Mountain Lion: konfigurowanie i obsługa systemu z włączonym trybem FIPS

Dowiedz się, jak skonfigurować i obsługiwać system OS X Mountain Lion z włączonym trybem FIPS.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Moduł kryptograficzny systemu OS X Mountain Lion wymaga wykonania dodatkowej czynności konfiguracyjnej w celu włączenia trybu FIPS dla zapewnienia pełnej zgodności. Administrator systemu (użytkownik zarządzający funkcjami kryptograficznymi) musi pobrać program FIPS Administration Installer i zainstalować go w systemie.

Instalowanie narzędzi FIPS Administration Tools

Pełne instrukcje dotyczące instalacji narzędzi FIPS Administration Tools i zarządzania zawiera dokument Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance OS X Mountain Lion v10.8.

Program FIPS Administration Installer jest dostępny tutaj. Pełne instrukcje dotyczące instalacji narzędzi FIPS Administration Tools i zarządzania zawiera dokument Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance OS X Mountain Lion v10.8.

 1. Zaloguj się jako administrator na komputerze docelowym, na którym zostaną zainstalowane narzędzia.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet FIPS Administration Installer.
 3. Po przeczytaniu informacji na stronie Introduction (Wprowadzenie) kliknij przycisk Continue (Dalej).
 4. Po przeczytaniu informacji na stronie Read Me (Przeczytaj) kliknij przycisk Continue (Dalej). W razie potrzeby można również wydrukować lub zachować informacje znajdujące się na tej stronie.
 5. Po przeczytaniu umowy licencyjnej oprogramowania na stronie License (Licencja) kliknij przycisk Continue (Dalej). W razie potrzeby można również wydrukować lub zachować informacje znajdujące się na tej stronie.
 6. Jeśli wyrażasz zgodę na warunki licencji oprogramowania, kliknij przycisk Agree (Akceptuję). W przeciwnym razie kliknij przycisk Disagree (Nie akceptuję). Instalator zakończy pracę.
 7. Na stronie Select Destination (Wybór miejsca docelowego) wybierz wolumin systemu OS X, na którym mają zostać zainstalowane narzędzia FIPS Administration Tools, a następnie kliknij przycisk Continue (Dalej). Narzędzia FIPS Administration Tools należy instalować tylko na woluminie startowym (rozruchowym).
 8. Kliknij przycisk Install (Instaluj).
 9. Wprowadź nazwę i hasło administratora.
 10. Kliknij opcję Continue Installation (Kontynuuj instalację). Po zakończeniu instalacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
 11. Kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie system w trybie pojedynczego użytkownika. Zobacz: Mac OS X: uruchamianie w trybie pojedynczego użytkownika lub trybie opisowym.
 2. Sprawdź, czy w pliku system.log zostały zarejestrowane błędy. Plik dziennika systemowego znajduje się w następującej lokalizacji: /var/log/system.log.
 3. Jeśli wykryto błędy związane z narzędziem, uruchom ponownie instalatora i spróbuj ponownie.
 4. Jeśli integralność modułu zabezpieczeń nie została pomyślnie zweryfikowana, zainstaluj ponownie system OS X Mountain Lion, wszelkie dostępne uaktualnienia programów i to narzędzie.
 5. Jeśli nadal nie można określić przyczyny problemu, wyszukaj w witrynie wsparcia Apple informacje związane z trybem FIPS.

  Uwaga:
  aby uzyskać dodatkową pomoc, można skontaktować się ze wsparciem AppleCare.

Więcej informacji

Informacje dotyczące systemu OS X Lion 10.7

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: