Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu urządzenia Apple TV 5.1.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w oprogramowaniu urządzenia Apple TV 5.1.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 5.1.1

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: zmodyfikowane aplikacje systemu mogą być w stanie ustalić adresy w jądrze.

  Opis: w procedurze obsługi interfejsów API powiązanych z rozszerzeniami jądra występuje błąd mogący powodować ujawnienie informacji. Odpowiedzi zawierające klucz OSBundleMachOHeaders mogły zawierać adresy jądra, co mogło ułatwić ominięcie ochrony polegającej na losowym wybieraniu układu przestrzeni adresowej. Ten problem rozwiązano przez cofnięcie przesunięcia adresów przed zwróceniem ich.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3749: Mark Dowd z firmy Azimuth Security, Eric Monti z firmy Square i inni anonimowi badacze

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (2. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi tablic języka JavaScript występował błąd związany z czasem sprawdzenia i czasem użycia. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowej walidacji tablic języka JavaScript.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3748: Joost Pol i Daan Keuper z firmy Certified Secure pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP TippingPoint

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: