Stacje bazowe AirPort: jak wyświetlić adresy MAC sieci WAN i Wi-Fi

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić adresy MAC portu Ethernet sieci WAN i modułów radiowych Wi-Fi stacji bazowej AirPort przy użyciu Narzędzia AirPort 6.0 lub nowszego.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić adresy MAC portu Ethernet sieci WAN i modułów radiowych Wi-Fi stacji bazowej AirPort przy użyciu Narzędzia AirPort 6.0 lub nowszego. W przypadku Narzędzia AirPort w wersjach 6.0–6.2 stacja bazowa musi być podłączona lokalnie, aby można było wyświetlić te informacje. W przypadku Narzędzia AirPort w wersji 6.3 lub nowszej informacje te można również wyświetlić dla stacji bazowej podłączonej zdalnie.

Narzędzie AirPort w wersjach 6.0–6.2

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej lokalnie stacji bazowej AirPort, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz stację bazową AirPort z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort z folderu Aplikacje > Narzędzia na komputerze Mac.
 3. Wybierz stację bazową pojedynczym kliknięciem, by przywołać jej podręczne okno edycji.
 4. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad jasnoszarą nazwą stacji bazowej znajdującą się pośrodku górnej części podręcznego okna edycji.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone w oknie podręcznym.

aiport_utility

Narzędzie AirPort 6.3 lub nowsze

  

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej lokalnie stacji bazowej AirPort, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz stację bazową AirPort z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort z folderu Aplikacje > Narzędzia na komputerze Mac.
 3. Wybierz stację bazową pojedynczym kliknięciem, by przywołać jej podręczne okno edycji.
 4. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad jasnoszarą nazwą stacji bazowej znajdującą się pośrodku górnej części podręcznego okna edycji.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone w oknie podręcznym.

aiport_utility

Aby wyświetlić adres MAC podłączonej zdalnie stacji bazowej AirPort przy użyciu internetowego połączenia sieci WAN, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: aby można było wyświetlić zdalną stację bazową, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musi być dostępne aktywne połączenie internetowe.
 • Zdalna stacja bazowa musi być skonfigurowana w celu zezwalania na konfigurowanie przez sieć WAN.
 • Musisz użyć konta Apple ID zalogowanego do usługi iCloud na komputerze Mac.
 • Zdalna stacja bazowa musi korzystać z włączonej funkcji Zdalnie na moim Macu przy użyciu identyfikatora Apple ID zalogowanego do usługi iCloud na komputerze Mac.
 1. Otwórz Narzędzie AirPort z folderu Aplikacje > Narzędzia na komputerze Mac.
 2. Kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi.
 3. Wybierz stację bazową AirPort z menu rozwijanego.
 4. W razie potrzeby wprowadź hasło.
 5. Adresy MAC zostaną wyświetlone po kilku sekundach.

sieci_ethernet_i_wifi_w_salonie

Więcej informacji

Data publikacji: