Korzystanie z wyświetlacza Handy Tech Braillino z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Handy Tech Braillino z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Tych poleceń klawiszowych można używać z dowolnym wyświetlaczem Handy Tech Easy Braille z numerem seryjnym 09307 lub wyższym. Jeśli Twój wyświetlacz ma niższy numer seryjny, te polecenia klawiszowe mogą na nim nie działać. Numer seryjny można znaleźć na panelu z kartą Informacje na wbudowanym menu wyświetlacza. 

 

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Aktywowanie klawisza Delete Lewy klawisz w górę + lewy klawisz w dół
Aktywowanie klawisza Return Prawy klawisz w górę + prawy klawisz w dół

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Lewy klawisz w górę lub prawy klawisz w górę
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Lewy klawisz w dół lub prawy klawisz w dół

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: