Metoda weryfikacji posiadacza instrumentu płatniczego

Dowiedz się więcej o metodzie weryfikacji posiadacza instrumentu płatniczego oraz usłudze Apple Pay.

Co to jest metoda weryfikacji posiadacza instrumentu płatniczego?

Metoda weryfikacji informacji o posiadaczu instrumentu płatniczego (CDCVM, Consumer Device Cardholder Verification Method) to typ metody weryfikacji konsumenta obsługiwany przez sieci kart płatniczych podczas oceny transakcji pochodzących z urządzeń mobilnych. Proces weryfikacji pozwala sprawdzić, czy osoba przedstawiająca instrument płatniczy jest jego prawowitym właścicielem, a także umożliwia wykrywanie nieuczciwych transakcji.

Jako metoda weryfikacji posiadacza instrumentu płatniczego mogą służyć funkcje Face ID i Touch ID oraz kod urządzenia. Dzięki temu nie jest konieczne korzystanie z bardziej tradycyjnych metod, takich jak kod PIN, własnoręczny podpis na rachunkach wystawianych w sklepach lub metoda 3D Secure w przypadku transakcji dokonywanych w aplikacjach.

W przypadku transakcji zbliżeniowych EMV w usłudze Apple Pay proces CDCVM jest wykonywany i weryfikowany w całości na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch. Podczas dokonywania płatności nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie weryfikujące po stronie klienta na terminalu płatniczym lub papierowym rachunku, takie jak podpis lub wpisanie kodu PIN.

Dlaczego sprzedawcy powinni obsługiwać metodę CDCVM?

  • Płatności zbliżeniowe dokonywane na dowolną kwotę: obecnie niektóre płatności zbliżeniowe są ograniczone limitem. Dzięki metodzie CDCVM limit ten można usunąć.
  • Zmniejszenie kosztów związanych z obciążeniem zwrotnym: sprzedawcy korzystają z przesunięcia odpowiedzialności, dlatego nie ponoszą odpowiedzialności za oszustwo w przypadku stosowania metody CDCVM dla transakcji Apple Pay. Dzięki zmniejszeniu obciążenia zwrotnego i liczby podpisywanych przez klientów rachunków, koszty po stronie sprzedawców zostają ograniczone.
  • Sprawniejsza obsługa klientów: metoda CDCVM umożliwia sprzedawcom szybsze zamykanie transakcji, ponieważ nie jest wymagane, aby przy transakcjach powyżej limitu płatności klienci umieszczali karty w terminalu, składali własnoręczny podpis albo podawali kod PIN.
  • Większe zadowolenie klienta: klienci sprawniej i wygodniej płacą za swoje zakupy.

Kto powinien obsługiwać metodę CDCVM?

Metoda CDCVM ma zastosowanie dla każdego sprzedawcy akceptującego transakcje zbliżeniowe i transakcje dokonywane za pomocą aplikacji pochodzących z telefonu iPhone 6 lub nowszego, zegarka Apple Watch, iPada Pro, iPada Air 2 lub iPada mini 3 lub nowszego. Metoda CDCVM jest szczególnie polecana sprzedawcom, którzy mają do czynienia z dużą liczbą klientów oraz dbają o szybkość i sprawność ich obsługi, a także tym sprzedawcom, którzy chcą dodatkowego uwierzytelnienia dla płatności dokonywanych przy użyciu aplikacji.

Jak działa metoda CDCVM?

Metoda CDCVM weryfikuje informacje o osobie dokonującej transakcji płatniczej. Każda transakcja EMV wymaga, aby terminal płatniczy i aplikacje obsługujące sieć płatniczą na urządzeniu z systemem iOS wspólnie uzgodniły, którą metodę weryfikacji klienta należy zastosować. W tym celu terminal i urządzenie z systemem iOS porównują stosowane przez siebie metody weryfikacji i korzystają z tej, która w procesie sprawdzania będzie pierwszą metodą obsługiwaną przez oba urządzenia. 

Jeżeli terminal płatniczy obsługuje metodę CDCVM w przypadku transakcji dokonywanych za pomocą usługi Apple Pay, zastępuje ona inne metody weryfikacji.

Podczas autoryzacji metoda weryfikacji informacji o kliencie jest przekazywana z terminala płatniczego do wystawcy karty. Następnie metoda weryfikacji służy do ustalenia odpowiedzialności za oszustwo w oparciu o zasady dotyczące danej sieci płatniczej. Dowiedz się więcej o odpowiedzialności

Które specyfikacje płatności zbliżeniowych są zgodne z metodą CDCVM?

Główne sieci płatności obsługują metodę CDCVM w ramach specyfikacji dotyczących zarówno płatności dokonywanych zbliżeniowo, jak i za pośrednictwem aplikacji. Każda sieć płatnicza ma inną specyfikację dotycząca płatności zbliżeniowych, dlatego w celu obsługi płatności przy użyciu nowej metody weryfikacji posiadaczy kart (CVM) wymagana jest jej instalacja i certyfikacja.

  • Karty Visa obsługują metodę CDCVM w ramach specyfikacji Visa Card Personalization Specification 2.1 i nowszej lub dowolnej wersji specyfikacji EMV Contactless Kernel 3. Karty Visa obsługują metodę CDCVM zarówno w przypadku kredytowych, debetowych, jak i przedpłaconych transakcji EMV dokonywanych za pośrednictwem sieci VisaNet.
  • Karty Mastercard obsługują metodę CDCVM w przypadku kredytowych, debetowych i przedpłaconych transakcji EMV w ramach specyfikacji Contactless Reader Specification 3.0 i nowszej. Karty Mastercard posługują się terminem On-Device CVM (ODCVM).
  • Karty Discover obsługują metodę CDCVM w ramach specyfikacji Contactless D-PAS Terminal Application Specification 1.0 i wcześniejszej lub dowolnej wersji specyfikacji EMV Contactless Kernel 6.
  • Karty American Express obsługują metodę CDCVM dla płatności zbliżeniowych dokonywanych telefonem za pomocą usługi Apple Pay w terminalach ExpressPay o specyfikacji 3.0 i nowszej.

Jakie wymagania muszą spełnić sprzedawcy, aby obsługiwać metodę CDCVM?

Sprzedawcy muszą potwierdzić, że ich oprogramowanie terminala płatniczego obsługuje metodę CDCVM. Terminale oparte na najnowszej specyfikacji umożliwiają dokonywanie płatności za pomocą usługi Apple Pay powyżej limitu płatności zbliżeniowych. Jeśli klient spróbuje użyć plastikowej karty zbliżeniowej, zostanie poproszony o ponowienie próby lub włożenie karty do terminala. Terminale oparte na wcześniej wydanej specyfikacji nie pozwalają na korzystanie z kart zbliżeniowych powyżej limitu płatności zbliżeniowych.

  1. Terminale płatnicze sprzedawcy muszą zapewniać obsługę specyfikacji płatności zbliżeniowych udostępnianych przez sieci kart płatniczych.
  2. Terminale płatnicze sprzedawcy muszą być tak skonfigurowane, aby mogły akceptować CDCVM jako metodę weryfikacji. Konfiguracja poszczególnych sieci płatniczych może się nieco różnić. Dokładne wymagania dotyczące konfiguracji określa specyfikacja płatności zbliżeniowych sieci płatniczej.

Zapoznaj się z listą kontrolną, aby dowiedzieć się, co jeszcze musisz zrobić, aby akceptować płatności Apple Pay. 

Zastrzeżenia

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywany do celów prawnych. Nie jest też wynikiem stanowiska uzgodnionego uprzednio z sieciami płatniczymi, gdyż każda z nich określa własne zasady i praktyki (między innymi zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy). W związku z tym sprzedawcom, nabywcom i innym osobom wspierającym metodę CDCVM w technologii EMV stanowczo zaleca się konsultowanie się z odpowiednimi sieciami płatniczymi w zakresie obowiązujących zasad i reguł dotyczących obciążeń zwrotnych.  

Apple nie składa żadnych deklaracji ani gwarancji dotyczących kwestii będącej przedmiotem niniejszej dokumentacji, czy to jawnych, czy dorozumianych (w tym gwarancji co do wartości handlowej i przydatności do konkretnego celu), ani żadnych innych gwarancji wynikających z korzystania z niniejszej dokumentacji. 

Niniejszy dokument jest poufny i nie może być powielany ani przekazywany w jakiejkolwiek formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych oraz w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Apple.

© 2015 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple i Wallet są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Apple Pay, Face ID i Touch ID są znakami towarowymi firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA oraz w innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: