Uaktualnienia programu Adobe Flash Player dostępne dla systemu macOS od 1 listopada 2016 r.

Uaktualnienia programu Adobe Flash Player usuwają niedawno wykrytą lukę we wtyczce internetowej tego programu.

Jeśli korzystasz z nieaktualnej wersji wtyczki programu Adobe Flash Player, podczas wyświetlania zawartości w formacie Flash w przeglądarce Safari możesz zobaczyć komunikat „Zablokowana wtyczka”, „Alert zabezpieczeń programu Flash” lub „Program Flash jest nieaktualny”.

 Wskaźnik nieaktualnego programu Flash

Kliknięcie tego wskaźnika powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że program Adobe Flash Player jest nieaktualny:

Komunikat o nieaktualności programu

Aby móc wyświetlać zawartość w formacie Flash, uaktualnij program Adobe Flash Player:

  1. Kliknij przycisk Pobierz Flash. Przeglądarka Safari otworzy stronę programu Adobe Flash Player w witrynie firmy Adobe.
  2. Wykonaj czynności opisane w tej witrynie, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję wtyczki.

Jeśli musisz korzystać ze starszej wersji programu Flash Player, możesz użyć funkcji zarządzania wtyczkami internetowymi w przeglądarce Safari, aby uruchomić wybraną wtyczkę w trybie bez zabezpieczeń podczas przeglądania zaufanych witryn.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania, instalowania i używania programu Adobe Flash Player, skontaktuj się z firmą Adobe.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: