Używanie wyświetlacza Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Nippon Telesoft / Perkins Mini Seika z funkcją VoiceOver na urządzeniu z systemem iOS dostępne są następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Przejście do poprzedniego elementu K14 lub K19
Prawy joystick w prawo K15 lub K20

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła K16 lub K21
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła K17 lub K22

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem K13 lub K18

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo K11
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo K11

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: