Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 5.2

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: proces trybu użytkownika może uzyskać dostęp do pierwszej strony pamięci jądra.

  Opis: jądro sprawdza poprawność i długość wskaźnika trybu użytkownika przekazywanego do funkcji copyin i copyout, aby zapobiec bezpośredniemu uzyskaniu dostępu do pamięci jądra przez proces trybu użytkownika. Te parametry nie były testowane w przypadku długości mniejszej niż jedna strona. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności argumentów funkcji copyin i copyout.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-0964: Mark Dowd z firmy Azimuth Security

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (2. generacji)

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie w obrębie tej samej sieci Wi-Fi może spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu.

  Opis: oprogramowanie sprzętowe układów BCM4325 i BCM4329 firmy Broadcom zawiera błąd odczytu spoza zakresu w procedurach obsługi elementów informacyjnych protokołu 802.11i. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania poprawności elementów informacyjnych protokołu 802.11i.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-2619: Andres Blanco i Matias Eissler z firmy Core Security

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: