Zmiana napisów lub języka materiałów wideo w apce Apple TV lub iTunes Store

Dowiedz się, jak wybrać języki ścieżki dźwiękowej, napisy i napisy dla niesłyszących oraz inne funkcje dostępności na iPhonie, iPadzie, komputerze oraz urządzeniu Apple TV.

Na urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

Włącz napisy lub język ścieżki dźwiękowej za pomocą pilota do urządzenia Apple TV, telewizora Smart TV lub urządzenia do strumieniowania.

Napisy na urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

 1. Aby podczas oglądania filmu wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem, na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote naciśnij przycisk Odtwarzaj/wznów. Ewentualnie na pilocie do telewizora Smart TV, urządzenia do strumieniowania albo konsoli do gier naciśnij przycisk, który wywołuje oś czasu filmu.
 2. Za pomocą pilota Siri Remote lub Apple TV Remote przesuń obraz do góry i wybierz przycisk Napisy . Ewentualnie za pomocą pilota telewizora Smart TV, urządzenia do strumieniowania albo konsoli do gier przejdź do przycisku Napisy .
 3. Wybierz żądane napisy.
  Opcje napisów w apce Apple TV na urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

Aby zmienić domyślny język napisów, otwórz obszar Ustawienia > Wideo i dźwięk > Dźwięk > Język napisów i wybierz żądany język. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznie włączanych napisów i używasz Apple TV, przejdź do obszaru Ustawienia > Wideo i dźwięk, a następnie wyłącz opcję Automatyczne napisy. Jeśli używasz telewizora Smart TV lub urządzenia do strumieniowania, przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne i wyłącz opcję Automatyczne napisy.

Dowiedz się, jak domyślnie włączyć napisy dla niesłyszących (CC) lub napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH)

Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Wybierz na pilocie podczas odtwarzania materiału wideo, aby wyświetlić kartę Napisy.

Języki ścieżki dźwiękowej na urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

 1. Aby podczas oglądania filmu wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem, na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote naciśnij przycisk Odtwarzaj/wznów. Ewentualnie na pilocie do telewizora Smart TV, urządzenia do strumieniowania albo konsoli do gier naciśnij przycisk, który wywołuje oś czasu filmu.
 2. Za pomocą pilota Siri Remote lub Apple TV Remote przesuń obraz do góry i wybierz przycisk Dźwięk . Ewentualnie za pomocą pilota telewizora Smart TV, urządzenia do strumieniowania albo konsoli do gier przejdź do przycisku Dźwięk .
 3. Wybierz żądany język ścieżki dźwiękowej.
  Opcje języka ścieżki dźwiękowej w apce Apple TV na urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

Aby zmienić domyślny język ścieżki dźwiękowej, otwórz obszar Ustawienia > Wideo i dźwięk > Dźwięk > Język ścieżki dźwiękowej i wybierz żądany język.


Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Podczas oglądania wideo stuknij ekran, aby otworzyć opcje odtwarzania.
 2. Stuknij przycisk Więcej narzędzi .
 3. Wybierz opcję Napisy lub Języki.
  Opcja Napisy lub Języki w aplikacji Apple TV na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch
 4. Wybierz żądany język napisów lub ścieżki dźwiękowej.

Dowiedz się, jak domyślnie włączyć napisy dla niesłyszących (CC) lub napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH)

Aby wybrać języki ścieżki dźwiękowej pobierane razem z materiałami wideo, otwórz aplikację Ustawienia, przewiń w dół i stuknij opcję TV, a następnie stuknij opcję Języki. Stuknij opcję Dodaj język, aby pobrać i wybrać języki, które chcesz dodać.


Na komputerze Mac lub PC

 1. Najedź kursorem na materiał wideo.
 2. Kliknij przycisk Języki .
  Przycisk Język ścieżki dźwiękowej w apce Apple TV na Macu lub PC
 3. Wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Dowiedz się, jak domyślnie włączyć napisy dla niesłyszących (CC) lub napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH)


Opcje napisów lub języków nie są widoczne

Jeśli nie widzisz opcji napisów lub języków, mogą być one niedostępne dla tego programu lub filmu. Sprawdź stronę z opisami programów lub filmów w aplikacji Apple TV i dowiedz się, jakie napisy lub języki są dostępne.


Domyślne włączanie opcji CC lub SDH

Jeśli nie widzisz opcji SDH, możesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH. Można także otworzyć dokument Sprawdzanie, czy filmy i programy TV mają funkcje ułatwień dostępu w apce Apple TV.

Na iPhonie, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV, telewizorze Smart TV lub urządzeniu do strumieniowania

 1. Wybierz opcję Ustawienia i pozycję Dostępność.
 2. W obszarze Słuch wybierz opcję Napisy.
 3. Wybierz opcję Napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć.
 4. Aby dostosować napisy dla niesłyszących, wybierz opcję Styl, a następnie wybierz żądany styl.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe), a następnie kliknij pozycję Dostępność.
 2. Kliknij opcję Napisy dla niesłyszących.
 3. Wybierz opcję Preferuj napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć.

Aby dostosować napisy dla niesłyszących, wybierz spośród opcji dostępnych na tym ekranie.

Na komputerze PC

 1. Z menu w górnej części okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Odtwarzanie.
 3. Wybierz opcję Preferuj napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć.

Aby dostosować napisy i napisy dla niesłyszących, wybierz różne opcje z menu obok opcji Styl napisów lub kliknij przycisk Konfiguruj.

Filmy i programy TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Zobacz, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie. Języki i funkcje dostępności obsługiwane przez film i program TV różnią się w zależności od kraju i regionu.

Data publikacji: