Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 5.2

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: proces trybu użytkownika może uzyskać dostęp do pierwszej strony pamięci jądra.

  Opis: jądro sprawdza poprawność i długość wskaźnika trybu użytkownika przekazywanego do funkcji copyin i copyout, aby zapobiec bezpośredniemu uzyskaniu dostępu do pamięci jądra przez proces trybu użytkownika. Te parametry nie były testowane w przypadku długości mniejszej niż jedna strona. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności argumentów funkcji copyin i copyout.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0964: Mark Dowd z firmy Azimuth Security

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (2. generacji)

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie w obrębie tej samej sieci Wi-Fi może spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu.

  Opis: oprogramowanie sprzętowe układów BCM4325 i BCM4329 firmy Broadcom zawiera błąd odczytu spoza zakresu w procedurach obsługi elementów informacyjnych protokołu 802.11i. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności elementów informacyjnych protokołu 802.11i.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2619: Andres Blanco i Matias Eissler z firmy Core Security

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: