Nazwy skrócone na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Nazwa skrócona umożliwia zmianę sposobu wyświetlania nazw kontaktów. Zamiast pełnej nazwy kontaktu można wybrać imię, nazwisko lub pseudonim.

Nazwy skrócone

Opcja ta jest dostępna na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch. Domyślnie funkcja Nazwa skrócona jest włączona. Ustawienia nazw skróconych są stosowane również w aplikacjach Mail, Wiadomości i Telefon oraz w niektórych aplikacjach innych firm. Oto przykładowy sposób wyświetlania nazwy skróconej w aplikacji Wiadomości:

Aby wyłączyć funkcję Nazwa skrócona, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Nazwa skrócona.

Pseudonimy

Przy wyświetlaniu kontaktów uwzględniane są pola Imię, Nazwisko i Firma, ale można do tego dodać pole Pseudonim. Jeśli opcja Preferuj pseudonimy jest włączona i kontakt ma pseudonim, wyświetlany będzie pseudonim. 

Aby dodać pseudonim:

  1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Kontakty.
  2. Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij opcję Edycja.
  3. Przewiń w dół i wybierz kolejno opcje dodaj pole > Pseudonim.
  4. Dodaj pseudonim i stuknij opcję Gotowe.

Aby usunąć pseudonim:

  1. Otwórz aplikację Telefon i stuknij opcję Kontakty.
  2. Stuknij kontakt, który chcesz wyświetlić, a następnie stuknij opcję Edycja.
  3. Usuń pseudonim.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Pomoc

Dowiedz się więcej o aplikacji Kontakty na urządzeniu z systemem iOS

Jeśli kontakty są przechowywane na koncie Exchange, w miejscu ich nazw mogą się pojawiać nieprawidłowe litery i liczby. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli aplikacja Kontakty korzysta z atrybutu Exchange zamiast z pola Pseudonim. Aby rozwiązać ten problem, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Nazwa skrócona i wyłącz opcję Preferuj pseudonimy. Od tej pory powinna się wyświetlać standardowa nazwa kontaktu.

Data publikacji: