Używanie klawiatury Apple w systemie Windows za pośrednictwem aplikacji Boot Camp

Jeśli system Microsoft Windows został zainstalowany na komputerze Mac za pomocą aplikacji Boot Camp, klawiatura używana z systemem macOS może być również używana z systemem Windows. 

Odpowiedniki klawiszy systemu Windows na komputerze Mac

  

Klawisz Windows: Command (⌘).

Backspace lub Delete: Delete.

Enter lub ⏎: Return.

Alt (lewy): Option (⌥).

Alt GR (prawy): Option + Control.

Aplikacje: klawisz niedostępny na klawiaturach Apple.


Używanie klawiatury ekranowej systemu w innych funkcjach

Jeśli Twoja klawiatura Apple nie ma tych klawiszy, możesz odtworzyć ich działanie w systemie Windows za pomocą klawiatury ekranowej.

  • Pause/Break
  • Insert
  • Usuwanie znaku na prawo od kursora
  • Początek
  • Koniec
  • Page Up
  • Page Down
  • Number Lock
  • Scroll Lock

 


Używanie narzędzia Wycinanie w celu drukowania ekranu

Aby odtworzyć działanie klawisza Print Screen i funkcji drukowania aktywnego okna w systemie Windows, użyj narzędzia Wycinanie.

 


Jeśli klawiatura nie działa zgodnie z oczekiwaniami w systemie Windows

Jeśli klawiatura Apple działa, gdy na komputerze Mac jest uruchomiony system macOS, ale nie w systemie Windows, spróbuj wykonać poniższe czynności:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: