Przejściówki Apple z USB lub Thunderbolt na Ethernet: pierwsza konfiguracja

Gdy do komputera Mac jest podłączana nowa przejściówka Apple z USB na Ethernet lub z Thunderbolt na Gigabit Ethernet, pojawia się pytanie, czy to urządzenie ma być używane w nowej konfiguracji sieci.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby szybko skonfigurować połączenie internetowe za pośrednictwem jednej z tych przejściówek, jeśli nie była ona wcześniej używana z Twoim komputerem Mac.

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Wybierz opcję Sieć.
  3. Podłącz przejściówkę z Thunderbolt lub USB na Ethernet.
  4. Wybierz urządzenie

  5. Przy wybranej przejściówce Apple z USB lub Thunderbolt na Ethernet kliknij przycisk Zastosuj. Spowoduje to automatyczne skonfigurowanie przejściówki do używania w przyszłości z komputerem Mac.

Uwaga: jeśli ustawienia przejściówki nie zostaną wstępnie potwierdzone po jej podłączeniu, przejście do trybu online może być niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, trzeba odłączyć przejściówkę, a następnie wykonać instrukcje przedstawione powyżej. 

Więcej informacji

Czasami może być konieczne ponowne wykonanie powyższych czynności — jeśli użyjesz innej przejściówki z komputerem Mac, jeśli zaczniesz używać nowego komputera Mac, z którym przejściówka nie była wcześniej używana, oraz w niektórych przypadkach po wykonaniu migracji z jednego komputera Mac do innego, gdy informacje o konfiguracji sieci (z poprzedniego komputera Mac) nie zostały zachowane.

Data publikacji: