Uaktualnienie Java 2014-001 dla systemu OS X: ponowne włączanie dostarczonej przez firmę Apple internetowej wtyczki Java SE 6 oraz funkcji Web Start

Dowiedz się, jak ponownie włączyć dostarczoną przez firmę Apple internetową wtyczkę Java SE 6 oraz funkcje Web Start w systemie OS X Lion i nowszych.

Wykonaj poniższe czynności, jeśli po zainstalowaniu uaktualnienia Java 2014-001 dla systemu OS X i najnowszej wersji oprogramowania Java 7 od firmy Oracle chcesz wyłączyć obsługę oprogramowania Java 7 i ponownie włączyć internetową wtyczkę Java SE 6 oraz funkcję Web Start od firmy Apple.

Uwaga: musisz się zalogować jako administrator. Jeśli po wprowadzeniu polecenia otrzymasz monit o podanie hasła administratora, wprowadź to hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter.

 1. Otwórz program Terminal z katalogu Narzędzia.
 2. Wprowadź następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter:
  sudo mkdir -p /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled 
 3. Wprowadź następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter:
  sudo mv /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled
 4. Wprowadź następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter:
  sudo ln -sf /System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPlugin2_NPAPI.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin 
 5. Aby włączyć ponownie funkcję Java SE 6 Web Start, wprowadź następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter:
  sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Commands/javaws /usr/bin/javaws

Więcej informacji

Poniższe czynności umożliwiają cofnięcie powyższych poleceń i przywrócenie wtyczki Java 7 w systemie OS X Lion i nowszych.

 1. Wyłącz otwieranie funkcji Java SE 6 Web Start:
  • Wprowadź następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter:
  • sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/javaws /usr/bin/javaws
   
  • Jeśli otrzymasz monit o podanie hasła administratora, wprowadź to hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter.
 2. Włącz ponownie wtyczkę apletu Java 7,  pobierając i instalując ponownie najnowszą wersję środowiska Oracle Java 7 JRE.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: