanie zdjęć ze Strumienia zdjęć w bibliotece programu iPhoto.

Mój strumień zdjęć

Jeśli urządzenie z systemem iOS zostanie podłączone do komputera w celu ręcznego zaimportowania zdjęć do programu iPhoto, program iPhoto automatycznie wykryje zdjęcia, które zostały już zaimportowane ze Strumienia zdjęć, i wyświetli je w sekcji „Już zaimportowane” w oknie importu. Kliknięcie domyślnego przycisku Importuj zdjęcia spowoduje zaimportowanie tylko tych zdjęć, które nie zostały jeszcze zaimportowane ze Strumienia zdjęć.

Aby ponownie zaimportować zdjęcia, które zostały już przez program iPhoto zaimportowane ze Strumienia zdjęć, należy je zaznaczyć w oknie importu i kliknąć przycisk Importuj zaznaczone. W programie iPhoto zostanie wyświetlone pytanie, co zrobić z duplikatami.

Data publikacji: