Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.1

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.1.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie systemu OS X Mountain Lion do wersji 10.8.1 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mountain Lion i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.

Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uaktualnienia, aby sprawdzić najnowsze oprogramowanie firmy Apple w sklepie Mac App Store, w tym to uaktualnienie.

Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar uaktualnienia może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można także pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Więcej informacji

Zawartość uaktualnienia

To uaktualnienie zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego, które zwiększają stabilność i zgodność komputera Mac, w tym poprawki, które:

  • Rozwiązują problem mogący powodować, że Asystent migracji jest nieoczekiwanie zamykany.
  • Zwiększają zgodność, gdy nawiązywane jest połączenie z serwerem Microsoft Exchange w programie Mail.
  • Usuwają problem z odtwarzaniem dźwięku za pośrednictwem monitora Thunderbolt.
  • Rozwiązują problem mogący uniemożliwiać wysyłanie wiadomości iMessage.
  • Usuwają problem mogący powodować, że podczas korzystania z metody wprowadzania Pinyin system przestanie odpowiadać.
  • Rozwiązują problem występujący podczas łączenia z serwerami SMB z długimi nazwami.
  • Usuwają problem, który może uniemożliwić uruchomienie przeglądarki Safari, gdy używany jest plik automatycznej konfiguracji serwera proxy (PAC).
  • Rozbudowują uwierzytelnianie 802.1X o dane uwierzytelniania usługi Active Directory.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: