Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.1

Dowiedz się na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.1.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 6.0.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Safari 6.0.1

        Uwaga: w przypadku systemu OS X Mountain Lion przeglądarka Safari 6.0.1 jest dołączona do uaktualnienia systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.2.

 • Safari

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach 10.8 i 10.8.1

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego, pobranego dokumentu HTML może spowodować ujawnienie zawartości pliku lokalnego.

  Opis: w systemie OS X Mountain Lion pliki HTML zostały usunięte z listy niebezpiecznych typów plików. Poddane kwarantannie dokumenty HTML są otwierane w trybie bezpiecznym, który uniemożliwia dostęp do innych zasobów lokalnych lub zdalnych. Błąd logiczny w obsłudze atrybutu kwarantanny przez przeglądarkę Safari powodował, że tryb bezpieczny nie był wywoływany dla plików poddanych kwarantannie. Ten problem rozwiązano przez zapewnienie prawidłowego wykrywania obecności atrybutu kwarantanny.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3713: Aaron Sigel z serwisu vtty.com, Masahiro Yamada

 • Safari

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach 10.8 i 10.8.1

  Zagrożenie: użycie funkcji automatycznego wypełniania w złośliwie spreparowanej witrynie internetowej może spowodować ujawnienie danych kontaktowych.

  Opis: w procedurze obsługi funkcji automatycznego wypełniania występuje rzadko pojawiający się błąd. Użycie funkcji automatycznego wypełniania formularzy w złośliwie spreparowanej witrynie internetowej może spowodować ujawnienie informacji z karty „Ja” w Książce adresowej, które nie zostały umieszczone w nakładce automatycznego wypełniania. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie funkcji automatycznego wypełniania do pól zawartych w nakładce.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3714: Jonathan Hogervorst z firmy Buzzera

 • Safari

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach 10.8 i 10.8.1

  Zagrożenie: po dokonaniu edycji adresu URL typu HTTPS na pasku adresu żądanie może zostać nieoczekiwanie przesłane przy użyciu protokołu HTTP.

  Opis: procedury obsługi adresów URL typu HTTPS na pasku adresu zawierają błąd logiczny. Jeśli dokonano edycji fragmentu adresu przez wklejenie tekstu, żądanie może zostać nieoczekiwanie przesłane przy użyciu protokołu HTTP. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi adresów URL typu HTTPS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-3715: Aaron Rhoads z firmy East Watch Services LLC, Pepi Zawodsky

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Lion 10.7.5, OS X Lion Server 10.7.5, OS X Mountain Lion w wersjach 10.8 i 10.8.1

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3105: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2817: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2818: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2829: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2831: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2842: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-2843: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-3598: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3601: Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-3602: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-3606: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3607: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3612: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3613: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3614: Yong Li z firmy Research In Motion, Inc.

  CVE-2012-3616: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3617: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3621: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3622: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3623: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3624: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3632: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3643: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3647: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3648: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3649: Dominic Cooney z firmy Google i Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3651: Abhishek Arya i Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3652: Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3654: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3657: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3658: firma Apple

  CVE-2012-3659: Mario Gomes z blogu netfuzzer.blogspot.com, Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3660: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3671: Skylined i Martin Barbella z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3672: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3673: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3675: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3676: Julien Chaffraix ze społeczności rozwoju systemu Chromium

  CVE-2012-3677: firma Apple

  CVE-2012-3684: użytkownik kuzzcc

  CVE-2012-3685: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3687: użytkownik kuzzcc

  CVE-2012-3688: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3692: Skylined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome, zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3699: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3700: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3701: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3702: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3703: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3704: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3705: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3706: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3707: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3708: firma Apple

  CVE-2012-3709: zespół do spraw bezpieczeństwa produktów firmy Apple

  CVE-2012-3710: James Robinson z firmy Google

  CVE-2012-3711: użytkownik SkyLined z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-3712: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: