Uaktualnienia oprogramowania Java dla systemu OS X udostępnione 15 lipca 2015 r.

Uaktualnienia oprogramowania Java rozwiązują problem z wykrytą niedawno luką w zabezpieczeniach wtyczki internetowej Java.

Jeśli używasz systemu OS X Lion 10.7.5 albo OS X Mountain Lion 10.8.3 lub nowszego

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Java od firmy Oracle.

Jeśli oprogramowanie Java 7 lub nowsze jest już zainstalowane, możesz za pomocą panelu sterowania Java pobrać i zainstalować uaktualnienie:

  1. Wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Java, aby otworzyć panel sterowania Java.
  2. Kliknij kartę Uaktualnienie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli używasz systemu Mac OS X 10.6.8

Za pomocą narzędzia Uaktualnienia oprogramowania lub sklepu Mac App Store zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania.

Ogranicz zagrożenia związane z lukami w aplikacji internetowej Java

Możesz wyłączyć wtyczkę internetową Java, a następnie włączać ją tylko wtedy, gdy chcesz uruchomić aplikację internetową Java. Gdy wtyczka jest włączona, przeglądaj tylko witryny wymagające aplikacji internetowej Java. Gdy zakończysz przeglądać te witryny, z powrotem wyłącz wtyczkę internetową Java.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: