OS X Server (Mountain Lion): tworzenie obrazów NetInstall, NetRestore i NetBoot

Obrazy NetInstall i NetRestore mogą posłużyć do zainstalowania systemu OS X przez sieć za pomocą usługi NetInstall dostępnej w systemie OS X Server. Obrazy NetBoot pozwalają na rozruch komputerów klienckich przez sieć z ustandaryzowanej instalacji systemu OS X.

Dowiedz się, jak utworzyć obrazy odpowiednie dla używanych komputerów klienckich.

Komputery Mac są dostarczane z konkretną wersją systemu OS X. Wersję i kompilację systemu operacyjnego można sprawdzić zgodnie z instrukcjami podanymi w tym artykule.

Jeśli wersja i kompilacja systemu zainstalowanego na komputerze Mac są nowsze niż wersja i kompilacja systemu dostępnego w sklepie Mac App Store, obraz dla takiego komputera trzeba będzie utworzyć na podstawie systemu dostarczonego z komputerem:

  1. Opcjonalnie: uruchom komputer kliencki w trybie odzyskiwania przez Internet i odtwórz system operacyjny.
  2. Opcjonalnie: po odtworzeniu systemu na komputerze klienckim możesz utworzyć konta użytkowników, zainstalować dodatkowe oprogramowanie i wprowadzić wszelkie inne zmiany konfiguracyjne, które chcesz uwzględnić w obrazie.
  3. Połącz komputer kliencki z komputerem administracyjnym przy użyciu trybu dysku twardego.
  4. Na komputerze administracyjnym otwórz narzędzie System Image Utility znajdujące się w folderze /System/Library/CoreServices.
  5. Dysk komputera klienckiego pojawi się w narzędziu System Image Utility jako źródło do utworzenia obrazu NetRestore lub NetBoot. Zaznacz ten dysk i utwórz obraz.

Jeśli wersja i kompilacja systemu zainstalowanego fabrycznie na komputerze Mac są starsze niż wersja i kompilacja systemu dostępnego w sklepie Mac App Store, obraz dla takiego komputera można utworzyć na podstawie systemu ze sklepu Mac App Store:

  1. Upewnij się, że komputer kliencki spełnia wymagania systemu OS X, który zamierzasz pobrać ze sklepu Mac App Store.
  2. Na komputerze administracyjnym zaloguj się w sklepie Mac App Store i pobierz najnowszą dostępną wersję systemu OS X.
  3. Otwórz narzędzie System Image Utility znajdujące się w katalogu /System/Library/CoreServices.
  4. Pobrana wersja systemu OS X pojawi się w narzędziu System Image Utility jako źródło do utworzenia obrazu NetInstall, NetRestore lub NetBoot. Zaznacz ją i utwórz obraz.

Przykład

W poniższym przykładzie system OS X został pobrany ze sklepu Mac App Store na komputerze administracyjnym i podłączony został (za pośrednictwem trybu dysku twardego) komputer Mac mini (koniec 2012 r.) z fabrycznym systemem. Na liście źródeł w narzędziu System Image Utility na komputerze administracyjnym widać zarówno aplikację Install OS X Mountain Lion (Instalator systemu OS X Mountain Lion), jak i wolumin komputera Mac mini. System, który można zainstalować za pomocą aplikacji Install OS X Mountain Lion, ma wersję 10.8.2 i kompilację 12C60:

Wersja systemu OS X zainstalowanego na komputerze Mac mini jest taka sama (10.8.2), ale kompilacja inna — 12C2034:

Ze względu na to, że kompilacja 12C2034 jest nowsza niż 12C60, obraz dla innych komputerów Mac mini (koniec 2012 r.) z systemem 12C2034 trzeba będzie utworzyć na podstawie podłączonego woluminu, a nie na bazie aplikacji Install OS X Mountain Lion. Aplikacji można byłoby użyć, gdyby oferowała kompilację nowszą niż 12C2034.

Więcej informacji

Źródłem, na podstawie którego tworzy się obraz w narzędziu System Image Utility, może być tylko wolumin zawierający instalację systemu OS X lub wersja systemu OS X pobrana ze sklepu Mac App Store. Uwaga: podczas instalowania systemu OS X lub tworzenia obrazu systemu OS X nie należy używać pliku InstallESD.dmg, ponieważ może to dać nieoczekiwane rezultaty.

Data publikacji: