Braille Star 40 firmy Handy Tech: klawisze monitora do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver

W przypadku korzystania z monitora Braille'a Braille Star 40 firmy Handy Tech z funkcją VoiceOver w systemie iOS dostępne są następujące klawiszowe polecenia nawigacyjne specyficzne dla tego monitora. 

Klawisze na monitorze Braille'a Działanie funkcji VoiceOver
Lewy klawisz w górę + lewy klawisz w dół Aktywowanie klawisza Delete
Prawy klawisz w górę + prawy klawisz w dół Aktywowanie klawisza Return
Lewy klawisz w górę Przesunięcie znaków Braille'a w lewo
Lewy klawisz w dół Przesunięcie znaków Braille'a w prawo
Prawy klawisz w górę Przesunięcie znaków Braille'a w lewo
Prawy klawisz w dół Przesunięcie znaków Braille'a w prawo
Klawisze do przesuwania Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu
Klawisze do wyświetlania Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

 

Więcej informacji

Uniwersalną listę popularnych poleceń można znaleźć w artykule iOS: popularne polecenia w języku Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Aby mieć pewność, że posiadany monitor Braille'a korzysta z właściwej tabeli, należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: