Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 5.2

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowszych

  Zagrożenie: proces w trybie użytkownika może być w stanie uzyskać dostęp do pierwszej strony pamięci jądra.

  Opis: jądro sprawdza poprawność i długość wskaźnika trybu użytkownika przekazywanego do funkcji copyin i copyout, aby zapobiec bezpośredniemu uzyskaniu dostępu do pamięci jądra przez proces trybu użytkownika. Testy takie nie są uruchamiane, jeśli długość jest mniejsza niż jedna strona. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności argumentów funkcji copyin i copyout.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0964: Mark Dowd z firmy Azimuth Security

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (2. generacji)

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie w obrębie tej samej sieci Wi-Fi może spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu.

  Opis: w procedurach obsługi elementów informacji 802.11i przez oprogramowanie sprzętowe układów BCM4325 i BCM4329 firmy Broadcom występował błąd odczytu spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności elementów informacji 802.11i.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2619: Andres Blanco i Matias Eissler z firmy Core Security

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: