Korzystanie z funkcji Dostęp nadzorowany na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja Dostęp nadzorowany ułatwia skoncentrowanie się na zadaniu podczas korzystania z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Dzięki funkcji Dostęp nadzorowany można uruchomić na urządzeniu pojedynczą aplikację i określić, które z jej funkcji mają być dostępne.

Funkcja Dostęp nadzorowany umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Tymczasowe ograniczenie urządzenia z systemem iOS do jednej aplikacji.
 • Wyłączenie obszarów ekranu niezwiązanych z zadaniem lub miejsc, w których przypadkowy gest może odwrócić uwagę użytkownika.
 • Wyłączenie przycisków sprzętowych.

Konfigurowanie funkcji Dostęp nadzorowany

Aby skonfigurować funkcję Dostęp nadzorowany, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Dostęp nadzorowany. W tym miejscu możesz wykonać następujące czynności:

 • Włączyć lub wyłączyć funkcję Dostęp nadzorowany. 
 • Ustawić kod dostępu do funkcji Dostęp nadzorowany, który zapobiega wyjściu z aktywnej sesji przez inną osobę.
 • Określić, czy w trakcie sesji urządzenie może przejść w tryb uśpienia.

Rozpoczynanie sesji funkcji Dostęp nadzorowany

Aby rozpocząć sesję funkcji Dostęp nadzorowany, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację, z której chcesz korzystać.
 2. Naciśnij trzykrotnie przycisk Początek.
 3. Dostosuj ustawienia sesji, a następnie stuknij opcję Uruchom.

Sterowanie aplikacjami, czułością ekranu i wykrywaniem ruchu

Za pomocą funkcji Dostęp nadzorowany możesz wyłączać opcje aplikacji, części ekranu i wykrywanie ruchu. Wykonaj następujące czynności: 

Aby wyłączyć opcje aplikacji i obszary ekranu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Obrysuj część ekranu, którą chcesz wyłączyć.
 2. Dopasuj obszar przy użyciu uchwytów.

Aby urządzenie ignorowało wszystkie gesty dotykania ekranu, wyłącz opcję Dotknięcie.

Aby urządzenie z systemem iOS nie przełączało się z trybu pionowego na poziomy ani nie reagowało na inne ruchy, wyłącz opcję Ruch.

Kończenie sesji funkcji Dostęp nadzorowany

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS używasz czytnika Touch ID, możesz za jego pomocą zakończyć sesję funkcji Dostęp nadzorowany. Najpierw stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Dostęp nadzorowany > Ustawienia kodu, a następnie włącz opcję Touch ID. Teraz podczas korzystania z funkcji Dostęp nadzorowany możesz zakończyć sesję, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij raz przycisk Początek.
 2. Użyj czytnika Touch ID.

Jeśli na urządzeniu nie korzystasz z czytnika Touch ID, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć sesję funkcji Dostęp nadzorowany:

 1. Naciśnij trzykrotnie przycisk Początek.
 2. Wprowadź kod funkcji Dostęp nadzorowany.
Data publikacji:Tue Jun 30 00:30:18 GMT 2015