Jeśli komputer Mac nie łączy się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi

Jeśli komputer Mac został skonfigurowany do łączenia się z siecią Wi-Fi, może dokonać analizy połączenia pod kątem problemów wpływających na jego wydajność oraz połączenie z Internetem.

Jeśli połączono komputer Mac z siecią Wi-Fi, ale połączenie z siecią lub z Internetem nie jest stabilne, kroki opisane w tym artykule mogą rozwiązać problem.

Sprawdzanie zaleceń dotyczących sieci Wi-Fi

Kiedy komputer Mac próbuje nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi, sprawdza ją pod kątem problemów, które wpływają na możliwość nawiązania szybkiego, stabilnego i bezpiecznego połączenia. Jeśli komputer wykryje problem, w menu stanu połączenia Wi-Fi na pasku menu pojawia się nowa pozycja: Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi. Wybierz tę pozycję, aby zobaczyć zalecane rozwiązania.

Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi są dostępne w systemie macOS Sierra lub nowszym.

Analiza środowiska bezprzewodowego

Komputer Mac może użyć Diagnostyki sieci bezprzewodowej, aby przeprowadzić dodatkową analizę. 

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i połącz się z siecią Wi-Fi, jeśli to możliwe.
 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Option (Alt) ⌥ i wybierz opcję Diagnostyka sieci bezprzewodowej z menu stanu Wi-Fi .
 3. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora.

Diagnostyka sieci bezprzewodowej rozpocznie analizowanie środowiska bezprzewodowego:

Jeśli problem występuje tylko czasami, możesz wybrać opcję monitorowania połączenia Wi-Fi:


Jeśli chcesz zobaczyć zalecenia, przejdź do podsumowania. Diagnostyka sieci bezprzewodowej poprosi o podanie opcjonalnych informacji na temat stacji bazowej lub innego routera, tak aby mogła ująć je w raporcie zachowanym na komputerze Mac.

Kliknij przycisk Informacje znajdujący się obok każdego elementu w podsumowaniu, aby zobaczyć jego szczegóły. Najlepsze sposoby postępowania dotyczące sieci Wi-Fi mają zastosowanie w przypadku większości sieci Wi-Fi.


Zanim zmienisz ustawienia sieci lub routera na podstawie tych zaleceń, wykonaj ich backup lub zanotuj je na wypadek, gdyby konieczne było ich ponowne użycie.

Monitorowanie połączenia Wi-Fi

Komputer Mac może monitorować połączenie Wi-Fi pod kątem problemów występujących czasami, na przykład przerywanych połączeń. Wykonaj te czynności, aby przeprowadzić analizę środowiska bezprzewodowego, ale kiedy pojawi się monit, wybierz opcję Monitoruj połączenie Wi-Fi.

Podczas monitorowania w oknie jest wyświetlana informacja o trwającym monitorowaniu. Monitorowanie trwa, dopóki to okno jest otwarte i znajdujesz się w tej samej sieci Wi-Fi, nawet jeśli komputer Mac jest uśpiony.

Jeśli Diagnostyka sieci bezprzewodowej znajdzie problem, monitorowanie zostaje przerwanie i pojawia się krótki opis problemu. Możesz wznowić monitorowanie lub przejść do podsumowania, aby zobaczyć szczegóły i zalecenia.

Tworzenie raportu diagnostycznego

Diagnostyka sieci bezprzewodowej automatycznie zachowuje raport diagnostyki przed wyświetleniem podsumowania. Ten sam raport możesz w każdej chwili utworzyć, przytrzymując klawisz Option i wybierając pozycję Utwórz raport diagnostyczny z menu stanu Wi-Fi . Tworzenie raportu może potrwać kilka minut.

 • System macOS Sierra i nowszy zachowuje raport w folderze /var/tmp na dysku startowym, a następnie otwiera ten folder.
  Aby ręcznie otworzyć ten folder, wybierz kolejno pozycje Idź > Idź do folderu z paska menu Findera, a następnie wpisz /var/tmp.
 • System OS X El Capitan lub starszy zachowuje raport na biurku.

Raport jest plikiem skompresowanym, którego nazwa zaczyna się od „WirelessDiagnostics”. Zawiera wiele plików, które szczegółowo opisują środowisko bezprzewodowe. Specjalista zajmujący się siecią może je sprawdzić w celu dalszej analizy.

Używanie innych narzędzi diagnostycznych

Diagnostyka sieci bezprzewodowej oferuje także dodatkowe narzędzia dla specjalistów zajmujących się siecią. Można je otworzyć z menu Okna na pasku menu Diagnostyka sieci bezprzewodowej: 

 • Narzędzie Informacje gromadzi kluczowe informacje dotyczące aktualnych połączeń sieciowych.
 • Narzędzie Dzienniki włącza rejestrowanie w tle dla sieci Wi-Fi i innych składników systemu. Rezultat jest zachowywany w pliku z rozszerzeniem log w lokalizacji raportu diagnostycznego na komputerze Mac. Rejestrowanie trwa nawet w przypadku zamknięcia aplikacji lub ponownego uruchomienia komputera Mac, pamiętaj więc o wyłączeniu rejestrowania, gdy chcesz je zakończyć.
 • Narzędzie Skanowanie odnajduje routery W-Fi w Twoim środowisku i gromadzi kluczowe informacje na ich temat.
 • Narzędzie Wydajność przedstawia uaktualniane na żywo wykresy wydajności połączenia Wi-Fi:
  • Wykres Szybkość przedstawia szybkość transmisji w megabitach na sekundę.
  • Wykres Jakość przedstawia stosunek sygnału do szumu w czasie. Kiedy jakość jest zbyt niska, urządzenie rozłącza się z routerem Wi-Fi. Czynniki wpływające na jakość to między innymi odległość między urządzeniem a routerem oraz elementy, które osłabiają sygnał z routera, na przykład ściany. Dowiedz się więcej.
  • Wykres Sygnał przedstawia zarówno pomiary sygnału (RSSI), jak i szumu w czasie. Pomiar RSSI powinien być wysoki, a szumu niski, a więc im większa różnica pomiędzy RSSI a szumem, tym lepiej. 
 • Narzędzie Szperacz przechwytuje ruch na połączeniu Wi-Fi, co może być przydatne przy diagnozowaniu powtarzającego się problemu. Wybierz kanał i szerokość, a następnie kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć przechwytywanie ruchu na tym kanale. Gdy klikniesz przycisk Zatrzymaj, na komputerze Mac w lokalizacji raportu diagnostycznego zostanie zachowany plik z rozszerzeniem wcap.

Więcej informacji

Dodatkowe zalecenia dotyczące uzyskiwania najlepszej wydajności sieci Wi-Fi:

Poznaj inne sposoby łączenia się z Internetem.

Data publikacji: