Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

QuickTime 7.7.3

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PICT może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi rekordów REGION w plikach PICT występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-1374: Mark Yason z działu IBM X-Force

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PICT może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików PICT występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3757: Jeremy Brown z firmy Microsoft i działu Microsoft Vulnerability Research (MSVR)

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi parametrów „_qtactivex_” w elemencie obiektu HTML przez wtyczkę programu QuickTime występuje błąd dotyczący użycia po zwolnieniu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3751: użytkownik chkr_d591 pracujący w ramach programu iDefense VCP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku TeXML programu QuickTime może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atrybutu transformacji w elementach text3GTrack występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3758: Alexander Gavrun pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP TippingPoint

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku TeXML programu QuickTime może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi elementów stylu w plikach TeXML programu QuickTime występuje wiele błędów powodujących przepełnienie buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3752: Arezou Hosseinzad-Amirkhizi, zespół Vulnerability Research Team w firmie TELUS Security Labs

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi typów MIME przez wtyczkę QuickTime istnieje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3753: Pavel Polischouk, zespół Vulnerability Research Team w firmie TELUS Security Labs

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi metody Clear() przez formant ActiveX programu QuickTime występuje błąd dotyczący użycia po zwolnieniu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3754: użytkownik CHkr_d591 pracujący w ramach programu iDefense VCP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku Targa może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików obrazów Targa występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3755: użytkownik Senator of Pirates

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi ramek „rnet” w plikach MP4 występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3756: Kevin Szkudlapski z firmy QuarksLab

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: