Korzystanie z wyświetlacza Handy Tech Braillino z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Handy Tech Braillino z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Tych poleceń klawiszowych można używać z dowolnym wyświetlaczem Handy Tech Easy Braille z numerem seryjnym 09307 lub wyższym. Jeśli Twój wyświetlacz ma niższy numer seryjny, te polecenia klawiszowe mogą na nim nie działać. Numer seryjny można znaleźć na panelu z kartą Informacje na wbudowanym menu wyświetlacza. 

 

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Aktywowanie klawisza Delete Lewy klawisz w górę + lewy klawisz w dół
Aktywowanie klawisza Return Prawy klawisz w górę + prawy klawisz w dół

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Lewy klawisz w górę lub prawy klawisz w górę
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Lewy klawisz w dół lub prawy klawisz w dół

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: