Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.1

Dowiedz się na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.1.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 5.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 5.1

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików filmów zakodowanych w formacie Sorenson występował błąd niezainicjowanego dostępu do pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur inicjowania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3722: Will Dormann z organizacji CERT/CC

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: złośliwa sieć Wi-Fi może określić sieci, z którymi łączyło się urządzenie.

  Opis: po połączeniu się z siecią Wi-Fi system iOS może rozsyłać adresy MAC sieci, do których uzyskano wcześniej dostęp za pośrednictwem protokołu DNAv4. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie protokołu DNAv4 lub obsługi nieszyfrowanych sieci Wi-Fi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3725: Mark Wuergler z firmy Immunity, Inc.

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku TIFF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi obrazów TIFF zakodowanych za pomocą algorytmu ThunderScan przez bibliotekę libtiff występował błąd przepełnienia buforu. Ten problem rozwiązano przez uaktualnienie biblioteki libtiff do wersji 3.9.5.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-1167

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego obrazu PNG może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi obrazów PNG przez bibliotekę libpng występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności obrazów PNG.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3026: Jüri Aedla

  CVE-2011-3048

  CVE-2011-3328

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego obrazu JPEG może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi obrazów JPEG przez pakiet ImageIO występował błąd dotyczący podwójnego zwolnienia pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3726: Phil z organizacji PKJE Consulting

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego obrazu TIFF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi obrazów TIFF przez bibliotekę libTIFF występował błąd przepełnienia całkowitoliczbowego. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur sprawdzania poprawności obrazów TIFF. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X Mountain Lion.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-1173

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: aplikacje stosujące bibliotekę ICU mogą być narażone na nieoczekiwane zakończenie działania lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi identyfikatorów ustawień regionalnych biblioteki ICU występował błąd przepełnienia buforu stosu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-4599

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece libxml występowało wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsze mogły spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu. Te problemy rozwiązano przez zastosowanie odpowiednich poprawek typu upstream.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-1944: Chris Evans z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2011-2821: Yang Dingning z firmy NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-2834: Yang Dingning z firmy NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-3919: Jüri Aedla

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV 2. generacji i nowsze

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu JavaScriptCore występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0682: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-0683: Dave Mandelin z firmy Mozilla

  CVE-2012-3589: Dave Mandelin z firmy Mozilla

  CVE-2012-3590: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3591: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3592: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3678: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3679: Chris Leary z firmy Mozilla

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: