Informacje o uaktualnieniu oprogramowania OS X Server 2.2.1

Dowiedz się na temat uaktualnienia oprogramowania OS X Server 2.2.1.

To oprogramowanie służy do uaktualniania oprogramowania OS X Server 2.0, 2.1, 2.1.1 lub 2.2 do wersji 2.2.1 i jest zalecane dla wszystkich użytkowników oprogramowania OS X Server. Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w tej witrynie: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=pl_PL.

Sposób instalacji

Oprogramowanie OS X Server 2.2.1 jest dostępne w sklepie Mac App Store. Zostaje wyświetlone w okienku Uaktualnienia, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie OS X Server (Mountain Lion) 2.0, 2.1, 2.1.1 lub 2.2. Kliknij przycisk UAKTUALNIJ, aby go zainstalować.

Podczas instalacji może się pojawić komunikat „Wykryto zastąpienie programu Server”. Jest to normalna część procesu uaktualniania. W trakcie uaktualniania zachowywane są wszystkie ustawienia i dane oprogramowania Server.

Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację Server, aby ukończyć konfigurację wszystkich wcześniej skonfigurowanych usług.

Zawartość pakietu

Poniżej przedstawiono niektóre ulepszenia zawarte w tym uaktualnieniu:

Usługa Caching

 • Wprowadza nową usługę Caching, która przyspiesza pobieranie oprogramowania dystrybuowanego przez firmę Apple w sklepie Mac App Store. Ta usługa buforuje zarówno uaktualnienia oprogramowania, jak i aplikacje zakupione w sklepie Mac App Store. Więcej informacji o usłudze Caching można uzyskać, wybierając polecenie Server Help (Pomoc serwera) z menu Help (Pomoc).
 • Dodaje klucz ListenRangesOnly, który umożliwia administratorom serwera ograniczenie obsługiwanych zakresów sieciowych adresów IP.
 • Obsługa buforowania aplikacji i książek zakupionych w programie iTunes lub programie iTunes dla systemu Windows w wersji 11.0.2 lub nowszej.

Aplikacja Server

 • Zawiera scentralizowany interfejs do zarządzania certyfikatami.
 • Rozwiązuje problem z konfiguracją związany z błędem SSL.
 • Zawiera dodatkowe poprawki dotyczące aktualizacji z systemu Lion Server.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego może nie zadziałać zmiana serwera czarnych list używanego przez usługę Mail.
 • Zawiera ogólne ulepszenia.

Zapora Adaptive Firewall

 • Rozwiązuje problem, który powodował zgłoszenie wyjątku podczas użycia narzędzia hb_summary.

Usługa Calendar

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego zaproszenia w usłudze Calendar były zawsze wysyłane w języku angielskim.
 • Zawiera ogólne ulepszenia.

Usługa Mail

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego narzędzia freshclam i clamav nie udostępniały dzienników dotyczących zaktualizowanych systemów.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego nie był respektowany twardy limit przydziału.
 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego niektóre ustawienia nie były zachowywane w przypadku aktualizacji z wcześniejszej wersji oprogramowania OS X Server.

Usługa Contacts

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego usługa nie była w pewnych okolicznościach uruchamiana, jeśli dla magazynu danych używano lokalizacji innej niż domyślna.
 • Dodaje możliwość wyszukiwania rekordów zawierających znaki inne niż angielskie.

Usługa Messages

 • Rozwiązuje problem, w wyniku którego usługa nie była w pewnych okolicznościach uruchamiana, jeśli dla magazynu danych używano lokalizacji innej niż domyślna.

Profile Manager

 • Dodaje możliwość użycia grup Active Directory w usłudze Profile Manager.
 • Dodaje możliwość usuwania aplikacji przesłanych do usługi Profile Manager.
 • Zawiera ulepszenia wydajności i ogólne poprawki.

Time Machine

 • Pozwala monitorować komputery, które zostały zarchiwizowane, datę ostatniej archiwizacji oraz rozmiar archiwum.

Więcej informacji

Usługa DHCP może nie uruchamiać się automatycznie w przypadku uaktualnienia z poprzedniej wersji oprogramowania OS X Server, które zostało skonfigurowane do użycia usługi DHCP. W takim przypadku należy otworzyć aplikację Server i uruchomić usługę ręcznie.

Oprogramowanie OS X Server w wersji 2.2 i 2.2.1 zapisuje dane Postgres, które są wymagane przez usługi, we własnej lokalizacji (domyślnie jest to katalog /Biblioteki/Server/PostgreSQL For Server Services/Data). W przypadku migracji z poprzedniej wersji oprogramowania OS X Server do wersji 2.2 lub 2.2.1 dane Postgres systemu zostaną poddane migracji z katalogu /Biblioteki/Server/PostgreSQL/Data do katalogu /Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data. Niestandardowa zawartość, która mogła zostać utworzona w katalogu /Biblioteki/Server/PostgreSQL/Data, pozostanie w tym miejscu po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania OS X Server do wersji 2.2 lub 2.2.1. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tych danych bądź gdy instalujesz oprogramowanie OS X Server 2.2 lub 2.2.1 po raz pierwszy i chcesz utworzyć nowe dane Postgres, może być konieczne uruchomienie usługi przy użyciu następującego polecenia:

sudo serveradmin start postgres

Spowoduje to utworzenie procesu Postgres, który będzie niezależny od procesu używanego przez usługi. Za pomocą tego procesu można obsługiwać własną zawartość.

Data publikacji: