Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Java 2012-006 dla systemu OS X i uaktualnieniu Java Update 11 dla systemu Mac OS X 10.6

Dowiedz się na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Java 2012-006 dla systemu OS X i uaktualnieniu Java Update 11 dla systemu Mac OS X 10.6.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie Java 2012-006 dla systemu OS X i uaktualnienie Java Update 11 dla systemu Mac OS X 10.6

 • Java

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 lub nowszy, OS X Lion Server 10.7 lub nowszy, OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszy

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach środowiska Java 1.6.0_35.

  Opis: w oprogramowaniu Java 1.6.0_35 występuje wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogą spowodować wykonanie przez niezaufany aplet Java dowolnego kodu poza piaskownicą oprogramowania Java. Odwiedzenie strony internetowej zawierającej złośliwie spreparowany, niezaufany aplet Java może spowodować wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami bieżącego użytkownika. Te problemy można rozwiązać, uaktualniając środowisko Java do wersji 1.6.0_37. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej oprogramowania Java pod adresem http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/releasenotes-136954.html.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-1531

  CVE-2012-1532

  CVE-2012-1533

  CVE-2012-3143

  CVE-2012-3159

  CVE-2012-3216

  CVE-2012-4416

  CVE-2012-5068

  CVE-2012-5069

  CVE-2012-5071

  CVE-2012-5072

  CVE-2012-5073

  CVE-2012-5075

  CVE-2012-5077

  CVE-2012-5079

  CVE-2012-5081

  CVE-2012-5083

  CVE-2012-5084

  CVE-2012-5086

  CVE-2012-5089

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: