Korzystanie z funkcji Dostęp nadzorowany na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Dostęp nadzorowany można uruchomić na urządzeniu z systemem iOS pojedynczą aplikację i określić, które z jej funkcji mają być dostępne. Możesz włączyć funkcję Dostęp nadzorowany, gdy urządzeniem bawi się dziecko lub jeśli nie chcesz, aby przypadkowo wykonywane gesty Cię rozpraszały.

Dostęp nadzorowany

 

Konfigurowanie funkcji Dostęp nadzorowany

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Dostęp nadzorowany.
  2. Włącz funkcję Dostęp nadzorowany.
  3. Stuknij pozycję Ustawienia kodu, a następnie stuknij opcję Ustaw kod dostępu nadzorowanego.
  4. Wprowadź kod dostępu, a następnie wprowadź go ponownie. Tutaj możesz również włączyć funkcję Face ID albo czytnik Touch ID w celu zakończenia sesji funkcji Dostęp nadzorowany.


Sesja funkcji Dostęp nadzorowany

Rozpoczynanie sesji funkcji Dostęp nadzorowany

  1. Otwórz żądaną aplikację i trzykrotnie kliknij przycisk Początek. W przypadku telefonu iPhone X trzykrotnie kliknij przycisk boczny. 
  2. Jeśli chcesz, aby części ekranu nie reagowały na dotyk, zakreśl te obszary za pomocą jednego palca. Możesz przenosić i zmienić wielkość okręgu lub stuknij symbol X, aby go usunąć.
  3. Stuknij opcję Start. 

Aby rozpocząć sesję funkcji Dostęp nadzorowany za pomocą funkcji Siri*, otwórz żądaną aplikację i powiedz Siri „Turn on Guided Access” („Włącz Dostęp nadzorowany”). 

* Funkcje Siri mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Kontrola nad dostępnością funkcji

  1. Aby wyłączyć funkcje lub ustawić limit czasu, trzykrotnie kliknij przycisk Początek lub przycisk boczny, a następnie stuknij pozycję Opcje. Jeśli nie widzisz pozycji Opcje, ponownie trzykrotnie kliknij przycisk Początek lub przycisk boczny i wprowadź kod.
  2. Włącz żądane opcje i stuknij pozycję Gotowe.


Przycisk Usypianie/Budzenie: wyłącz go, aby wyłączyć przycisk Usypianie/Budzenie na urządzeniu.


Przyciski głośności: wyłącz je, aby wyłączyć przyciski głośności na urządzeniu.


Ruch: wyłącz go, aby ograniczyć reagowanie urządzenia na ruch. Na przykład ekran nie będzie reagował na potrząsanie i nie będzie się obracał niezależnie od pozycji trzymania urządzenia.


Klawiatury: wyłącz je, aby klawiatura była wyłączona i nie pojawiała się.


Dotyk: wyłącz go, aby urządzenie nie reagowało na gesty dotykania ekranu.


Wyszukiwanie w słowniku: włącz je, aby używać funkcji Definicja, gdy zaznaczysz tekst.


Limit czasu: włącz go, aby ustawić limit czasu sesji funkcji Dostęp nadzorowany.

 

      

   

Kończenie sesji funkcji Dostęp nadzorowany

Trzykrotnie kliknij przycisk Początek lub przycisk boczny, wprowadź kod dostępu nadzorowanego i stuknij opcję Zakończ. Lub jeśli masz włączony czytnik Touch ID lub funkcję Face ID dla funkcji Dostęp nadzorowany, dwukrotnie kliknij przycisk Początek lub przycisk boczny.

 

Data publikacji: