Nazwy skrócone na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Użyj opcji Nazwa skrócona, aby zmienić sposób wyświetlania nazw kontaktów. Następnie zamiast pełnej nazwy kontaktu wybierz imię, nazwisko lub pseudonim.

Nazwy skrócone

Opcja ta jest dostępna na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Domyślnie funkcja Nazwa skrócona jest włączona. Ustawienia nazwy skróconej zostaną zastosowane w aplikacjach Mail, Wiadomości, Telefon oraz w niektórych aplikacjach innych firm. Oto przykład nazwy skróconej w aplikacji Wiadomości:

Aby wyłączyć funkcję Nazwa skrócona, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Nazwa skrócona.

Informacje o pseudonimach

Kontakty zawierają pola Imię, Nazwisko i Firma, ale można również dodać pole Pseudonim. Jeśli opcja Preferuj pseudonimy jest włączona i kontakt ma pseudonim, wyświetlany będzie pseudonim. 

Aby dodać pseudonim:

  1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Kontakty.
  2. Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij opcję Edycja.
  3. Przewiń w dół i stuknij kolejno opcje Dodaj pole > Pseudonim.
  4. Dodaj pseudonim i stuknij opcję Gotowe.

Aby usunąć pseudonim:

  1. Przejdź do aplikacji Kontakty.
  2. Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij opcję Edycja.
  3. Stuknij pole z pseudonimem i stuknij ikonę .
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Więcej informacji

Jeśli kontakty są przechowywane na koncie Exchange, w miejscu ich nazw mogą się pojawiać nieprawidłowe litery i liczby. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli aplikacja Kontakty korzysta z atrybutu Exchange zamiast z pola Pseudonim. Aby rozwiązać ten problem, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Nazwa skrócona i wyłącz opcję Preferuj pseudonimy. Od tej pory powinna się wyświetlać standardowa nazwa kontaktu.

Data publikacji: