Używanie klawiatury Apple w systemie Windows za pośrednictwem aplikacji Boot Camp

Z komputerem Mac można używać klawiatury Apple lub klawiatury przeznaczonej dla systemu Microsoft Windows. Niektóre klawisze mogą działać inaczej w systemie macOS i w systemie Windows. 

Odpowiedniki klawiszy systemu Windows na komputerze Mac

Wiele klawiszy dostępnych na komputerze PC ma odpowiedniki na klawiaturze Apple.
  

Klawisz Windows: Command (⌘).

Backspace lub Delete: Delete.

Enter lub ⏎: Return.

Alt (lewy): Option (⌥).

Alt GR (prawy): Option + Control.

Aplikacje: klawisz niedostępny na klawiaturach Apple.


Używanie klawiatury ekranowej systemu w innych funkcjach

Jeśli Twoja klawiatura Apple nie ma tych klawiszy, możesz odtworzyć ich działanie w systemie Windows za pomocą klawiatury ekranowej.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Usuwanie znaku na prawo od kursora
 • Dom
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

 


Używanie narzędzia Wycinanie w celu drukowania ekranu

Aby odtworzyć działanie klawisza Print Screen i funkcji drukowania aktywnego okna w systemie Windows, użyj narzędzia Wycinanie.

 


Jeśli klawiatura nie działa zgodnie z oczekiwaniami w systemie Windows

Jeśli klawiatura Apple działa, gdy na komputerze Mac jest uruchomiony system macOS, ale nie w systemie Windows, spróbuj wykonać poniższe czynności:

 


Więcej informacji

 • Firma Microsoft udostępnia artykuł dotyczący mapowania klawiatur, w którym opisano używanie klawiatury przeznaczonej dla systemu Windows w systemie macOS.
 • Użyj narzędzia Microsoft Keyboard Layout Creator, aby ustalić kombinacje klawiszy odpowiadające znakom specjalnym w danym języku i regionie, które obsługuje klawiatura Apple:
  1. Pobierz, zainstaluj i otwórz narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Load Existing Keyboard (Załaduj istniejącą klawiaturę).
  3. Wybierz klawiaturę, która ma być widoczna. 
  4. Na liście klawiatur znajdź nazwę kraju lub regionu, po której występuje dopisek „(Apple)”.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację. Można wydrukować obrazy klawiatury, w tym wygląd klawiszy przy naciśniętych modyfikatorach, takich jak Shift, Option czy Fn.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: