Boot Camp: informacje o klawiaturach i przypisaniach klawiszy dla systemu Microsoft Windows

Dowiedz się, czym różnią się klawiatury systemu Microsoft Windows i komputera Mac i w jaki sposób niektóre klawisze mogą działać inaczej w systemie OS X, a inaczej w systemie Windows.

W poniższym przykładzie górna klawiatura to klawiatura komputera Mac, a dolna to typowa klawiatura systemu Windows. Klawisze wyróżnione na niebiesko mają unikatowe funkcje specyficzne dla systemu operacyjnego, dla których są przeznaczone. Niektórym klawiszom na klawiaturze komputera Mac są tymczasowo przypisywane inne funkcje po uruchomieniu na komputerze Mac systemu Windows. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają tabele w dalszej części tego artykułu.

Przykładowa klawiatura komputera Mac 

Przykładowa klawiatura systemu Windows

 

System Windows wymaga sterowników obsługi klawiatury Apple
Po zainstalowaniu systemu Windows należy zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows, zawierające sterowniki komputera Mac oraz inne oprogramowanie obsługi, którego system Windows wymaga do rozpoznawania rozszerzonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturach Apple. Informacje na temat instalowania oprogramowania obsługi można znaleźć w Podręczniku instalowania oraz konfigurowania programu Boot Camp.

 

Używanie klawiatury systemu Windows w systemie Mac OS X
Wprawdzie firma Apple nie obsługuje używania klawiatur systemu Windows, jednak firma Microsoft udostępnia artykuł dotyczący mapowania klawiatur dla osób chcących używać klawiatury systemu Windows w systemie Mac OS X.

 

Informacje o mapowaniu znaków w systemie Windows dla klawiatur międzynarodowych

Możliwe jest ustalenie kombinacji klawiszy umożliwiających wpisywanie unikatowych znaków dla języka i regionu, dla których jest przeznaczona klawiatura Apple.

  1. Pobierz, zainstaluj i otwórz narzędzie Microsoft Keyboard Layout Creator. Umożliwi to wyświetlenie wszystkich układów klawiatur specyficznych dla Apple, które zostały zainstalowane w systemie Windows.
  2. Wybierz kolejno opcje File (Plik) > Load Existing Keyboard (Załaduj istniejącą klawiaturę).
  3. Wybierz klawiaturę, która ma być widoczna. Na liście klawiatur znajdź nazwę kraju, po której występuje słowo „(Apple)”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi przez aplikację. Możesz wydrukować obrazy klawiatury w różnych stanach (na przykład w stanie przy naciśniętym klawiszu Shift).

 

Jaką klawiaturę posiadam?

Odszukaj na poniższych ilustracjach swoją klawiaturę, aby skorzystać z informacji w tabelach poniżej

Oryginalny MacBook Pro

Klawiatura Apple z polem numerycznym

MacBook Pro

Klawiatura Apple Pro

Klawiatura USB i bezprzewodowa Apple

Typowa klawiatura systemu Windows

  

Jak klawisze funkcyjne systemu Microsoft Windows są mapowane na klawiaturach Apple?
W poniższej tabeli pokazano funkcje klawiatury specyficzne dla systemu Microsoft Windows i odpowiadające im kombinacje klawiszy mapujące te funkcje na klawiaturach Apple.

Funkcja

Klawiatura systemu Windows

Klawiatura Apple z częścią numeryczną

Klawiatura Apple Pro

Klawiatura USB i bezprzewodowa Apple

Klawiatura MacBooka Pro

Logo systemu Windows

Command (⌘)

Command (⌘)

Command (⌘)

Command (⌘)

Akceptacja

Enter ⏎

Return

Return

Return

Return

Kasowanie znaku na lewo od kursora/usuwanie

Backspace

Delete

Delete

Delete

Delete

Alt (lewy)

Alt (lewy)

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Alt Gr (prawy)

Alt (prawy)

Opcja + Control

Opcja + Control

Opcja + Control

Opcja + Control

Drukowanie ekranu

Print Screen

F14

F14

fn + Shift + F11

fn + Shift + F11

Drukowanie aktywnego okna

Alt + Print Screen

Opcja + F14

Opcja + F14

fn + Shift + Opcja +  F11

fn + Shift + Opcja +  F11

Blokowanie przewijania

Scroll Lock

fn + Shift + F12

F15

fn + Shift + F12

fn + Shift + F12

Pauza/przerwa

Pauza

fn + ESC

F16

fn + Esc

fn + Esc

Wstawianie

Insert

fn + Enter

Help

 

 

Tryb wprowadzania cyfr

Num Lock

Clear

Clear

 

fn- F6

Kasowanie znaku na prawo od kursora

Delete

Delete⌦

Delete⌦

Delete⌦

fn + Delete

Logo aplikacji

 

 

 

 

 

Jak klawiatury komputerów Mac mapują klawisze numeryczne?

Zewnętrzne klawiatury Apple z wbudowaną częścią numeryczną, a także klawiatury oryginalnych MacBooków Pro, oferują te same funkcje co klawiatury numeryczne zgodne z systemem Microsoft Windows.

 

Funkcja

Klawiatura Apple z częścią numeryczną

Klawiatura Apple Pro
(z wyłączoną funkcją Num Lock)

Klawiatura oryginalnego MacBooka Pro

Page Up

Page Up

9

fn + ▴

Page Down

Page Down

3

fn + ▾

Insert

fn + Enter

0

 

Symbol dziesiętny

.

.

. 1

Delete

fn + .

 

fn + .1

Strzałka w górę

8 + ▴

8

1

Strzałka w dół

2 + ▾

2

1

Strzałka w lewo

4 + ◂

4

1

Strzałka w prawo

6 + ▸

6

1

Home

Home

7

fn + ◂

End

End

1

 

 

Jak klawisze funkcyjne systemu Microsoft Windows są mapowane na rozszerzone klawisze funkcyjne w systemie OS X?

W systemie Windows można używać rozszerzonych klawiszy funkcyjnych (umieszczonych wzdłuż górnej krawędzi klawiatury Apple). W poniższej tabeli znak wyboru oznacza, że dana klawiatura obsługuje tę funkcję w systemie Windows. Uwaga:  wymaga to zainstalowania sterowników oprogramowania obsługi systemu Windows.Informacje na temat instalowania oprogramowania obsługi można znaleźć w http://www.apple.com/support/country/?dest=manualsPodręczniku instalowania oraz konfigurowania programu Boot Camp.

 

Klawisz

(od lewej do prawej u góry klawiatury)

Nazwa klawisza 

Klawiatura Apple z polem numerycznym 

Klawiatura USB i bezprzewodowa Apple

Klawiatura MacBooka Pro

Klawiatura Apple Pro

Zmniejszenie jasności ekranu

F14

Zwiększenie jasności ekranu

F15

Mission Control

 

 

 

 

 

 

 

Launchpad

 

 

 

 

 

 

 

 

Dashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja

 

 

Przełącznik jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie jasności podświetlenia klawiatury

 

 

 

 

 

 

Odtwórz/Pauza

 

 

Poprzednia ścieżka

 

 

Następna ścieżka

 

 

Przełącznik wyciszenia

Zmniejszenie głośności

Zwiększenie głośności

Wysunięcie nośnika

Wysunięcie nośnika (z drugiego napędu optycznego)

Opcja + ⏏

Opcja + ⏏

Opcja + ⏏

Opcja + ⏏

 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat narzędzia Microsoft Keyboard Layout Creator i jego wymagań instalacyjnych można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: