Jeśli Mac nie łączy się z Internetem przez Wi-Fi

Jeśli Mac jest połączony z siecią Wi-Fi, ale nie może otwierać stron internetowych, poczty e-mail ani innych usług internetowych, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Aby połączyć się z Internetem przez Wi-Fi, Mac musi najpierw połączyć z siecią Wi-Fi, a dana sieć musi zapewniać połączenie z Internetem. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, kliknij ikonę Wi-Fi  w centrum sterowania lub na pasku menu, a następnie wybierz sieć z menu. Jeśli po połączeniu z siecią Wi-Fi strony internetowe, poczta e-mail i wszystkie inne usługi internetowe nie są dostępne, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Ponownie uruchom Maca

Ponowne uruchomienie może pomóc, ponieważ Mac automatycznie odnawia wówczas adres internetowy przypisany mu podczas łączenia się z siecią Wi-Fi. Możesz także odnowić ręcznie adres IP. Czynność ta jest nazywana odnawianiem dzierżawy DHCP. Jeśli dzierżawa wygasła, a adres jest już używany przez inne urządzenie, do Maca zostanie przypisany nowy adres.

Sprawdź aplikację VPN lub inne oprogramowanie zabezpieczające

Jeśli zainstalowano aplikację VPN lub inne oprogramowanie, które monitoruje połączenia sieciowe lub współdziała z nimi, może to wpływać na dostęp do Internetu. Dowiedz się o problemach sieciowych związanych z aplikacją VPN i innym oprogramowaniem

Użyj wbudowanych narzędzi diagnostycznych

Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi. Kliknij ikonę Wi-Fi  w centrum sterowania lub na pasku menu i sprawdź, czy widzisz pozycję o nazwie Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi. Jeśli tak, Mac wykrył problem i chce przedstawić zalecenia. Wybierz polecenie Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi, aby dowiedzieć się więcej*.

Diagnostyka sieci bezprzewodowej. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, kliknij ikonę Wi-Fi  w centrum sterowania lub na pasku menu, a następnie wybierz z menu opcję Otwórz Diagnostykę sieci bezprzewodowej. Dowiedz się więcej o używaniu funkcji Diagnostyka sieci bezprzewodowej do analizy środowiska bezprzewodowego.

Okno funkcji Diagnostyka sieci bezprzewodowej wyświetlające wyniki diagnozy

Uaktualnij router Wi-Fi

Jeśli zarządzasz routerem Wi-Fi w tej sieci, zainstaluj najnowsze uaktualnienia oprogramowania sprzętowego routera zgodnie z zaleceniami jego producenta. Pomocne może być również ponowne uruchomienie routera i użycie zalecanych przez Apple ustawień routerów Wi-Fi i punktów dostępowych.

Wypróbuj inną sieć lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych

Jeśli połączeniu z inną siecią masz dostęp do Internetu lub nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych, aby dowiedzieć się, czy sieć działa prawidłowo.

 


* Funkcja Zalecenia dotyczące sieci Wi-Fi nie jest dostępna w przypadku osobistych hotspotów lub sieci używających niektórych korporacyjnych protokołów zabezpieczających, takich jak WPA Enterprise lub WPA2 Enterprise.

Data publikacji: