Zmienianie napisów lub języka ścieżki dźwiękowej w filmach i programach TV w aplikacji Apple TV i sklepie iTunes Store

Niektóre materiały wideo w sklepie iTunes Store i aplikacji Apple TV zawierają alternatywne języki ścieżki dźwiękowej lub inne funkcje ułatwień dostępu, takie jak napisy dla niesłyszących (CC), napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH) oraz audiodeskrypcja (AD). Tych funkcji można używać na urządzeniu z systemem iOS, komputerze, urządzeniu Apple TV oraz w niektórych innych aplikacjach i usługach.

Znajdowanie materiałów wideo z napisami lub alternatywnymi językami ścieżki dźwiękowej

Otwórz stronę informacyjną filmu lub programu w sklepie iTunes Store lub w aplikacji Apple TV, a następnie przewiń ją w dół do sekcji Języki.

Alternatywne języki ścieżki dźwiękowej są wymienione na prawo od opcji Dodatkowe. Jeśli obok języka podano tylko opcję Napisy lub CC, film nie zawiera ścieżki dźwiękowej w tym języku, a jedynie wskazane napisy.

Znajdowanie materiałów wideo z funkcjami ułatwień dostępu

Otwórz stronę informacyjną filmu lub programu w sklepie iTunes Store lub w aplikacji Apple TV, a następnie przewiń ją w dół do sekcji Dostępność.

Możesz też wyszukać frazę „closed caption”, „napisy”, „SDH” lub „AD” w sklepie iTunes Store.

Funkcje ułatwień dostępu w sklepie iTunes Store i aplikacji Apple TV

Funkcje ułatwień dostępu dostępne w sklepie iTunes Store i aplikacji Apple TV obejmują napisy dla niesłyszących (CC, Closed Captions), napisy oraz audiodeskrypcję. Dostępność tych funkcji różni się w zależności od kraju lub regionu.

Napisy dla niesłyszących (CC) to wizualna transkrypcja dialogów, a także wszelkiej komunikacji niewerbalnej z materiału wideo. Napisy CC mogą też pomóc w identyfikacji osoby mówiącej w filmie.

Napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH) przypominają napisy CC, z tym że mogą być dostępne w niektórych sytuacjach, w których nie są dostępne napisy CC, i mogą być dostępne w dodatkowych językach.
 

Audiodeskrypcja (AD) opisuje, co dzieje się na ekranie, korzystając z mówionej ścieżki dźwiękowej. Dowiedz się więcej na temat materiałów z audiodeskrypcją.

 


Jak zmienić napisy lub język ścieżki dźwiękowej

Jeśli oglądany materiał wideo zawiera napisy dla niesłyszących (CC), napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH), audiodeskrypcję (AD) lub alternatywne języki ścieżki dźwiękowej, odtwarzacz multimediów powinien oferować metodę użycia tych funkcji ułatwień dostępu — najczęściej poprzez menu Dźwięk i napisy, zwykle oznaczone ikoną ikona dymku dialogowego.

Inne aplikacje lub internetowe odtwarzacze multimediów mogą wyświetlać przycisk CC lub inne własne opcje.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Podczas oglądania filmu stuknij ekran, aby otworzyć opcje odtwarzania.
 2. Stuknij ikonę ikona dymku dialogowego.
 3. Wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność. Przewiń do sekcji Multimedia i stuknij opcję Napisy. Stuknij opcję Napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć. Jeśli chcesz dostosować napisy, stuknij opcję Styl, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Najedź kursorem na materiał wideo.
 2. Kliknij ikonę ikona dymku dialogowego.
 3. Wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wykonaj następujące czynności:

 • Na komputerze Mac wybierz menu Apple () > Preferencje systemowe z menu w górnej części ekranu komputera. Kliknij opcję Dostępność, a następnie kliknij opcję Napisy dla niesłyszących. Wybierz opcję Preferuj napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć. Jeśli chcesz dostosować napisy, wybierz spośród opcji dostępnych na tym ekranie.
 • Na komputerze PC wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje z menu u góry okna aplikacji iTunes, a następnie kliknij kartę Odtwarzanie. Wybierz opcję Preferuj napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć. Jeśli chcesz dostosować napisy, wybierz inne opcje z menu na prawo od opcji Styl napisów lub kliknij przycisk Konfiguruj.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Podczas oglądania materiału wideo przesuń palcem w dół po powierzchni Touch pilota.
 2. Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić menu Napisy i Dźwięk.
 3. Przesuń palcem w dół i wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Napisy dialogowe i dla niesłyszących. Wybierz opcję Napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć. Jeśli chcesz dostosować napisy, wybierz opcję Styl, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.

Na urządzeniu Apple TV (2. generacji) lub Apple TV (3. generacji) przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Wybierz na pilocie podczas odtwarzania materiału wideo, aby wyświetlić kartę Napisy.

Na telewizorze Smart TV

 1. Podczas oglądania materiału wideo w aplikacji Apple TV kliknij strzałkę w dół na pilocie. Zestawy przycisków różnych producentów mogą się różnić.
 2. Przejdź do menu Napisy lub Dźwięk.
 3. Wybierz jedną z opcji języka lub napisów, której chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Napisy dialogowe i dla niesłyszących. Wybierz opcję Napisy dla niesłyszących, aby ją włączyć. Jeśli chcesz dostosować napisy, wybierz opcję Styl, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.

Na iPodzie nano (7. generacji)

 1. Podczas oglądania materiału wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
 2. Stuknij ikonę ikona dymka dialogowego, aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
 3. Wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Napisy. Na tym ekranie możesz też dostosować napisy.


Więcej informacji

 • Niektóre aplikacje i witryny zapewniają własne opcje napisów dla materiałów wideo. Jeśli nie widzisz opcji napisów podczas oglądania materiałów wideo z aplikacji lub witryny, skontaktuj się z deweloperem aplikacji lub właścicielem witryny, aby uzyskać więcej informacji.
 • Jeśli strumieniujesz film z urządzenia z systemem iOS lub aplikacji iTunes na komputerze do urządzenia Apple TV przy użyciu funkcji AirPlay, możesz zmienić język ścieżki audio lub funkcje ułatwień dostępu z poziomu urządzenia z systemem iOS lub komputera podczas oglądania. Jeśli masz telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2, możesz na telewizorze w ustawieniach funkcji AirPlay znaleźć pozycje umożliwiające włączenie napisów.


Filmy i programy TV ze sklepu iTunes Store i aplikacji Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach, a języki i funkcje ułatwień dostępu obsługiwane przez te materiały różnią się w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Data publikacji: