Stacje bazowe AirPort: jak wyświetlić adresy MAC sieci WAN i Wi-Fi

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić adresy MAC portu Ethernet sieci WAN i modułów radiowych Wi-Fi stacji bazowej AirPort przy użyciu Narzędzia AirPort 6.0 lub nowszego.

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić adresy MAC portu Ethernet sieci WAN i modułów radiowych Wi-Fi stacji bazowej AirPort przy użyciu Narzędzia AirPort 6.0 lub nowszego. W przypadku Narzędzia AirPort w wersjach 6.0–6.2 stacja bazowa musi być podłączona lokalnie, aby można było wyświetlić te informacje. W przypadku Narzędzia AirPort w wersji 6.3 lub nowszej informacje te można również wyświetlić dla stacji bazowej podłączonej zdalnie.

Narzędzie AirPort w wersjach 6.0–6.2

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej lokalnie stacji bazowej AirPort, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz stację bazową AirPort z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort z katalogu Programy > Narzędzia na komputerze Mac.
 3. Wybierz żądaną stację bazową, klikając ją jednokrotnie, tak aby pojawiło się okno wyskakujące edycji.
 4. Najedź kursorem myszy na jasnoszarą nazwę stacji bazowej w środkowej górnej części okna edycji.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone w oknie podręcznym.

aiport_utility

Narzędzie AirPort 6.3 lub nowsze

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej lokalnie stacji bazowej AirPort, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz stację bazową AirPort z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort z katalogu Programy > Narzędzia na komputerze Mac.
 3. Wybierz żądaną stację bazową, klikając ją jednokrotnie, tak aby pojawiło się okno wyskakujące edycji.
 4. Najedź kursorem myszy na jasnoszarą nazwę stacji bazowej w środkowej górnej części okna edycji.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone w oknie podręcznym.

aiport_utility

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej zdalnie stacji bazowej AirPort przy użyciu internetowego połączenia sieci WAN, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: aby można było wyświetlić zdalną stację bazową, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musi być dostępne aktywne połączenie internetowe.
 • Zdalna stacja bazowa musi być skonfigurowana w celu zezwalania na konfigurowanie przez sieć WAN.
 • Musisz użyć konta Apple ID zalogowanego do usługi iCloud na komputerze Mac.
 • Zdalna stacja bazowa musi mieć włączoną funkcję Zdalnie na moim Macu z użyciem tego samego konta Apple ID, które jest zalogowane do usługi iCloud na komputerze Mac.
 1. Otwórz Narzędzie AirPort z katalogu Programy > Narzędzia na komputerze Mac.
 2. Kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi.
 3. Wybierz stację bazową AirPort z menu rozwijanego.
 4. W razie potrzeby wprowadź hasło.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone po kilku sekundach.

sieci_ethernet_i_wifi_w_salonie

Więcej informacji

Data publikacji: